گام به گام درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم شامل چندین فعالیت است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم را به صورت کامل مشاهده کنید.

فعالیت 1 درس پنجم محیط زیست یازدهم

فعالیت 1
هم فکری و گفت وگو کنید.

1- الف)با توجه به مطالب بالا، سالانه چند تن زباله در کشور ایران تولید می شود؟ چند کیلوگرم؟ محاسبه کنید

پاسخ فعالیت های درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم

00.000.000.000 4تن درروز= 80.000.000 × میلون نفر 50000 تن
(درایران روزانه 4 تریلیون تن زباله تولید می شود)
تریلیون تن درسال 1460 = 365 × 4
رقم بسیار فاجعه آمیزاست در یک سال درکشور ما 1460 تریلیون تن زباله تولید می شود.

ب) سالانه چند تن زباله در شهرهای نام برده شده در متن بالا تولید می شود؟

پاسخ فعالیت های درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم

37500 تن= 365 × 7500 تهران
197100 تن= 365 × 540 اراک
10250 تن= 365 × 850 مشهد
365000 تن= 365 × 1000 اصفهان
219000 تن= 365 × 600 رشت

پ) اگر هر فرد روزانه 850 گرم زباله دور بریزد، در سال چقدر زباله تولید می کند؟

310250 گرم= 365 × 850 گرم
هرفرد 310 کیلوگرمدریک سال تولید می کند.

ت) آیا این ارقام موجب نگرانی شما می شود؟ چرا؟

با مطالعه این ارقام احساس خطر می کنم زیرا در آینده محیط زیست کشورما توسط کوه های زباله نابود می شود.درآینده زباله ها سلامتی مردم را دراطراف شهرهای بزرگ به خطر می اندازد.من احساس خطرمی کنم زیرا می بینم میزان تولید زباله درکشورما نسبت به سال ها و ماه های قبل متاسفانه به شدت درحال افزایش است.

متاسفانه مردم و دولت به فکرکاهش تولید زباله نیستند.مردم ما عادت کرده اند حتی برای نوشیدن مقداری آب ازلیوان های یک بارمصرف استفاده کنند و به خودشان زحمت نمی دهند یک لیوان مناسب همراه خودداشته باشند.اگربا این روند پیش برویم و به فکر آینده نباشیم ایران عزیز ما درمیان زباله های تولید شده ما دفن خواهد شد.پس بیایید بیندیشیم و به کارهایی که انجام می دهیم کمی فکرکنیم.آیا لازم است درمکان های زیارتی از لیوان یک بارمصرف استفاده کنیم؟
و…..آیا لازم است درمراسم عزاداری ائمه علیه السلام حجم زیادی از ظرف های یکبارمصرف استفاده کنیم و هزاران تن زباله تولید کنیم آیا با توجه به تولید حجم زیادی از زباله درمراسمات دینی ، کارما درست است؟آیا لازم است هرشب به مردم با ظرف های یکبارمصرف غذا داده شود؟این کاریعنی جنگ با محیط زیست و…

2- برداشت شما از تصاویر و متنی که در زیر هریک نوشته شده، چیست؟ چرا موضوع برای مردم و مسئولان و مدیران هر منطقه دغدغه و نگرانی ایجاد کرده است؟

متاسفانه من هیچ دغدغه ای در مردم و مسولان نمی بینم و اساسا مردم ما و مسئولین در مورد زباله و پیامدهای منفی تولید زباله نمی اندیشند.مردم درزمینه روش های کاهش تولید زباله اطلاعات کمی دارند و به نظرم اول باید مسئولان آموزش داده شوند تا بدانند که تولید زباله با حجم زیاد سلامت مردم و محیط زیست کشورا به خطرانداخته و اگر اطلاعات آن ها افزایش یابد از اجرای بسیاری از طرح ها و برنامه ها درکشور جلوگیری می کنند و…

3-به نظر شما چرا ساکنان شهرها بیشتر از روستانشینان زباله تولید میکنند؟ توضیح دهید .

شهرها با جمعیت زیاد زباله بیشتری تولید می کنند و روستاها با جمعیت کمتر زباله کمتری تولید می کنند.

4 -هم اکنون چند لحظه فکر کنیدو مهمترین راه حلی را که برای مسئله زباله به ذهن تان رسید، یادداشت کنید. پس از پایان درس نوشته خودتان را مرور کنید.

مهمترین کاراین است که سعی کنیم زباله کمتری تولید کنیم و برای کاهش تولید زباله باید مصرف گرایی کاهش یابد و برای کاهش مصرف گرایی آموزش مردم و مسئولین بسیاراهمیت دارد.

تحقیق کنید صفحه 64 محیط زیست یازدهم

با یکی از افراد سالخورده فامیل یا آشنایان (بالای – 65 سال سن ) گفت وگو کنید. سؤال هایی مانند نمونه طراحی کنید. شما میتوانید پرسشهای دیگری به آن اضافه کنید . نتایج را جمع بندی و در کلاس ارائه کنید

پاسخ فعالیت های درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم

سوال 1- درزمان گذشته میوه فروش میوه ها را دراخل پاکت های کاغذی قرار می داد و معمولا برای خرید همیشه یک  زنبیل با خودمان می بردیم و هرچه که می خریدیم درداخل زنبیل می کردیم.شیرو ماست هم که می خریدیم به شکل فله ای می خریدیم و در سطل های مخصوصی توسط فروشنده قرار می گرفت و…

 

سوال 2- امروزه کالاها بیشتربه صورت بسته بندی عرضه می شود که این بسته بندی ها موجب افزایش تولید زباله می شود.امروزه استفاده از پلاستیک و ظرف های یکبارمصرف بسیارزیاد شده و در فروشگاه ها از نایلون زیادی استفاده می شود و ….

3- پنجاه سال قبل زباله کمی تولید می شد و شهرها هم بزرگ نبودند و زباله های کمی که تولید می شد مردم زباله ها را دفن می کردند و یا می سوزاندند و…

سوال 4- ظروف یکبارمصرف،ظروف نوشابه و آب،پلاستیک،قوطی های کنسرو ،پوشک بچه ،بنر و…. 

سوال 5- متاسفانه متاسفانه و هزاران متاسفانه میزان تولید زباله درخانواده های امروزی نسبت به – 40 یا 50 سال پیش خیلی بیشترشده است.

2- نتایجی را که از مصاحبه به دست آوردید، با نتایج همکلاسی های تان مقایسه کنید.

مردم درگذشته با استفاده از زنبیل و ظروف دائمی زباله کمتری تولید می کردند.مانند لیوان شیشه ای ، سطل ماست و بطری شیر و… ولی حالا مردم متاسفانه پسماند زیادی تولید می کنند و یکی از این پسماندها پلاستیک است که میزان مصرف آن درحال افزایش است.سعی کنید وقتی به مغازه برای خرید مراجعه می کنید از مغازه دار پلاستیک دریافت نکنید.

فعالیت 3 بر عهده شماست!

فعالیت 4 درس 5 محیط زیست یازدهم

گفت وگو کنید
با توجه به آنچه در سال های قبل آموخته اید، آیاتی را از قرآن کریم و احادیثی را از پیامبر اکرم و ائمه معصومین درباره اسراف و تبذیر در کلاس ارائه کنید و بر مبنای آنها مصرف گرایی را از منظر تعالیم دینی نقد کنید.

خداوند در سوره فرقان آیه 67 می فرماید: “و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما ” بندگان شایسته خدا در هنگام انفاق، نه زیاده روی می کنند و نه کم می گذارند بلکه راه میانه ای را می پیمایند . و نیز در سوره اسراء آیه 27 می فرماید: “ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین “اسراف کنندگان براداران شیاطین اند.
برطبق آیه 27 سوره کسانی که اسراف می کنند ازبرادران شیطانند و امروزه درکشورما اسراف بسیارزیاد شده است و متاسفانه درایام عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام و دیگرائمه علیها السلام میزان تولید پسماند درشهرها و روستاهای ما چند برابرمی شود.افزایش حجم زباله دراین ایام که البته همراه با آلودگی های صوتی شدیدی می باشد. نشان می دهد که کارما نادرست است و با این کار فشارزیادی برمحیط وارد می کنیم .بهتراست غذاهایی که به مردم داده می شود در ظروف چینی یا ملامین باشد و….

فعالیت 5 درس 5 محیط زیست یازدهم

با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت پسماند شهر محل زندگی خود، چند مورد از اخبار مربوط به پسماند را یادداشت و در کلاس بیان کنید.
به آدرس زیرمراجعه کنید:
https://pasmand.tehran.ir/Default.aspx?tabid=179

به ادرس بالا مراجعه کرده و سپس به سایت مدیریت پسماند شهر خود مراجعه و خبری رو به انتخاب یادداشت کنید.

فعالیت 6 درس 5 محیط زیست یازدهم

پوسال (کمپوست) تهیه کنید .
1 -با کمک و راهنمایی معلم و با استفاده از پسماند گیاهی مانند پوست میوه یا میوه – های غیرقابل مصرف و سبزیجات و آغشته کردن آنها با برگ های خشک و علف های داخل یک سطل یا گودال کوچک در باغچه حیاط یا مدرسه، کود آلی )پوسال( درست کنید . هر چند مدت یکبار باید این مخلوط را به هم بزنید و هوادهی کنید.مراحل کار را معلم توضیح می دهد .
در کمپوست از مخلوط موادی چون کود حیوانی، خاک، مواد زائد گیاهی مانند کاه و برگ و شاخه های بسیار خرد شده و زاتدات آشپزخانه که شامل پوست میوه ها، میوه های غیرقابل مصرف، زائدات سبزیجات، ته مانده های خوراکی، پوست تخم مرغ ریز شده، خاک اره استفاده می شود؛ ولی باید از موادی که حشرات موذی را به خود جذب می کند

2- درباره ورمی کمپوست تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس گزارش دهید.

کمپوست پسماندهای آلی تجزیه شده و نسبتاً پایدار حاصل فرایند پوسش هستند و پوسش یا کمپوست کردن عمل پوساندن و تجزیه بقایای گیاهی، حیوانی یا زباله های شهری همچنین لجن فاضلاب است که تحت شرایط خاص و روش های گوناگون انجام می گیرد. این عمل شاید کهن ترین روش بازیافت باشد. مواد آلی موجود در توده مصرفی برای کمپوست از ضایعات کشاورزی، مواد خوراکی و زباله هایی است که از راه تجزیه هوازی و بی هوازی به خاک سیاه و سفید غنی تبدیل می شوند که به عنوان کود در کشاورزی مصرف می شود. فرایند کمپوست بسیار ساده است وبه دست افراد با تجربه در خانه های خود، کشاورزان در زمین های شان، و به شکل صنعتی نیز انجام می شود. کمپوست حاصل فعالیت بیولوژیکی میکرورگانیسم هایی است که توانایی شکستن مولکول های درشت مواد آلی را دارا می باشند . 

فعالیت 7 درس پنج محیط زیست

سوال 1 و 2 بر عهده شماست!

3-پرس وجو کنید، انداختن ته سیگار در محیط چه آلودگیهای خطرناکی به وجود می آورد؟ 

ته سیگار شیء ظاهرا کوچکی است که به راحتی در هر جایی رهایش می کنیم یا به زیر پا انداخته و له می سازیم و فکر می کنیم که کار تمام شده است؛ در حالی که ماجرا تازه شروع شده .از کوچه ها و جوی ها بگیر تا داخل مخزن سد لتیان، همانند ساندویچ ته سیگار دیده می شود .
ته سیگار یک ماده مصنوعی و غیر قابل تجزیه است. تصفیه خانه ها نمی توانند مواد آلی سنگین را تصفیه کنند و احتمال دارد داخل آب مصرفی مردم از این آلاینده ها وجود داشته باشد. تک تک شهرهای ایران با مشکل انداختن ته سیگار در خیابان ها یا جوی ها مواجه هستند و این مساله میزان نگرانی مردم را برای آب مصرفی و تصفیه شده شان افزایش می دهد .

فعالیت 8 بر عهده شماست!

فعالیت 9 درس 5 محیط زیست یازدهم

1- به نظر شما کدام یک از روش هایی که در این بخش مطرح شده، جالب تر است؟ چرا؟ گفت وگو کنید.

همه روش ها مناسب هستند و می توان با توجه به شرایط زمانی و مکانی استفاده کرد.

2- اکنون که با نمونه هایی از تجارب جهانی در زمینه مدیریت پسماند آشنا شدید، چند طرح ابتکاری برای کشور و محل زندگی تان تا پایان سال تحصیلی به کلاس ارائه کنید.

به نظرم باید مردم را با آموزش نسبت به پسماندها آشنا کنیم.از طریق آموزش، باید به مردم یاد بدهیم که با چه روش هایی زباله کمتری تولید کنند و باچه روش هایی از پسماندهای تولیدی دوباره استفاده کنند و آموزش بدهیم که چگونه پسماندها تفکیک شوند و همچنین به مردم درزمینه هنرهای بازیافتی آموزش های لازم داده شود و…

فعالیت 10 درس 5 محیط زیست یازدهم

سوال 1 بر عهده شما!

2- اگر شما مسئول مدیریت پسماند در شهر یا روستای محل زندگیتان باشید، چه اقداماتی برای حل مسئله زباله انجام می دهید؟ به ترتیب اولویت بنویسید.سپس جمع بندی نظرات دانش آموزان را در نامه ای تنظیم کنید و برای شورای شهر یا روستایتان بفرستید.
مدیریت مصرف ظروف یکبارمصرف در شهر 

جلوگیری از پخش بنر درسطح شهر 

رواج استفاده از لیوان های یکبارمصرف کاغدی به حای لیوان های یکبارمصرف پلاستیکی 

آموزش همگانی مردم در زمینه استفاده کمتراز ظروف یکبارمصرف و آشناکردن مردم با ضررهای این ظروف 

تفکیک زباله ها در مبداء 

بازیافت زباله ها 

آموزش مردم درزمینه روش های مناسب برای کاهش کمتر پسماند 

تبلیغات درزمینه کاهش مصرف گرایی درشهر 

3 -به دوستان و آشنایان، کاردستی هایی را که از مواد بازیافتی درست کرده اید، هدیه بدهید. روی هدیه یادداشتی بنویسید و بگویید دوستدار محیط زیست هستید و علت انتخاب این نوع هدیه را بیان کنید.

این کاردستی را به دوستانم هدیه می کنم و روی آن خواهم نوشت:من دوستدار محیط زیست هستم من زمین را
دوست دارم .من آسمانی آبی را دوست دارم و…

پاسخ فعالیت های درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم

تدبر در آیات درس پنج محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم

پاسخ فعالیت های درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم

فساد و پریشانی به کرده بد خود مردم در همه برّ و بحر زمین پدید آمد تا خدا هم کیفر بعضی اعمالشان را به آنها بچشاند ، باشد که ( از گنه پشیمان شده و به درگاه خدا ) باز گردند.

همچنین ببینید: سوالات درس پنجم محیط زیست یازدهم

تهیه کننده پاسخ فعالیت های درس پنجم انسان و محیط زیست یازدهم : جناب آقای محسن یوسفی