گام به گام درس اول انسان و محیط زیست یازدهم شامل 12 فعالیت است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم را به صورت کامل مشاهده کنید.

فعالیت 1 صفحه 2 محیط زیست یازدهم

1- اهمیت این اخبار در چیست؟
با مطالعه این اخبار متوجه می شویم که آب اهمیت بسیارزیادی دارد و جان آب درخظراست و اگرجان آب درخطرباشد جان مردم ایران و کشورایران درخطراست و بیایید برای نجات جان آب و ایران تلاش کنیم و…
2- کدام خبر جنبه مثبت و کدام جنبه منفی دارد؟
خبربا جنبه مثبت:

پاسخ فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

خبر با جنبه منفی:

image 1

3-چرا در خاورمیانه احتمال جنگ پنهان وجود دارد؟

زیرا تحقیقات سازمان ملل نشان میدهد تا سال 2025 تعداد کشورهایی که از کمبود آب رنج می برند، به 30 کشور می رسد. این تحقیقات حتی از احتمال بروز « در آیندهای نه چندان دور و با شروع بحران شدید آب در این » جنگ پنهان کشورها خبر داده و اعلام کرده جنگهای بعدی در خاورمیانه، نه بر سر نفت که بر سر آب خواهد بود.

4- پیام مشترک همه آنها چیست؟

پیام مشترک همه پیام ها بحران بی آبی و کم آبی است.

فعالیت 2 صفحه 3 محیط زیست یازدهم

در گروه خود دربارۀ شکل زیر گفت وگو کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید :

پاسخ فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

1-مقدار کل آبهای کرۀ زمین به چند بخش تقسیم می شود؟ مقدار آب شیرین آن چقدر است؟ 

با توجه به شکل آب های جهان را می توان به دو گروه آب شور (اقیانوس و دریاها 96.5 درصد)و آب های شیرین( 2.5 درصد) تقسیم کرد.

نزدیک به 69 درصد آب های شیرین جهان در توده های یخچالی ذخیره شده اند و حدود 30 درصد منابع آب شیرین جهان در آب های زیرزمینی وجوددارد و 1.2 درصد آب های جهان در آب های سطحی است.

آب های سطحی هم شامل یخچال ها( 69 درصد)،دریاچه ها(20 درصد)،با تلاق ها( 2.6 درصد)، رطوبت خاک ( 3.8 درصد)،بخار آب دراتمسفر و بخشی از آب ها دربافت های گیاهی وجانوری است.

2- آب شیرین از چه بخش هایی تأمین می شود؟ 

آب شیرین به طور طبیعی در سطح زمین و عمدتاً در یخچال های کوهستانی و قطبی شمالگان و جنوبگان به صورت لایه های یخ ذخیره شده اند. دریاچه های آب شیرین، رودخانه ها و نهرها، و جریان آب های زیرزمینی از دیگر منابع آب شیرین شمرده می شوند.

فعالیت 3 صفحه 3 محیط زیست یازدهم

مصاحبه کنید

با افراد سالخورده دربارۀ روش های سنتی تأمین آب در گذشته گفت وگو کنید و از آنها بخواهید توضیح دهند که چگونه با مشکل کمبود آب روبه رو می شدند.

درگذشته مردم ایران با احداث قنات و احداث بند با مشکل کم آبی مقابله می کردند.درگذشته سدساخته نمی شد بلکه بند ساخته می شد و آب رودخانه بطورکلی مانند امروز بسته نمی شد و بند ها مشکلات ریست محیطی ایحاد نمی کردند .

قنات هم روش نسبتا خوبی برای تامین آب درنقاط مختلف ایران بود و امروزه هم هنوز از آن استفاده می شود.درگذشته مردم درمصرف آب خیلی صرفه جویی می کردند و ارزش آب را می دانستند و آن را به هدرنمی داند و….

فعالیت 4 صفحه 4 محیط زیست یازدهم

با توجه به نمودار  2 ،وضعیت بارش درکشورهای مختلف را با ایران مقایسه کنید. به نظر شما وضعیت ایران چگونه است؟

پاسخ فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

میزان بارش درایران فقط 251 میلیمترمی باشد که درمقایسه با کشورهایی مانند مالایا( 2540 میلیمتر)،فیلیپین(2050 میلیمتر)،پاکستان ( 1520 میلمتر) و آذربایجان ( 1150 میلیمتر)بسیارکم است.
متوسط بارش جهانی 750 میلیمتراست ولی بارش میانگین ایران 251 میلیمتراست بنابراین کشورما دریک منطقه خشک قرار دارد.
نکته جالب این است که دو کشورهمسایه ایران بسیارپرباران می باشند (پاکستان و آذربایجان) و دو کشورهمسایه ایران (عراق و بحرین)بارشی کمتراز ایران دارند و…

با توجه به نمودار 3 میانگین بارندگی مرکز استان خود را با مراکز سایر استان ها مقایسه کنید.

پاسخ فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

دو شهرانزلی و رشت بسیارپرباران هستند و بیش از 1200 میلیمتربارش درسال دارند.شهرهای کرمانشاه،سنندج،گرگان،خرم آباد،ایلام،ساری و یاسوج بارشی بین 400 تا 900 میلیمتردرسال دارند ولی شهرهای بزرگی مانند تهران ،اصفهان،مشهد،اهواز،قم،اهواز و شیرازبارشی کمتر از 400 میلیمتردارند .

متاسفانه 8مرکز استان کشور کمتراز 200 میلیمتربارش دارند.(شهرهای بندرعباس،بیرجند،سمنان،قم،کرمان،اصفهان،زاهدان ویزد).

فعالیت 5 درس اول محیط زیست یازدهم

برای مقدار آبی که خانوادۀ شما در یک هفته مصرف می کنند جدولی تهیه نمایید .

1-حدود مصرف آب خانوادۀ خود را در یک هفته محاسبه کنید 

با توجه به محاسبات درخانواده 5نفری من دریک هفته 220 لیتر آب مصرف می شود.

2 -قبض آب ماه جاری خانوادۀ خود را نگاه کنید. وضعیت مصرف شما چگونه است ؟مقدار آن را یادداشت کنید.راهکارهایی برای کاهش مصرف ارائه دهید و تا قبض بعدی این موارد را رعایت کنید .

در دوره جدید آب بیشتری نسبت به دوره قبلی درخانواده من مصرف شده و به نظرم راباید راهکارهای زیررا برای کاهش مصرف آب انجام دهم:

تذکر مداوم و جدی به اعضای خانواده درکاهش مصرف آب در هنگام وضوگرفتن و مسواک زدن و استحمام و ظرف  شستن

بررسی لوله های آب درداخل منزل و کنترل نشت اب از طریق بستن شیرهای آب و دیدن کنتور آب

جلوگیری از شستن کوچه و حیاط توسط مادرم و خرید یک تی برای تمیزکردن حیاط خانه با کمی آب و جارو کردن کوچه و پاشیدن کمی آب درکوچه

دور نریختن فاضلاب ناشی از شستن سبزی و میوه ها و ریختن آن ها درباغچه و یا گلدان

نصب شیرهای اهرمی درخانه بطوری که راحت بتوان شیررا ببندیم.

تنگ کردن دهانه شلنگ سرویس بهداشتی بطوری که آب با حجم کمتر و سرعت بیشتری خارج شود.

مدیریت مصرف آب درحمام و شستن شیر آب درهنگام شامپو زدن و لیف زدن .

بررسی شناورکولرآبی و قراردادن سایبان برروی کولر آبی که با این کار میزان تبخیر آب از کولرکاهش می یابد. 

استفاده از آب مقطر خروجی از کولرهای گازی در شستن ماشین و… 

3-قبض جدید را با قبض قبلی مقایسه کنید. به نظر شما چقدر راهکارهای پیشنهادی شما مؤثر بوده است؟

راهکارهایی که در سوال قبلی نوشتم درکاهش مصرف آب بسیارموثربود.

فعالیت 6 درس اول محیط زیست یازدهم

با توجه به مقدار آب مجازی که در جدول آمده ، مقدار آب مجازی مصرف شده برای یک وعدۀ صبحانه خود را محاسبه کنید.اگردرصبحانه یک لیوان شیرو یک لیوان چای و یک تکه نام مصرف کنیم با توجه به جدول ردپای آب 275 لیترمی باشد

پاسخ فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

2-با توجه به موضوع آب مجازی، کشت کدام محصول یا تولید کدام کالا در کشورهای کم آب به صرفه نیست و منابع آن کشور را تهی می سازد؟ در این شرایط آیا کاشت محصولات کشاورزی پرمصرف و صادرات آنها به خارج به نفع کشور است؟

با توجه به جدول تولید محصولاتی مانند یک جفت کفش چرمی( 8000 لیتر)و برنج ( 3420 لیتر) و گوشت گوساله( 15500 لیتر) به صرفه نیست و بهتراست این محصولات وارد شود واگراین محصولات درداخل کشورتولید شود.منابع محدود آب باقی مانده نیز بطورکل تمام می شود.تولید گوشت گوسفند هم به صرفه نیست( 6150 لیتر)و بهتراست گوشت گوسفند وارد شود.تولید و صادرات محصولاتی که آب زیادی مصرف می کنند به ضررکشورتمام می شود و…

درمجموع تولید محصولات کشاورزی و صنعتی که آب زیادی مصرف می کند به محیط زیست کشورآسیب های جدی وارد می کند

فعالیت 7 درس اول محیط زیست یازدهم

با توجه به اینکه یکی از مشکلات سدسازی کم توجهی به موقعیت ومکانیابی سد است، آیا نمونه ای را می شناسید.که به این علت دچار مشکل شده است؟ دربارۀ اطلاعات جمع آوری شده گفت وگو کنید.

سد گُتوند در مکان بسیارنامناسب احداث شده است. یکی از مهم ترین چالش های ایجاد شده پیرامون این سد، بحث وجود گنبدها و رگه های نمکی در اطراف محل آبگیری سد است که پس از آبگیری سد به زیر آب رفته و ممکن است منجر به شوری بیش از حد آب در پایین دست این سد شوند.درواقع با ساخت سد گتوند درمکان غلط استان خوزستان را درخطرنابودی قرار داده ایم و….
مثال دیگر سد 15 خرداد قم می باشد که درمکان غلز ساخته شد و دریاچه پشت سد با برخورد با لایه های نمکی شورشد و آب شورقم ،شیرین نشد.

فعالیت 8 و9 بر عهده شماست.

فعالیت 10 درس اول محیط زیست یازدهم

در شکل زیر منابع آلودگی آب ها کدام اند؟ منابع را پیدا کرده و در مورد چگونگی آلودگی آب توسط آنها در گروه خود گفت و گو کنید.

پاسخ فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

باتوجه به شکل مهم ترین منابع آلودگی آب ها عبارتست از :
نشت فاضلاب کارخانه ها،تجمع مواد دفعی کارخانه ها،نشت شیرابه های زباله ها،چاه های دفع فاضلاب،باران های اسیدی و نشت آب آلوده کشاورزی و…

فعالیت 11 درس اول محیط زیست یازدهم

درباره تصویر زیر در گروه گفت و گو کنید.

جواب فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

جواب فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

-انواع آب های چرخه کدام اند نام ببرید 
باران،رودخانه،پساب تصفیه شده،نهرها،دریاچه پشت سد و فاضلاب

-یک دور چرخش آب در این تصویر را بازگو کنید 

ابرها می بارند و باران را درسطح زمین جاری می شود و نهرها و سپس رودها را به وجود می آورد. آب رود درپشت سدبا احداث سد توسط بشرجمع می شود و بعد از تصفیه وارد روستاها و شهرشده و بعد از مصرف به فاضلاب تبدیل می شود .بخشی از آب پشت سد برای فعالیت های کشاورزی مصرف می شود وبخشی از فاضلاب ها تصفیه می شود و دوباره مورد استفاده قرار می گیرد و…

-در کدام قسمت ها آب آلوده (منابع آلودگی آب) می شود؟ 

درقسمت مصارف خانکی ، کشاورزی و روستایی که آب تبدیل به انواع فاضلاب(شهری ،کشاورزی و روستایی)می شود.

-چه روش هایی برای استفادۀ مجدد آب مصرف شده در شکل دیده می شود؟ 

تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه فاضلاب و استفاده از آب باران

-برای استفاده مجدد از آب مصرف شده چه اقداماتی در محل زندگی شما صورت گرفته است؟ 

این فعالیت را باتوجه به محل زندگی تان بنویسید.

جواب فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

جواب فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

من می توانم کارهای زیادی انجام دهم تا آب هدرنرود که به چند مورد اشاره می کنم:
استفاده از شیرآلات با کیفیت مناسب 
نشستن کوچه و خیابان با آب شرب 
آموزش مصرف درست آب به اطرافیان 
آب بازی نکردن با آب شرب 
بازکردن شیر آب به اندازه مناسب و…

جواب فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

جواب فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

جلوگیری از ساخت سدهای بی رویه درکشور 

جلوگیری از توسعه بی رویه صنعت و کشاورزی درکشور

بالا بردن قیمت آب چرا که آب درکشورما قیمت کمی دارد و مردم آن را به آسانی هدرمی دهند. 

جلوگیری از تبلیغ افزایش جمعیت درکشور زیرا جمعیت زیاد آب زیای مصرف می کند و…

جلوگیری از توسعه بی رویه فعالیت های صنعتی و کشاورزی درمناطق خشک داخلی و توسعه صنایعی که آب کمتری مصرف می کنند و کشت محصولات کشاورزی که به آب کمتر نیاز دارد.

تاکید نداشتن درتولید محصولاتی که آب زیادی مصرف می کنند درداخل کشور و واردات این محصولات از خارج به کشور و…..

فعالیت 12 درس اول محیط زیست یازدهم

با توجه به منابع تولید فاضلاب ستون های زیر را پر کنید.

پاسخ فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم

همچنین ببینید: سوالات درس اول محیط زیست یازدهم

تهیه کننده پاسخ فعالیت های درس اول انسان و محیط زیست یازدهم : جناب آقای محسن یوسفی