پاسخ فعالیت های درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم


haladars اسفند 14, 1399 دقیقه مطالعه
پاسخ فعالیت های درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

گام به گام درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم شامل چندین فعالیت است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم را به صورت کامل مشاهده کنید.

فعالیت 1 درس ششم محیط زیست یازدهم

گفت وگو کنید:
از نظر شما کدام خبر جالب تر است؟

پاسخ فعالیت های درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

آیا به نظر شما این خبرها اهمیت متفاوتی دارند؟ نقش انسان در کدام خبرمثبت و در کدام منفی است؟
درهردو خبر نقش مثبت انسان دیده می شود.در شهرستان مهریز با مردمی شدن حفاظت از محیط زیست جمعیت حیات وحش افزایش یافته و خبربسیارخوبی است و نقش مثبت مردم مهریز را درحیات وحش نشان می دهد و همچنین برگزاری کارگاه نقش جوامع محلی درحفاظت از سمندرلرستانی خبرخوبی است زیرا مردم و دولت سعی کرده اند با افزایش آگاهی مردم از طریق برگزاری همایش از حیات وحش از جمله سمندرلرستانی حفاظت کنند و….

وجه اشتراک این خبرها چیست ؟
وچه اشتراک این خبرها حیات و حش و حفاظت از حیات وحش و دغدغه نابودی حیات وحش کشورمی باشد و…


چه خبرهای مشابهی از رسانه ها شنیده یا خوانده اید؟
متاسفانه خبرهای ناگواری از رسانه ها درمورد حیات وحش کشور شنیده و خوانده می شود.مثلا آتش سوزی جنگل های زاگرس درتابستان 1396 خبربسیاربدی بود که از رسانه ملی دیدم و شنیدم. تخریب جنگل ها و محیط زیست به منظور احداث بزرگراه ها و کارهای عمرانی دیگر به شدت حیات وحش کشوررا به خطرانداخته است.احداث سدها و آبگیری آنها و تشکیل دریاچه پشت سد به شدت محیط زیست کشوررا به خظرانداخته و به نظرمی رسد محیط زیست درنظر دولت ومردمان این سرزمین اهمیتی نداردوسعی می کنند آن را از پیش رو بردارد ولی باید بدانیم که محیط زیست بسترزندگی مردم و بسترفعالیت های دولت می باشد و نباید به آن به عنوان یک رقیب نگاه شود بلکه باید به عنوان عامل زندگی و بستر فعالیت های انسان نگاه شود و…

فعالیت 2 بر عهده شماست!

فعالیت 3 درس 6 محیط زیست یازدهم


پیشنهاد دهید
شکل زیر مثال هایی از اهمیت و ارزش تنوع زیستی را نشان می دهد. شما چه موارد دیگری از اهمیت تنوع زیستی می دانید و چه پیشنهادهایی برای استفاده از طبیعت ارائه می دهید.

پاسخ فعالیت های درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

تنوع زیستی مفهومی است که امروزه در سه سطح ژن، گونه و اکوسیستم مطرح می گردد. امروزه بر روی کره زمین در حدود دو میلیون گونه موجود زنده شناسایی و نامگذاری شده اند که دانشمندان حدس می زنند که این رقم تا حدود ده میلیون قابل افزایش باشد. البته بخش عظیم این افزایش متعلق به گروه های بی مهرگان و بخصوص بندپایان می باشد. سازمان ملل در سال ۱۹۹۲ کنفرانسی را درباره حمایت از محیط زیست در ریودوژانیرو برگزار کرد که یکی از دستاوردهای آن انعقاد پیمان تنوع زیستی است که ایران هم این معاهده را در سال ۱۳۷۵ تصویب کرد و به آن پیوست.
تنوع زیستی خدماتی که اکوسیستم ها دارند را پشتیبانی می کند. خدماتی همچون: کیفیت هوا، آب و هوا (نمونه:تجزیه دی اکسید کربن)، تصفیه آب، گرده افشانی، و جلوگیری از فرسایش. از فایده های غیر مادی تنوع زیستی می توان به ارزش های روحانی و زیبایی شناختی، و ارزش آموزش اشاره کرد.
یکی از اهمیت های دیگرتنوع زیستی تولید گیاهان دارویی می باشد و درواقع تنوع زیستی درسلامتی ما هم درپیشگیری از بیماری ها و هم دردرمان بعضی از بیماری ها به وسیله گیاهان دارویی نقش و اهمیت زیادی دارد.

فعالیت 4 درس 6 محیط زیست یازدهم


گفت وگو کنید:
احداث جاده در یک زیستگاه علاوه بر قطع ارتباط گونه ها با تأثیر بر عواملی مانند نور، دما و کیفیت هوا باعث کاهش یا از بین رفتن پوشش گیاهی می شود. برای کوتاه شدن فاصله دو شهر پیشنهاد شده است که جاده ای در جنگل ساخته شود. فرض کنید احداث این جاده وابسته به تصمیم شماست. چه تصمیمی می گیرید و در آن به چه چیزهایی توجه می کنید؟

اگرمن بخواهم بزرگراهی را درجنگل احداث کنم اولین کاری که می کنم این است که بزرگراه باید روی هوا ساخته شود واز روزی زمین نباید عبورکند تا کمتربه محیط جنگلی وجانوران جنگل آسیب برساند و برای این کار بزرگراه را به صورت یک پل زیبا و بزرگ روی جنگل می سازم و با این روش هم جنگل حفظ می شود وهم بزرگراه ساخته می شود و توسعه و عمران درمنطقه انجام می شود.

پاسخ فعالیت های درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

ولی متاسفانه درکشورما درساخت بزرگراه ها به محیط زیست توجه نمی شود و به شدت نواحی زستی کشوردرحال تخریب می باشند نمونه آن احداث بزرگراه تهران شمال می باشد.به تصویرپایین نگاه کنید بزرگراه از میان جنگل های زیبای هیرکانی عبورکرده و جنگل را به طورکل نابود کرده اند تا بزرگراه ساخته شود.دوتصویررا با هم مقایسه کنید.فاجعه زیست محیطی را درکشورمان می توان درتصویرپایین دید.

پاسخ فعالیت های درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

فعالیت 5 درس 6 محیط زیست یازدهم


گفت وگو کنید:
گفتیم که آلودگی محیط بر تنوع زیستی تأثیر می گذارد. امروزه ریزگردها از مشکلات محیط زیست ایران و کشورهای دیگر است. به نظر شما آیا ریزگردها می توانند در درازمدت باعث کاهش تنوع زیستی شوند؟
ریزگردها وقتی وارد کشورمی شوند برروی برگ درختان قرار می گیرند و عمل فتوسنتزبرگ درختان را دچاراختلال می کند و بعد از مدتی درخت از بین می رود و به دنبال مرگ درخت جانورانی که برروی درخت زندگی می کردند محیط زیست خودرا ازدست می دهند و از بین می روند و به این ترنیب تنوع زیستی در منطقه از بین می رود و…

فعالیت 6 بر عهده شماست!

فعالیت هفت درس شش محیط زیست یازدهم


گفت وگو کنید
آیا باورها و علایق ما در حفظ یا آسیب رساندن به تنوع زیستی نقش دارند؟ آیا اجازه داریم برای پول یا سرگرمی حیات جانوران را به خطر اندازیم ؟
دراحادیث و روایات دین اسلام تاکید زیادی برحفظ محیط زیست شده است.مثلا حضرت محمد(ص) می فرماید هرکس شاخه درختی را بشکند مانند آن است که بال فرشته ها را شکسته است ولی متاسفانه عملا به روایات و قوانین اسلام توجهی نمی شود و هرروز هرسال هزاران درخت قطع می شود.ای کاش به قوانین اسلام عمل می کردیم و فقط حرف نمی زدیم.

پاسخ فعالیت های درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

مااجازه نداریم برای پول یا سرگرمی حیات جانوران را به خطر اندازیم .ما انسان ها بخشی از طبیعت هستیم.وقتی ما بخشی از محیط زیست هستیم باید درکنار در کنار جانوران و گیاهان زندگی کنیم و حق نداریم آن ها را به بهانه تفریح و یا توسعه نابود کنیم.اگرمن به خود اجازه دهم به بهانه های مختلف محیط زیست را تخریب کنم در آینده نه چندان دورخودم و اطرافیانم و همه ساخته های دست بشر درمحیط زندگی لم نابود می شود زیرا که انسان تعادل محیط را برهم زده است و قوانین طبیعت را برهم زده است

فعالیت هشت درس ششم محیط زیست یازدهم

پیشنهاد دهید
بسیاری از دولت ها در سال 1371 شمسی ( 1992 میلادی)گرد هم آمدند و پیمان بستند تا به حفظ، استفاده پایدار و عادلانه از تنوع زیستی اقدام کنند. از نتایج این پیمان، تعیین روز جهانی تنوع زیستی( 22 ماه می برابر با یکم خرداد) است. در این روز برنامه های متفاوتی برای افزایش آگاهی مردم دربارۀ اهمیت تنوع زیستی و حفظ آن برگزار می شود. شما چه برنامه هایی برای این روز پیشنهاد می دهید؟

برگزاری مسابقات نقاشی و عکاسی، مجسمه سازی با موضوع تنوع زیستی، دعوت از نقاشان جهت نقاشی نمادهای گیاهی و جانوری کشور، دعوت از سازمان های مردم نهاد به منظور ارائه برنامه هایی با محوریت تنوع زیستی، برگزاری جشنواره در محل موزه های تنوع زیستی، پخش فیلم های مرتبط با اطلاع رسانی تنوع زیستی، استفاده از بنرها با مطالب مربوط به موضوع تنوع زیستی در سطح پارک ها یا مراکز بازدیدکنندگان، به صدا درآوردن زنگ تنوع زیستی در موزه تنوع زیستی، برگزاری برنامه های پاکسازی(جنگل، ساحل وفضاهای سبز..)و مسابقه دوچرخه سواری، کاشت درخت یادبود سالانه روز تنوع زیستی، قدردانی از محیط بانان و فعالان این حوزه و….

فعالیت 9 درس ششم محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

چه باید کرد درس 6 انسان و محیط زیست

پاسخ فعالیت های درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

محیط زیست احترام بگذاریم،به درخت احترام بگذاریم و به حیوانات احترام بگذاریم و آن ها را دوست داشته باشیم و سعی کنیم درحد توان آن ها را حفظ کنیم .حتی اجازه ندهیم سرحیوانات اهلی مانندگاو و شتروگوسفند درخیابان هابریده شود. اگرما صحنه بریدن سرحیوانات اهلی را نبینیم بیشتربه حیات وحش احترام خواهیم گذاشت.ما ازبچگی باید حفظ حیات وحش را یاد بگیریم و برای این کارباید بسیاری از کارهای غلط مانند بریدن سرحیوانات درجلوی دسته های عزاداری خودداری کنیم تا یادبگیریم و بفهمیم که حیوانات و پرندگان گیاهان باید درمحیط باشند و باید زندگی کنند واگراجازه ندهیم که آنها زنده باشند زندگی سختی درمحیط در آینده خواهیم داشت. گیاهان و جانوران را بخشی از زندگی خود بدانم و….

پاسخ فعالیت های درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

-تصویب قانون درمورد جلوگیری از ساخت و ساز بی رویه ازجمله ویلا سازی در مناطق مختلف 
-برخورد جدی با زمین خواری درکشور 
-توجه جدی به محیط زیست دراجرای طرح های عمرانی 
-اجرای برنامه های آمایش سرزمین درکشور. برای اداره کشوربرنامه های بلند مدت و میان مدتی تدوین شود و درتدوین و اجرای این برنامه ها فقط برعهده کارشناسان دررشته های مختلف می باشد و به دراز هرگونه باندبازی.اداره محیط زیست کشور و حفط عرصه های طبیعی کشور نیاز به کارکارشناسی داردو نباید اجازه دهیم که افراد بی سواد و غیرکارشناس وارد عرصه شوند و با ندانم کاری های خود محیط زیست کشوررا به وضع اسفناک امروزی برسانند.
-جاده ها حیوانات زیادی را می کشد.مسئولین و مردم وظیفه دارند تدابیری بیندیشند که جان حیوانات درجاده ها به  خظرنیفتد.مثلا باید درمحدوده پارک های وحش کنارجاده ها با تورهای سیمی محافظت شود تا حیوانات وارد جاده نشوند ویا مسیرهایی را برای حیوانات مشخص کنند تا بتوانند بطورامن به آن طرف جاده بروند.

تدبر در آیات درس 6 محیط زیست یازدهم

image 42

آیا ندیده ای که خدا از آسمان باران فرستاد و بدان میوه های گوناگون رویانیدیم ? و از کوه ها راه ها پدید آوردیم : سفید و سرخ و رنگارنگ و به غایت سیاه همچنین از مردم و جنبندگان و چهارپایان گوناگون هر آینه از میان، بندگان
خدا تنها دانشمندان از او می ترسند و خدا پیروزمند و آمرزنده است.

همچنین ببینید: سوالات درس ششم محیط زیست یازدهم

تهیه و تنظیم پاسخ فعالیت های درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم : جناب آقای محسن یوسفی

 

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. مبینا حسنلو

    عالی