پاسخ فعالیت های درس یازدهم سلامت و بهداشت دوازدهم


haladars اسفند 13, 1399 دقیقه مطالعه
پاسخ فعالیت های درس یازدهم سلامت و بهداشت دوازدهم

گام به گام درس یازدهم سلامت و بهداشت دوازدهم یعنی درس مصرف دخانیات و الکل شامل 10 فعالیت است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های درس یازدهم سلامت و بهداشت دوازدهم را به صورت کامل مشاهده کنید.

فعالیت های 2،3،4،5،7،9،10 بر عهده شماست!

فعالیت یک درس یازدهم سلامت و بهداشت دوازدهم

با توجه به خبرهای بالا، مشاهدات یا اطلاعات شما درباره اعتیاد به دخانیات و مصرف مواد در محل زندگیتان چیست؟
سن شروع اختلالات مصرف مواد دخانی کاهش یافته و در مرحله نوجوانی قرار گرفته است


نگرش شما درباره پدیده اعتیاد و فرد معتاد چیست؟
اعتیاد بیماری و اختلال روانی است . ومعتاد مجرم نیست.


به نظر شما علت ها یا علل گرایش برخی نوجوانان و جوانان به مصرف مواد و دخانیات چیست؟
1. احساس جذاب شدن و مورد توجه قرار گرفتن
2. مستقل شدن و به بلوغ رسیدن و بزرگ شدن
3. اجتماعی شدن و محبوب شدن در میان همسالان
4. الگوبرداری از هنرپیشه ها و افراد معروف
5. مصرف دخانیات توسط والدین یا دوستان صمیمی

6.باورهای غلط در مورد مصرف سیگار مثل اینکه سیگار کشیدن موجب رفع عصبانیت، رفع خستگی، رفع دلشوره و اضطراب، تقویت ذهن و هضم غذا میشود .
7. ساده انگاری در مورد مصرف قلیان به عنوان یک ماده دخانی کم خطرتر از سیگار
8. اشتغال ذهنی و دغدغه های فکری
9. در دسترس بودن و یا قیمت پایین انواع مواد دخانی
10. وجود تنش و ناهنجاریهای خانوادگی، خانواده های بی ثبات و نبود حمایتهای خانوادگی
11. قبیح و ناپسند نبودن مصرف دخانیات به ویژه قلیان در اذهان عمومی

فعالیت شش درس یازدهم سلامت و بهداشت دوازدهم

به نظر شما چه عوامل و باورهای غلطی نوجوانان را به سمت مصرف دخانیات سوق میدهد؟
برخی از مهمترین عواملی که نوجوانان و جوانان را بهسوی مصرف مواد دخانی سوق میدهد، عبارت اند از :
احساس جذاب شدن و مورد توجه قرار گرفتن
مستقل شدن و به بلوغ رسیدن و بزرگ شدن
اجتماعی شدن و محبوب شدن در میان همسالان

الگوبرداری از هنرپیشه ها و افراد معروف مصرف دخانیات توسط والدین یا دوستان صمیمی
باورهای غلط در مورد مصرف سیگار مثل اینکه سیگار کشیدن موجب رفع عصبانیت، رفع
خستگی، رفع دلشوره و اضطراب، تقویت ذهن و هضم غذا میشود .
ساده انگاری در مورد مصرف قلیان به عنوان یک ماده دخانی کم خطرتر از سیگار
اشتغال ذهنی و دغدغه های فکری
در دسترس بودن و یا قیمت پایین انواع مواد دخانی
وجود تنش و ناهنجاریهای خانوادگی، خانوادههای بی ثبات و نبود حمایتهای خانوادگی
قبیح و ناپسند نبودن مصرف دخانیات به ویژه قلیان در اذهان عمومی

چگونه میتوان نقش این عوامل را خنثی و باورهای غلط را اصلاح کرد؟
افزایش آگاهی های سلامتی و تغییر رفتارهای نامطلوب بهداشتی

برای پیشگیری از مصرف دخانیات، چه روشهایی را پیشنهاد می کنید؟
گرایش نوجوانان و جوانان به ورزش و ایجاد زیرساخت های لازم ورزشی در جامعه، فعال سازی NGO های لازم پیشگیری از اعتیاد و …….

فعالیت هشت درس یازدهم سلامت و بهداشت دوازدهم

با توجه به عوارض استنشاق تحمیلی دود مواد دخانی، برخورد شما با فردی که در اماکن عمومی و یا وسایل نقلیه عمومی و… سیگار میکشد، چیست؟
آگاه سازی این افراد در خصوص رعایت حقوق فردی و اجتماعی
شعار: سیگار نکشیدن = رعایت حقوق دیگران در برخورداری از هوای پاک


چگونه میتوان از خود و دیگران در برابر دود تحمیلی مواد دخانی محافظت کرد؟
تشویق افراد به ترک سیگار با دادن آگاهی های بهداشتی در مدارس و رسانه های جمعی
اعمال قوانین منع مصرف سیگار در اماکن عمومی با داشتن ضمانت اجرایی

تهیه و تنظیم پاسخ فعالیت های درس یازدهم سلامت و بهداشت دوازدهم : جناب آقای منصور فتاحی نژاد

برای مشاهده سایر جواب فعالیت های سلامت و بهداشت دوازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه