پاسخ فعالیت های درس اول جغرافیا دهم

در این درس دو فعالیت مطرح گردیده است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های درس اول جغرافیا دهم را به صورت کامل مشاهده کنید.

پاسخ فعالیت های درس جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر جغرافیا ایران پایه دهم بدین شرح است:

فعالیت یک درس اول جغرافیا دهم

عملکرد مثبت و منفی انسان را در هر یک از نواحی زیر بررسی کنید و جدول را کامل نمایید

پاسخ فعالیت های درس اول جغرافیا دهم
ناحیهعملکرد مثبت انسانعملکرد منفی انسان
کوهستانیجلوگیری از فرسایش خاک
تولید برق آبی
ایجاد ورزشهای مناسب
چرای بیرویه دام
گسترش مناطق مسکونی در نقاط مرتفع
آلودگی محیط
جنگلیتوسعه منطقی گردشگری(طبیعت گردی)
حفظ و احیای جنگل ها
تولید محصولات دارویی و خوراکی از جنگل ها
تخریب جنگل های زیبای شمال به
منظورتوسعه روستاها ،شهرها ،راه
سازی ،صنعت و ویلاها
بیابانیتوسعه منطقی گردشگری(طبیعت گردی)
احداث نیروگاه های خورشیدی و تولید برق
توسعه بی رویه صنعت
توسعه بی رویه کشاورزی
هدردادان منابع محدود آب
ساحلی1-توسعه منطقی صنایع فولاد،بازرگانی،گردشگری
وافزایش جمعیت درکنارخلیج فارس ودریای عمان
2-نصب آب شیرین کن های صنعتی برای تامین آب شرب مردم
افزایش بی رویه سطح زیرکشت محصولات کشاورزی
ریختن فاضلاب های صنعتی به دریا
آلودگی سواحل به وسیله زباله
جدول پاسخ فعالیت 1 جغرافیا ایران پایه دهم

فعالیت دو درس اول جغرافیا دهم

اگر بخواهید با دید ترکیبی، روستای زیر را مورد مطالعه قرار دهید با توجه به شکل، چه سؤالاتی برای آن طرح می کنید؟

1-شیب قرارگیری روستا چگونه است؟


2- آیا وقوع سیل در این روستا امکان پذیر است؟


3- آیا راه های روستایی مناسب این روستا را به شهرها و روستاهای اطراف متصل می کند؟


4- آیا خاک منطقه روستایی برای کشاورزی مناسب است؟


5- آیا اب کافی درمنطقه روستایی وجوددارد؟


6- آیا آب وهوای روستا مناسب است؟


7- آیا امکان ریزش کوه وجوددارد؟


8- آیا درنزدیک روستا گسل فعال وجوددارد

همچنین ببینید:

پاسخ فعالیت های درس دوم جغرافیا دهم


تهیه و تنظیم پاسخ فعالیت های درس اول جغرافیا دهم : جناب آقای محسن یوسفی

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.