با معنی گنج حکمت سه مرکب زندگی فارسی دوازدهم همراه شما دوازدهمی ها هستیم.

معنی گنج حکمت سه مرکب زندگی فارسی دوازدهم

نقل است که از اول ابراهیم ادهم ] پرسیدند …..

قلمرو زبانی : مرکب : هر آنچه بران سوارشوند ، اغلب منظور «اسب » است / ابراهیم ادهم : از عارفان مشهور و بزرگ قرن دوم هجری / باز بسته ( باز داشته ) : رام شده ، فرمانبردار / اخلاص : پاک داشتن دل ، ارادت صادق

قلمرو ادبی: تشبیه: مرکب زندگی – مرکب شکر – مرکب صبر / مرکب اخلاص / بر مرکب صبر نشینم: کنایه از صبور باشم / برمرکب شکر نشینم : کنایه از شکرگزار باشم / بر مرکب اخلاص نشینم: کنایه از مخلص باشم عبادت کردن، بی ریا بودن

قلمروفکری: روایت کرده اند که از عارف بزرگ ، ابراهیم ادهم ، پرسیدند که چگونه زندگی می کنی ابراهیم می گوید : سه مرکب دارم ، فرمانبردار . اگر خداوند به من نعمتی دهد بر اسب شکر گزاری می نشینم و جلو می روم ؛ یعنی قدردان و سپاسگزار نعمت های خدا هستم و این سپاسگزاری بدین گونه است که از آن نعمت ها درست و در جای خود بهره بگیرم . 

بر مرکب صبر نشینم ؛ شکایت و ناله و زاری نمی کنم بلکه به خدا پناه می برم . در اصطلاح عرفانی « ترک شکایت کردن از بلاهاست و انتظار فرج و گشایش از حق داشتن. » 

وقتی به نعمت و رفاه می رسم ، بر مرکب شکر، سوار می شوم ( شکر گزاری می کنم ) و این شکر مرا به درگاه خدا می رساند ( به خدا نزدیک می کند) وقتی بلایی پیش می آید بر آن صبر می کنم و با صبر پیش می روم ؛ و چون فرصت طاعت و بندگی پیش می آید ، دل از هر چه غیر اوست پاک می کنم و تنها به حق می پردازم و به پیش می روم. پیام: شکرگزاری بر نعمت ، صبر بر بلا و اخلاص در عبادت

تهیه کننده معنی گنج حکمت سه مرکب زندگی فارسی دوازدهم : گروه ادبیات فارسی اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید