پاسخ فعالیت های درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم


haladars اسفند 11, 1399 دقیقه مطالعه
پاسخ فعالیت های درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم

گام به گام درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم یعنی درس سلامت چیست؟ شامل 6 فعالیت است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم را به صورت کامل مشاهده کنید.

فعالیت یک درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم

گفت و گو کلاسی

پیام مشترک اخبار بالا به نظر شما چیست؟

معطوف ساختن نگاه دانش آموز به مقوله سلامت خویش.

مشاهدات شما در محل زندگیتان تا چه حد این اخبار را تأیید میکند؟

مشاهده افراد بیمار در خانواده،فامیل ، مدرسه و اجتماع موید مشکلات فوق الذکر است.

درصورت ادامۀ این شرایط، آیندۀ سلامت مردم ایران را چگونه پیش بینی میکنید؟

شیوع بیماری ها خاصه واگیر در جامعه افزایش یافته و هزینه های درمانی گزافی را بر خانواده و جامعه تحمیل نموده و از طرف دیگر تأمین نیروی کار را با مشکل مواجه می سازد.

فعالیت دو درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم

گفت و گو گروهی

باتوجه به تعاریف ارائه شده از سلامت ، تعریف جامع سلامت از نظر شما چیست؟

سلامتی کیفیتی است از زندگی که در آن فرد ازسلامت جسمی،روان،عاطفی،خانوادگی اجتماعی و  معنوی برخوردار است ولی توصیه اینجانب به همکاران این است که تعریف W.H.O سازمان را مد نظر قرار دهند چون در » رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی « بهداشت جهانی را که را که تعریف جامع فوق الذکر گفته که فرد از سلامت جسمی و …… برخوردار باشد که در حالی نگارنده می خواهد سلامت را تعریف کند و دارای مشکل است .

فعالیت سه درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم

گفت و گو گروهی

به نظر شما در حفظ و تأمین سلامت کدامیک مقدم است؟ پیشگیری یا درمان؟ دلایل خود را بیان کنید.

همانطور که از نام وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بر می آید، بهداشت و پیشگیری مقدم بر درمان بوده و از تحمیل هزینه های گزاف درمانی در اثر پیشگیری بر جامعه و اشخاص جلوگیری می نماید.

فعالیت چهار درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم

گفت و گو گروهی

متن زیر را بخوانید و به پرسشهای انتهای آن پاسخ دهید :

جنبه های مختلف سلامت این افراد از نظر شما کدامند؟

حمید از سلامت جسمی برخوردار نبوده وبر سایر ابعاد سلامتی او از جمله روانی عاطفی تأثیر گذاشته است.

خسرو به ظاهر مشکل جسمی ندارد ولی از بعد روانی عاطفی ،خانوادگی اجتماعی و معنوی دارای مشکل است که به تدیج بربعد جسمی او نیز تأثیر میگذارد.

نرگس مبتلا به اعتیاد اینترنتی است و بعد روانی عاطفی ،خانوادگی اجتماعی و معنوی او دچار مشکل است که و بعد جسمی او راتحت تأثیر قرار می دهد.

رویا دچار بیماری غیر واگیر وسواس بوده و به افسردگی و پرخاشگری می پردازد به نحوی که بر تمامی ابعاد سلامتی او تأثیرگذاشته است.

با توجه به این متن ها، شما خود را چگونه توصیف می کنید؟ به عهده دانش آموز

فعالیت پنج درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم

جنبه های مختلف سلامت را برای خود علامت (+ یا -) بزنید.

برعهده دانش آموز!

با توجه به نتیجه خودارزیابی، به طور کلی چه نمره ای بین 1 تا 20 به سلامت خود می دهید .

برعهده دانش آموز!

آیا وضعیت سلامت شما همیشه در یک نقطه ثابت است؟

خیر با گذشت زمان ممکن است تغییر کند.

فکر می کنید چه عواملی سبب تغییر وضعیت سلامت شما میشود؟

عوامل محیطی -عوامل وراثتی و ژنتیکی- میزان دسترسی به خدمات سلامتی و سبک زندگی 

فعالیت شش درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم

فعالیت فردی

در محل زندگی شما عوامل اصلی که بیشتر بر سلامت افراد مؤثرند کدام اند؟
با توجه به محل سکونت افراد عوامل تأثیرگذار متفاوت می باشد.برای مثال : میزان دسترسی مناطق محروم در مقایسه با مناطق برخوردار به خدمات بهداشتی درمانی کمتر است . در صورتیکه میزان آلودگی هوای کلان شهرها قابل مقایسه با مناطق روستایی خالی از وسایل نقلیه نیست.

آیا کنترل همه عوامل مؤثر بر سلامت در اختیار شما قرار دارد؟ برای عوامل قابل کنترل پیشنهاد شما چیست؟
خیر تغییر سبک زندگی مثل داشتن تحرک و ورزش و استفاده از محصولات ارگانیک و……

تهیه و تنظیم پاسخ فعالیت های درس اول سلامت و بهداشت دوازدهم : جناب آقای منصور فتاحی نژاد

برای مشاهده سایر جواب فعالیت های سلامت و بهداشت دوازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه