پاسخ فعالیت های درس دوم جغرافیا دهم

در این درس دو فعالیت مطرح گردیده است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های درس دوم جغرافیا دهم را به صورت کامل مشاهده کنید.

پاسخ فعالیت های درس روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا کتاب جغرافیا ایران پایه دهم بدین شرح است:

فعالیت یک درس دوم جغرافیا دهم

پاسخ فعالیت های درس اول جغرافیا پایه دهم
پاسخ فعالیت های درس اول جغرافیا دهم

1-توفان عصریکشنبه – 28 تیرماه 1394 درکجا اتفاق افتاد؟


کن و سولقان
2-چه چیزی موجب شد تا 20 نفر در کن وسولقان کشته شوند؟


بارندگی وسیل وریزش کوه های سمت امام زاده داوود


3-چرا 20 نفردر کن و سولقان کشته شدند؟


وقوع توفان درکن و سولقان


4-چه وقت درکن و سولقان توفان اتفاق افتاده است؟


عصرروزیکشنبه 28 تیرماه 1394


5-چه کسانی دروقوع توفان کشته شدند؟


شهروندانی که درمسیر پل کیکا قرار گرفته بودند و دوکارگرچینی دراین حادثه کشته شدند.


6-چگونه و یا چطور توفان و سیل درکن و سولقان رخ داد؟


براثربارندگی و سیل،مقداری از کوه های سمت امامزاده داود ریزش کرده ،تعدادی ازدرختان شکسته شده و به همراه مقداری
سنگ،حرکت کرده و درمسیرپل کیگاقرارگرفته و دراین مسیرتعدادی ازهم وطنان جان خودراازدست داده اند

فعالیت دو درس دوم جغرافیا دهم

پاسخ فعالیت های درس دوم جغرافیا پایه دهم
پاسخ فعالیت های درس دوم جغرافیا پایه دهم

همچنین ببینید:

تهیه کننده فعالیت های درس اول جغرافیا ایران پایه دهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر پاسخ فعالیت های جغرافیا ایران پایه دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

مقالات مرتبط
۴ نظر
مرضیه

سوال اول فعالیت درس دوم رشته گرافیک
نوشته شده که سوال پژوهش اما واسه این سوالی طرح نکردین
فقط جواب هست آیا درسته؟

پوریا

بله
اخه رشته گرافیک ، رشته ای نیست که چندان مورد توجه باشه و نیاز به متن جداگانه داشته باشه
ضمن احترام به رشته گرافیک ( من خودم تجربی م ) این رشته احتمالا مورد توجه ناشر نبوده !

ناشناس

خوبع

ناشناس

خوب‌‌بود،‌ممنون❤

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.