پاسخ فعالیت های درس چهارم جغرافیا دهم

در این درس چهار فعالیت مطرح گردیده است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های درس چهارم جغرافیا دهم را به صورت کامل مشاهده کنید.

پاسخ فعالیت های درس چهارم جغرافیا دهم یعنی درس ناهمواری های ایران بدین شرح است:

فعالیت یک درس چهارم جغرافیا دهم

جاده هایی که شهرهای دامنه های جنوبی البرز را به دامنه های شمالی آن ارتباط می دهد بر روی نقشه پیدا کنید .

پاسخ فعالیت های درس چهارم جغرافیا دهم
پاسخ فعالیت های درس چهارم جغرافیا دهم

این جاده ها از کنار کدام کوه ها و دره ها عبور می کند؟


جاده هایی مانند جاده تهران شمال کرج چالوس تهران رشت و جاده هراز وجاده فیروزکوه از دامنه های کوه های بلند البرز عبورمی – –
کند و برای اتصال دامنه های جنوبی البرز به دامنه های شمالی البرز تونل های زیادی مانند تونل کندوان احداث شده است و درکناراین
جاده ها دره رودهایی مانند رود کرج و چالوس و یا رود سفیررود وجود دارد.


عبور جاده ها در این نواحی با عملیات ساختمانی )برداشت مواد، حمل و برجایگذاری ها، انفجار سنگ ها، تغییر

مجاری آبها،احداث تونل و…( همراه است. تأثیر این عملیات را بر ناهمواری های این منطقه، با هم گروه های خود

به بحث بگذارید و گزارشی تهیه و ارائه کنید.


به نظرمی رسد جاده هایی مانند جاده چالوس و یا جاده هراز به دلیل عرض کم مشکل زیست محیطی ایجاد نکرده اند ولی بزرگراه
تهران شمال که درحال احداث می باشد به دلیل پهنای زیاد و عبور از جنگل های زیبای شمال و عدم توجه به محیط زیست مشکلات
فراوان زیست محیطی برای منطقه ایجاد کند.


به گفته کارشناسان محیط زیست مطالعات جامع ارزیابی زیست محیطی در طول مسیر آزاد راه هیچ گاه به خوبی صورت نگرفت و
بررسی آثار و پیامدهای زیست محیطی حاصل از عملیات راهسازی و ارائه پیشنهاد جهت کاهش اثرات منفی و بررسی میزان حجم
خاکبرداری و خاکریزی، فرسایش، رسوب، پایداری شیب ها و ترانشه ها، کنترل ارتعاش وآلودگی صوتی، تهویه داخل تونل ها، تصفیه
آب فاضلاب، زیبا سازی مناظر و چشم اندازهای طبیعی بر خلاف آنچه در برنامه گنجانده شده بود هرگز عملیاتی نشد .

پاسخ فعالیت های درس چهارم جغرافیا دهم

فعالیت دو درس چهارم جغرافیا دهم

اگر در یک منطقه کوهستانی زندگی می کنید (آذربایجان، البرز و یا زاگرس) عوامل انسانی مؤثر در تغییر شکل ناهمواری های
پیرامون محل زندگی خود را با هم گروه ها مطرح کنید. آنها را فهرست و مهم ترین عامل این تغییر شکل ها را تشریح کنید.

-استخراج معادن از کوه های زیبا و بریدن این کوه ها متاسفانه چشم اندازهای بسیارنازیبایی ایجاد کرده است و موجب ناراحتی شدید
کسانی می شود که طرفدار محیط زیست هستند و طبیعت زیبای ایران را دوست دارند ولی متاسفانه این طبیعت زیبا دردست عده ای
قرار گرفته که از محیط زیست و طبیعت و ایران هیچ چیزی نمی دانند و فقط به فکر سودجویی و تامین منافع خود هستند و به شدت
درحال تخریب چشم اندازهای زیبای کوهستان های زیبا ی کشورمی باشند.


-احداث سدهای بی رویه و غیراصولی درمناطق کوهستانی کشور موجب شده که وسعت زیادی از مناطق کوهستانی درزیردریاچه پشت سد غرق شود و زیستگاه های حیات وحش و حتی روستاها و آثارباستانی نابود شوند.


-اجرای طرح های انتقال آب موجب می شود که مناطق کوهستانی دچارتنش آبی شوند و درعوض آب زیادی منتقل می شود و به
شهرهای بزرگ انتقال می یابد و لی متاسفانه این آب در شهرهای بزرگ به شدت توسط مردم و ارگان های دولتی به هدرمی رود .


-توسعه باغداری ها در مناطق کوهستانی موجب تخریب محیط زیست درمناطق کوهستانی شده است و برای تامین آب باغ ها چاه های زیادی حفرشده و رودها را خشک کرده است.


امروزه دیگر درمناطق کوهستانی کشور صدای جاری شدن آب رودها را نمی شنوید.امروزه به دلیل مدیریت ناصحیح آب رودها و دریاچه ها و تالاب های کشورخشک شده اند.

-خشکسالی و گرما و عدم توجه مردم به طبیعت و یا نامهربانی های مردم نسبت به طبیعت کوهستان های زیبای کشورکوجب آتش
سوزی های وسیع درجنگل های نواحی کوهستانی می شود و اشک هر انسانی را که طبیعت ایران را دوست دارد درمی آورد.بیایید با
طبیعت زیبای ایران و کوهستان های کشورقدری مهربان ترباشیم.


-تخریب جنگل ها و مراتع نواحی کوهستانی توسط مردم و دولت چشم انداز زیبای نواحی کوهستانی کشور را نازیبا کرده است.بیایید
در زیبا کردن دوباره مناطق کوهستانی کشور کاری انجام دهیم.


-خشک شدن رودها و دریاجه ها و تالاب ها درایران و کشورهای همسایه موجب افزایش ریزگردها درمناطق کوهستانی غرب
کشورشده است و این گرد و خاک آسیب زیادی به پوشش گیاهی و زندگی جانوری مناطق کوهستانی کشور وارد می کند.

ای کاش مردم و مسئولین کمی مهربان تر با طبیعت رفتارمی کردند و ای کاش مسئولین محترم به فکرطبیعت کوهستان باشند و دراجرای طرح های عمرانی به مقوله محیط زیست و زیبایی کوهستان توجه بیشتری داشته باشند و…

فعالیت سه درس چهارم جغرافیا دهم

اگر پیرامون یکی از دشت های داخلی ایران زندگی می کنید، ارزش های اقتصادی دشت مجاور خود را فهرست کنید و درمورد
یکی از آنها گزارشی تهیه، و به کلاس ارائه کنید.

-تمام دشت های ایران ارزش های خاص خودرا دارند.دشت های پهناور لوت و دشت کویر و دیگر دشت های بیابانی کشور به دلیل
داشتن روزهای آفتابی زیاد درطول سال بهترین مکان ها برای تولید انرژی برق خورشیدی هستند.

اگرکشورما درزمینه انرژی خورشیدی دربیابان های کشورسرمایه گذاری می کرد امروزه یکی از صادرکنندگان برق به اروپا بود و البته هیچ کشوری توانایی تحریم ایران را نداشت


زیرا ایران انرژی تولید می کرد و همچنین مشکلات زیست محیطی نداشتیم زیرا تولید برق از خورشید کم ترین آسیب را به
طبیعت وارد می کند.


-دشت های ایران توان بالقوه ای از نظرتولید محصولات کشاورزی دارند ولی به دلیل توسعه بی رویه کشاورزی و سنتی ماندن شیوه
کشاورزی درکشور مصرف آب بسیارزیاد شد و برای تامین آب مورد نیاز زمین های کشاورزی چاه های غیرمجاززیادی دردشت ها
حفرشد و سفره های آب زیرزمینی خالی شدو به مرحله ورشکستگی آب رسیدیم و درنتیجه بسیاری از دشت های کشوربا مشکل
فرونشست زمین و فروچاله ها مواجه شده اند و موجب از دست رفتن پهنه های وسیعی از زمین های کشاورزی در دشت ها شده
است.

ای کاش مردم و مسئولین رفتار بهتری با دشت ها می داشتند.


-دشت هایی مانند دشت لوت توان بالقوه ای در مقوله طبیعت گردی دارند و می توان با کمی سرمایه گذاری درآمد زیادی برای اهالی
دشت لوت به دست آورد بدون آنکه به محیط زیت صدمه ای وارد شود.


-دشت های بیابانی کشورمکان های مناسبی برای رصد ستارگان و آسمان می باشندو می توان با نصب تلسکوپ های مدرن در دشت
های بیابانی کشور فعالیت های علمی را دراین دشت ها گسترش داد.

فعالیت چهار درس چهارم جغرافیا دهم

اگر در یکی از جلگه های ساحلی شمالی یا جنوبی کشور زندگی می کنید، ارزش های ارتباطی جلگه محل زندگی خود را ازنظر
بندرها و فعالیت های اقتصادی و دریانوردی در آنها، با هم گروه های خود به بحث بگذارید؛ گزارشی تهیه، و نتایج آن را به کلاس
ارائه کنید.

-جلگه های ساحلی جنوب کشور دارای ارزش های زیادی هستند ولی متاسفانه از این ارزش ها به نحو مطلوب استفاده نمی شود.جلگه
های جنوبی کشور درکنارخلیج فارس و دریای عمان به طول بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر تقریبا بدون استفاده رها شده اند.این مناطق از نظر
استقرار صنایع سنگین و ایجاد بنادر و …مکان های مناسبی هستند. امروزه با توجه به مشکل تامین آب درکشور انتقال جمعیت نواحی
داخلی کشوربه نواحی ساحلی جنوب امری اجتناب پذیراست.

امروزه درکشوربرای حل مشکل آب درکشور سعی می شود منابع آب را به
سوی جمعیت )روستاها و شهر ها و…( منتقل کنیم و این کارغلطی است و مشکلات زیست محیطی فراوانی را در آینده درکشورایجاد
می کند. به نظرم یرسد باید به جای انتقال آب باید به فکرانتقال مردم باشیم.

یعنی باید تدابیری اندیشیده شود تا مردم از مناطق
خشک و بی آب داخل فلات مرکزی به سوی نواحی ساحلی جنوب کشور بروند و در آنجا با نصب آب شیرین کن های مدرن صنعتی
آب مورد نیاز تامین می شود و سعی می شود همه امکانات در این مناطق برای مردمی که تازه به این مناطق مهاجرت کرده اند تامین شود .


البته مشکل آب وهوای شرجی هم می توان با روش های علمی حل کرد.با این شیوه کشورما تبدیل به یک کشوردریایی می شود
واگر کشورما کشور خشکی بماند به زودی با تمام شدن اندک منابع آب زیرزمینی نابود خواهد شد و این مصیبت را باید درکلاس ها
مطرح شود .


-جلکه های شمالی و جنوبی کشوراز لحاظ گردشگری توان بالقوه زیادی دارند و با برنامه ریزی و مدیریت درست می توان از طریق
گردشگری اشتغال زایی کرد.


-جلگه های شمالی کشور و جلگه خورستان توان زیادی درتوسعه کشاورزی دارند ولی این توسعه باید با توجه به اصول آمایش
سرزمین باشد یعنی توسعه هرمکانی باید با توجه به توان و استعداد آن مکان باشد.

تهیه و تنظیم جواب فعالیت های درس چهارم جغرافیا دهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر پاسخ فعالیت های جغرافیا ایران پایه دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

5 دیدگاه ها