گام به گام درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم یعنی درس برنامه عذایی سالم شامل 11 فعالیت است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم را به صورت کامل مشاهده کنید.

فعالیت یک درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم

گفت و گو در کلاس

با توجه به آمار ارائه شده در این اخبار، نظر شما درباره وضعیت سلامت تغذیه مردم در سطح کشور چیست؟
اخبار مذکور نوید بخش وضعیت سلامت تغذیه ای مطلوبی در جامعه نیست.

در مقایسه با اخبار ارائه شده، وضعیت تغذیه شما ، خانواده و جامعه محلی تان چگونه است ؟
جواب این سوال ،پس از اتمام فصل و کسب دانش و مهارت های لازم توسط دانش آموز بر عهده خود او واگذاشته شود.

الگوی تغذیه سالم و اصول آن چیست؟
اصول تغذیه ای صحیح ، الگویی است که متعادل و متنوع بوده وبتواند کلیه مواد مغذی مورد نیاز بدن را تأمین نماید و این الگو و اصول تغذیه ای در هرم غذایی شکل 6 به نمایش گذاشته شده است.

فعالیت دو درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم

پاسخ به این فعالیت بر عهده شماست و با توجه به نکته زیر آن رو انجام دهید.

فعالیت سه درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم

برخی معتقدند که نیاز به آب را از راه مصرف چای و قهوه می توانند تأمین کنند. نظر شما در این باره چیست؟
درتهیه چای و قهوه ، آب بکار رفته ، پس می تواند بخشی از آب مورد نیاز بدن را تأمین نماید.

شما آب مورد نیاز بدن خود را از چه منابعی تأمین می کنید؟ آیا آب دریافتی شما، نیاز بدن شما را تأمین می کند؟

1.خوردن مستقیم آب آشامیدنی

2. تأمین غیر مستقیم آب از سریق غذاهای آبکی یا میوه جات و ….

فعالیت چهار درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم

پاسخ:

پاسخ فعالیت های درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم

پاسخ فعالیت های درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم

فعالیت پنج درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم

با توجه به فرهنگ غذایی خانواده، یک برنامه غذایی روزانه باتوجه به هرم غذایی ارائه کنید .

پاسخ فعالیت های درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم

پاسخ فعالیت های درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم

فعالیت 6 بر عهده شما

فعالیت هفت درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم

با توجه به نیازمندی های تغذیه ای افرادی که در تصاویر زیر می بینید، تفاوتهای تغذیه این افراد به نظر شما چیست؟
در تصاویر ، افراد حساس یا گروه های در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند . مانند : سالمندان زنان  باردار کودکان و نوجوانان در سن رشد که نیازهای تغذیه ای متفاوتی نسبت به سایر اقشار جامعه داشته و نیازمند توجه ویژه ، حتی دولت نیز می باشند.

فعالیت هشت درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم

با بررسی عادت ها و رفتارهای غذایی افراد در محل زندگی خود، برخی از عادتهای درست و نادرست را بیان کنید و تأثیر آنها بر سلامت افراد را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید.
عادت های نادرست : مانند نوشیدن چای بلافاصله بعدازصرف غذا
عادت های درست : مانند گرم نمودن غذای غیر تازه و شب مانده حتی در یخچال ، قبل از مصرف مجدد
در جدول 10 به عادت های نادرست ، اشاره شده است و همچنین در صفحه 28 به عادت های درست

فعالیت نه درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم

با مشاهده تغییر عادت ها و رفتارهای تغذیه ای در محل زندگی خود، علل و تأثیر آنها بر سلامت را مورد بررسی و تحلیل قرار دهید .
افزایش سطح آگاهی های بهداشتی و سلامتی افراد از طریق رسانه های جمعی و مراکز آموزشی که منجر به تغییر نگرش در این افراد شود ، بهترین دلیل بر تغییر رفتارهای نامطلوب بهداشتی است.

فعالیت 10 بر عهده شما می باشد

فعالیت یازده درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم

پاسخ:

پاسخ فعالیت های درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم

پاسخ فعالیت های درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم

تهیه و تنظیم پاسخ فعالیت های درس سوم سلامت و بهداشت دوازدهم : جناب آقای منصور فتاحی نژاد

برای مشاهده سایر جواب فعالیت های سلامت و بهداشت دوازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.