معنی گنج حکمت سه مرکب زندگی فارسی دوازدهم

با معنی گنج حکمت سه مرکب زندگی فارسی دوازدهم همراه شما دوازدهمی ها هستیم.

معنی گنج حکمت سه مرکب زندگی فارسی دوازدهم

نقل است که از اول ابراهیم ادهم ] پرسیدند …..

قلمرو زبانی : مرکب : هر آنچه بران سوارشوند ، اغلب منظور «اسب » است / ابراهیم ادهم : از عارفان مشهور و بزرگ قرن دوم هجری / باز بسته ( باز داشته ) : رام شده ، فرمانبردار / اخلاص : پاک داشتن دل ، ارادت صادق

قلمرو ادبی: تشبیه: مرکب زندگی – مرکب شکر – مرکب صبر / مرکب اخلاص / بر مرکب صبر نشینم: کنایه از صبور باشم / برمرکب شکر نشینم : کنایه از شکرگزار باشم / بر مرکب اخلاص نشینم: کنایه از مخلص باشم عبادت کردن، بی ریا بودن

قلمروفکری: روایت کرده اند که از عارف بزرگ ، ابراهیم ادهم ، پرسیدند که چگونه زندگی می کنی ابراهیم می گوید : سه مرکب دارم ، فرمانبردار . اگر خداوند به من نعمتی دهد بر اسب شکر گزاری می نشینم و جلو می روم ؛ یعنی قدردان و سپاسگزار نعمت های خدا هستم و این سپاسگزاری بدین گونه است که از آن نعمت ها درست و در جای خود بهره بگیرم . 

بر مرکب صبر نشینم ؛ شکایت و ناله و زاری نمی کنم بلکه به خدا پناه می برم . در اصطلاح عرفانی « ترک شکایت کردن از بلاهاست و انتظار فرج و گشایش از حق داشتن. » 

وقتی به نعمت و رفاه می رسم ، بر مرکب شکر، سوار می شوم ( شکر گزاری می کنم ) و این شکر مرا به درگاه خدا می رساند ( به خدا نزدیک می کند) وقتی بلایی پیش می آید بر آن صبر می کنم و با صبر پیش می روم ؛ و چون فرصت طاعت و بندگی پیش می آید ، دل از هر چه غیر اوست پاک می کنم و تنها به حق می پردازم و به پیش می روم. پیام: شکرگزاری بر نعمت ، صبر بر بلا و اخلاص در عبادت

تهیه کننده معنی گنج حکمت سه مرکب زندگی فارسی دوازدهم : گروه ادبیات فارسی اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه