پاسخ فعالیت های درس چهارم سلامت و بهداشت دوازدهم


haladars اسفند 11, 1399 دقیقه مطالعه
پاسخ فعالیت های درس چهارم سلامت و بهداشت دوازدهم

گام به گام درس چهارم سلامت و بهداشت دوازدهم یعنی درس کنترل وزن و سلامت اندام شامل 6 فعالیت است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های درس چهارم سلامت و بهداشت دوازدهم را به صورت کامل مشاهده کنید.

فعالیت یک درس چهارم سلامت و بهداشت دوازدهم

با توجه به نقشه، وضعیت اضافه وزن و چاقی در محل زندگی شما چگونه است؟

برعهده شما

به نظر شما علل چاقی در محل زندگی شما چیست؟
عوامل محیطی ،ژنتیکی، روانی ، بیماری های جسمی و داروها

فعالیت دو درس چهارم سلامت و بهداشت دوازدهم

با توجه به مشاهدات خود، تأثیر چاقی و اضافه وزن را بر روی کیفیت زندگی افراد چاق مورد بررسی و تحلیل قرار دهید .
اعتماد به نفس پایین ،احتمال باروری کمتر زنان چاق و ….. که در صفحه 35 کتاب آورده شده است.

پاسخ فعالیت های درس چهارم سلامت و بهداشت دوازدهم

پاسخ فعالیت های درس چهارم سلامت و بهداشت دوازدهم

فعالیت سه درس چهارم سلامت و بهداشت دوازدهم

  • چون قد آنها متفاوت است
  • شاخص توده بدنی یا) BMI )

فعالیت 4 بر عهده شما می باشد فقط دقت نمایید قد بر حسب متر و وزت بر حسب کیلوگرم در فرمول وارد کنید.

فعالیت پنج درس چهارم سلامت و بهداشت دوازدهم

با توجه به انواع روشهای کاهش وزن رایج و آثار و نتایج آنها، به نظر شما بهترین روشهای کاهش وزن کدام هستند؟
بهترین روش کاهش وزن اگر مربوط به کم کاری تیروئید نباشد ،افزایش وعده غذایی و کم خوردن در هر وعده همراه با ورزش میباشد به گونه ای که فرد کاهش وزن ناگهانی نداشته باشد.
اگر اضافه وزن مربوط به کم کاری تیروئید باشد(که در این مورد با توجه به انجام آزمایشات لازم و
مراجعه به متخصص غدد که داروهای لازم را در اختیار فرد قرار می دهد )

فعالیت 6 بر عهده شماست

تهیه و تنظیم پاسخ فعالیت های درس چهارم سلامت و بهداشت دوازدهم : جناب آقای منصور فتاحی نژاد

برای مشاهده سایر جواب فعالیت های سلامت و بهداشت دوازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه