نتیجه کاوشگری صفحه ۵ علوم پنجم

در این نوشته با نتیجه کاوشگری صفحه ۵ علوم پنجم همراه شما هستیم.

نتیجه کاوشگری صفحه ۵ علوم پنجم

۱. مشخّص کنید:

چه چیزی را باید تغییر داد؟

طول بال فرفره را باید تغییر داد.

چه چیزی را باید اندازه گرفت؟

زمان رسیدن فرفره به زمین را باید اندازه گرفت.

چه چیزهایی را نباید تغییر داد؟

پهنای بال فرفره، طول دم فررفره، ارتفاعی که از آن فرفره ها را رها می کنیم و جنس کاغذ را نباید تغییر داد.

۴. نتیجه ی کاوش خود را بنویسید.

نتیجه ی کاوش:

فرفره هایی که طول بال کوتاه تری دارند، زودتر به سطح زمین می رسند. بنابراین، هرچه بال فرفره کوتاه تر باشد، زمان رسیدن آن به سطح زمین، کمتر است.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه