پاسخ فعالیت های فصل دوم زیست شناسی یازدهم

 در این نوشته با پاسخ فعالیت های فصل دوم زیست شناسی یازدهم یعنی فصل ۲ حواس همراه شما تجربی های یازدهمی هستیم. 

گام به گام فصل دوم زیست یازدهم

دارای ۸ فعالیت می باشد.

فعالیت ۱ فصل دوم زیست یازدهم

گیرنده های زیر را در پنج گروه گیرنده که با آن ها آشنا شدید طبقه بندی کنید. 

گیرنده مکانیکی گیرنده شیمیایی گیرنده دمایی گیرنده نوری
گیرنده شبکیه چشمگیرنده گرماگیرنده چشایی زبان گیرنده میزان اکسیژن در آئورت گیرنده بویایی بینیگیرنده فشار خون دیواره رگ ها گیرنده فشار پوست
پاسخ فعالیت های فصل دوم زیست شناسی یازدهم

فعالیت ۲ فصل دوم زیست یازدهم

با استفاده از شکل ۶ ، تغییرات چشم هنگام تطابق برای دیدن جسم دور و نزدیک را مقایسه کنید. 

حالت تطابق/ اجزای چشم وضعیت ماهیچه های مژگانی وضعیت تارهای آویزی وضعیت عدسی
کاهش قطر و باریک شدنحالت کشیدهاستراحتدیدن جسم دور
افزایش قطر وضخیم شدنحالت شلانقباضدیدن جسم نزدیک
پاسخ فعالیت های فصل دوم زیست شناسی یازدهم

 فعالیت ۳ فصل دوم زیست یازدهم

– با استفاده از شکل ۷ نزدیک بینی و دوربینی با استفاده از کدام عدسی اصالح می شوند؟

نزدیک بینی با عدسی کاو)مقعر ( و دوربینی با عدسی کوژ(محدب) درمان می شود. 

 -در برخی افراد علت نزدیک بینی و دوربینی ، تغییر همگرایی عدسی چشم است. با استفاده از آن چه  آموختید بگویید تغییر همگرایی عدسی در چشم، چگونه موجب نزدیک بینی و دوربینی می شود؟ 

در نزدیک بینی هنگام نگاه کردن به اشیای دور، به علت تحدب زیاد عدسی تصویر در جلوی شبکیه می افتد. در دوربینی هنگام نگاه کردن به اشیای نزدیک، به علت تحدب کم عدسی، تصویر در پشت شبکیه می افتد. 

فعالیت ۴ فصل دوم زیست یازدهم

تشریح چشم نکات:  

۱ )تشخیص بالا و پایین چشم : فاصله عصب بینایی تا قرنیه را در نظر گرفته، سطحی که فاصله ی عصب تا قرنیه بیشتر  است بالای چشم است. 

۲)تشخیص چپ یا راست بودن چشم : الف(چشم را طوری در دست گرفته که سطح باالیی رو به بالا باشد.قرنیه که حالت  تخم مرغی دارد، بخش پهن تر آن به سمت بینی و بخش باریک تر آن به سمت گوش قرار می گیرد. 

 ب(عصب بینایی را در نظر گرفته که پس از خروج از چشم به سمت مخالف خم می شود. 

۳)جسم مژگانی به شکل حلقه ای دور محل استقرار عدسی قرار دارد. 

۴)عنبیه درون حلقه ماهیچه های مژگانی دیده می شود که نازک ترست و شامل ماهیچه های صاف حلقوی(تنگ کننده  مردمک) و شعاعی)گشادکننده مردمک( است.سوراخ وسط مردمک است. 

۵)جسم مزگانی و عنبیه به آسانی جدا می شوند. زیر آن ها قرنیه شفاف و برآمده دیده می شود. الف(ویژگی های هریک از سه الیه چشم و بخش های تشکیل دهنده آن ها را بیان کنید. 

الیه های چشم ویژگی اجزا
قرنیهپرده ای سفید و محکم از جنس بافت پیوندیصلبیه
عنبیه، مردمک، اجسام مژگانیلایه ای نازک، رنگدانه دار و پراز مویرگ های خونیمشیمیه
سلول های استوانه ای و مخروطی، نورون ها و عصب  بیناییلایه داخلی که سلول های گیرنده نوری در آن قرار دارند.شبکیه
پاسخ فعالیت های فصل دوم زیست شناسی یازدهم

ب( زجاجیه و زلالیه را باهم مقایسه کنید. 

زلالیه بخش جلوی عدسی را پر می کند و مایع رقیقی است که هنگام تشریح کاملا شفاف نیست و دانه های رنگی از بخش های دیگر  چشم در آن دیده می شوند.

زجاجیه مقدار و حجم بیشتری دارد و فضای کروی چشم را پر کرده و حالت غلیظ، 

کاملا شفاف و ژله ای دارد. 

نامگذاری شکل مهم است. 

image 32
پاسخ فعالیت های فصل دوم زیست شناسی یازدهم

 فعالیت ۵ فصل دوم زیست یازدهم

با استفاده از شکل ۹ به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

بین بخش بیرونی و میانی گوش کدام ساختار قرار دارد؟ پرده صماخ 

استخوان های کوچک در کدام بخش گوش قرار دارند؟ گوش میانی 

حلزون گوش در کدام بخش آن قرار دارد؟ گوش درونی 

 فعالیت ۶ فصل دوم زیست یازدهم

درباره نقش حفاظتی موها و مواد ترشحی در مجرای شنوایی گوش اطلاعاتی جمع آوری و به کلاس ارائه دهید. 

درمجرای شنوایی غدد عرق تغییریافته ای وجود دارد که ماده ای مومی و چسبنده ترشح می کنند. این ماده و موهای ریز درون مجرا  مانع از ورود گرد وغبار و حشرات به درون گوش می شوند. 

 فعالیت ۷ فصل دوم زیست یازدهم

درباره شغل شنوایی سنجی و بینایی سنجی گزارشی تهیه و به کلاس ارائه کنید. 

شنوایی سنجی: 

بینایی سنجی : علم مراقبت از بینایی است .بررسی چشم وساختارهای مربوط به آن برای تشخیص اختلالات بینایی و تجویز عدسی  مناسب یا وسایل دیگر کمک کننده به بینایی و نیز تمرین های چشمی برای جبران اختلالات

 فعالیت ۸ فصل دوم زیست یازدهم

۱ -مغز ماهی  

تعریف لوب بویایی:  

محل دریافت پیام های عصبی از گیرنده های بویایی 

 نامگذاری مهم است.

لوب های بویایی ماهی از لوب های بویایی انسان بزرگ تر هستند. 

این مطلب چه واقعیتی را درباره حس بویایی ماهی نشان می دهد؟  

در ماهی حس بویایی نسبت به انسان قوی تر است و اهمیت بیشتری دارد. ماهی ها برای یافتن غذا و جفت، فرار از دشمن و در بعضی ،  برای یافتن محل زادگاه جهت تخم ریزی به حس بویایی خود وابسته اند. 

مغز ماهی چین خوردگی ندارد. 

۲-ساختار و عملکرد چشم مرکب و چشم انسان را مقایسه کنید. 

در چشم انسان یک عدسی تصویری کامل از میدان دید را بروی شبکیه تشکیل می دهد اما در چشم مرکب تعدادی واحد بینایی وجود  دارد که هرکدام واحدها تصویر کوچکی از بخشی از میدان بینایی را ایجاد می کند. دستگاه عصبی جامور این اطلاعات را یکپارچه و  تصویری موزاییکی ایجاد می کند. 

۳-خط جانبی در ماهی با کدام ساختارها در انسان شباهت دارد؟ 

سلول های مژک دار درون بخش حلزونی و مجاری نیم دایره

تهیه کننده پاسخ فعالیت های فصل دوم زیست شناسی یازدهم : خانم رشیدبوستانی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام زیست یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه