پاسخ فعالیت های درس نهم جغرافیا دهم


haladars دی 22, 1399 دقیقه مطالعه
پاسخ فعالیت های درس نهم جغرافیا دهم

در این درس هشت فعالیت مطرح گردیده است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های درس نهم جغرافیا دهم را به صورت کامل مشاهده کنید.

پاسخ فعالیت های درس نهم جغرافیا دهم یعنی درس سکونتگاه های ایران بدین شرح است:

فعالیت یک درس نهم جغرافیا دهم

1 -پاسخ های خود را دربارۀ عوامل اثرگذار در شکل گیری سکونتگاه ها را در جدول زیر وارد کنید.

عوامل طبیعیعوامل انسانی
وجود آب مانند رودها و آب های زیرزمینیعامل دفاعی و امنیت
آب وهوای مساعدرونق تجارت و بازرگانی
شیب مناسب زمینتوسعه صنعت
جدول عوامل تاثیرگذار در شکل گیری سکونت ها

2-آیا نقش عوامل اثرگذار بر شکل گیری سکونتگاه ها در گذشته و اکنون یکسان است؟ چه عواملی در سال های اخیر در شکل گیری سکونتگاه ها اثر بیشتری دارد؟

خیر.عوامل اثرگذار برشکل گیری سکونتگاه ها درگذشته و اکنون یکسان نیست.مثلا درسال های اخیرعوامل زیر درشکل گیری سکونتگاه ها اثربیشتری داشته است:

1- افزایش مهاجرت از روستاها به دلیل خشکسالی و نشست زمین و…. 

2- تبدیل شدن سکونتگاه های روستایی به سکونتگاه های شهری توسط وزارت کشور 

3- ایجاد شهرها درکنار راه های اصلی کشور

فعالیت دو درس نهم جغرافیا دهم

با استفاده از مطالب کتاب استان شناسی و کمک معلم و همکلاسی های تان، علت شکل گیری شهر یا روستای محل زندگی خود را بررسی، و به صورت گزارش به کلاس ارائه کنید.

با توجه به محل زندگی تان پاسخ دهید.

فعالیت سه درس نهم جغرافیا دهم

به تصاویر مربوط به دو سکونتگاه توجه کنید. چه عاملی بر گسترش این سکونتگاه ها اثر دارد؟ این عامل بر نحوۀ گسترش این سکونتگاهها، چه تأثیری داشته است؟

 

پاسخ فعالیت های درس نهم جغرافیا دهم

پاسخ فعالیت های درس نهم جغرافیا دهم

هردوسکونتگاه درپای کوهستان شکل گرفته اند.وجود آب وهوای مساعد،مخروط افکنه ها با خاک حاصلخیز و رودهای نسبتا پرآب درشکل گیری و توسعه روستای هیر و شهرماکو موثربوده است.نظرشماچیست؟

 

تفاوت این سه نوع سکونتگاه را با توجه به اطلاعات داده شده، در جدول زیر بنویسید.(صفحه 80 )

 

پاسخ فعالیت های درس نهم جغرافیا دهم

پاسخ فعالیت های درس نهم جغرافیا دهم

فعالیت چهار درس نهم جغرافیا دهم

به نظر شما، در کدام مناطق جغرافیایی ایران روستاهای متمرکز و در کدام مناطق روستاهای پراکنده وجود دارد؟ چرا؟

درسواحل شمالی کشور به دلیل فراوان بودن نسبی آب و خاک حاصلخیز،خانه های روستایی با فاصله از یکدیگرساخته شده و لذا درمناطق شمالی کشور بیشترروستاها ازنوع روستاهای پراکنده می باشند.

دراغلب نواحی کشور مانند نواحی داخلی و جنوبی و شرقی و غربی کشور به دلیل کم بودن آب ومحدود بودن خاک حاصلخیز و نبودن امنیت درگذشته مردم خانه های روستایی را نزدیک هم ساختند و لذا روستاهای متمرکز به وجود آمدند و دراطراف روستا زمین های کشاورزی قرار دارد.

فعالیت پنج درس نهم جغرافیا دهم

در کلاس خود دو گروه مخالف و موافق زندگی در شهرهای بزرگ را تشکیل دهید. روی تخته کلاس دو ستون رسم کنید. دلایل موافقت هر گروه را از نوع زندگی موردنظر بنویسید. در پایان، نظرات خود را جمع بندی کنید .

موافقان زندگی درشهرهای بزرگمخالفان زندگی درشهرهای بزرگ
وجود امکانات مختلف درشهر و بالا بودن رفاه اجتماعیوجود آلودگی های زیسیت محیطی درشهرها مانند آلودگی هواو آلودگی نوری و آلودگی صوتی
وجود زیرساخت های مورد نیاز برای زندگی مانند بزرگراه ها و فرودگاه ها و مترو و…وجودمشکلات اجتماعی و افزایش جرم و جنایت درشهرهای بزرگ
وجود جاذبه های متنوع شهریترافیک زیاد و تلف شدن وقت مردم در ترافیک
وجود دانشگاه ها ، بازارها ، سینماها ، ساختمان های مدرن و زیبا و…گران بودن مسکن و بالا بودن هزینه های زندگی و…
جدول مقایسه دیدگاه ها در مورد زندگی در شهر های بزرگ

فعالیت شش درس نهم جغرافیا دهم

با توجه به وضع جغرافیایی و یا نقش سکونتگاه، جدول زیر را کامل کنید.

پاسخ فعالیت های درس نهم جغرافیا دهم

پاسخ فعالیت های درس نهم جغرافیا دهم

فعالیت هفت درس نهم جغرافیا دهم

شغل بیشتر مردم شهر و یا روستایی که شما در آنجا زندگی می کنید، چیست؟ چه امکان یا وضعی در محل زندگی شما به چشم میخورد که سبب روی آوری مردم به این مشاغل شده است؟ توضیح دهید.

با توجه به محل زندگی خود به این سوال پاسخ دهید.

فعالیت هشت درس نهم جغرافیا دهم

در گروه های کلاسی خود، پیامدهای مثبت و منفی ناشی از مهاجرت معکوس را مورد بررسی قرار دهید.

 

پیامدهای مثبت مهاجرت معکوسپیامدهای منفی مهاجرت معکوس
کاهش جمعیت درشهرهجوم به روستاهای اطراف شهر و تخریب منابع طبیعی روستاها
و گران شدن قیمت مسکن و ملک درروستا
کاهش آلودگی هوا و ترافیک و…تغییرکاربری زمین های داخل و اطراف روستاهاو…
جدول بررسی پیامد های مهاجرت معکوس

تهیه و تنظیم پاسخ فعالیت های درس نهم جغرافیا دهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر پاسخ فعالیت های جغرافیا ایران پایه دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

3 دیدگاه
  1. افتخار

    عالی بود

  2. امین

    خوب

  3. متین خضر پور

    خوب