پاسخ فعالیت های فصل سوم زیست شناسی دهم


haladars مهر 21, 1400 دقیقه مطالعه
پاسخ فعالیت های فصل سوم زیست شناسی دهم

در این نوشته با پاسخ فعالیت های فصل سوم زیست شناسی دهم فصل تبادلات گازی مواد در این فصل این موضوع مباحث پیرامون آن و…. بحث می شود برای پاسخ به این سوال و تمام فعالیت های زیست شناسی دهم و مشاهده گام به گام فصل سوم زیست شاسی دهم به ادامه مطلب توجه کنید.

گام به گام فصل سوم زیست شناسی دهم

image 11
پاسخ فعالیت های فصل سوم زیست شناسی دهم

معرف های کربن دی اکسید 

1 .آب آهک ) بی رنگ( در اثر دمیدن شیری رنگ می شود. 

2 .برم تیمول بلو ( آبی رنگ ) در اثر دمیدن زرد رنگ می شود.

جواب قسمت دو سوال  

1 .در هنگام دم : حباب هوا از انتهای لوله ی بلند داخل ظرف A خارج می شود

2 .در هنگام بازدم : حباب هوا از انتهای لوله ی بلند داخل ظرف B خارج می شود. 

جواب قسمت 3 و4 سوال  

اول تغییر رنگ در ظرف B مشاهده می شود، سپس در ظرف A 

جواب قسمت 5 الف  

وقتی فرد شروع به تنفس می کند، هوا از لوله ی کوتاه ظرف A وارد دستگاه تنفسی می شود.  علت ورود هوا از این ظرف به دستگاه تنفس این است که لوله ی کوتاه ظرف A به طور مستقیم با  هوا در ارتباط است در حالی که لوله ی بلند ظرف B درون مایع قرار دارد. به جای هوایی که از  ظرف A خارج شده است هوا از محیط بیرون توسط لوله ی بلند وارد ظرف A می شود.

ورود هوا  به مایع ظرف A به صورت حباب دیده می شود. با انجام عمل دم فقط از ظرف A امکان ورود هوا  به دستگاه تنفس وجود دارد و از ظرف B کمی مایع وارد لوله می شود و بالا می آید )به خاطر  ایجاد حالت مکش در دم(. 

در مرحله ی بازدم بیشتر هوا وارد لوله ی بلند ظرف B می شود. هوایی که وارد این لوله می شود،  وارد مایع می شود و سپس می تواند از طریق لوله ی کوتاه ظرف B خارج شود. در این مرحله  ورود هوا به مایع ظرف B به صورت حباب هایی در انتهای لوله مشاهده می شود.

مقدار کمی هوای بازدمی نیز وارد ظرف A می شود. در ظرف A فضای کافی برای ورود مقدار زیاد هوا از  طریق لوله ی کوتاه وجود ندارد )و با کمترین حجم از هوا پر می شود( زیرا، هوایی که از این  طریق وارد ظرف A می شود، جایی برای خروج ندارد. این هوا وارد مایع نیز نمی تواند بشود و فقط  با سطح آن تماس برقرار می کند. به همین دلیل قسمت عمده ی هوای بازدمی وارد ظرف B می  شود )ظرف B با هوای آزاد در ارتباط است.)

جواب قسمت 5ب  

چون بخش عمده ی هوای بازدمی، که کربن دی اکسید بیشتری نسبت به هوای دمی دارد، وارد  ظرف B می شود، تغییر رنگ ابتدا در مایع ظرف B مشاهده می شود.

البته در ظرف A نیز تغییر  رنگ ایجاد می شود اما چون مقدار هوای بازدمی ظرف A کم است و هوای بازدمی نیز فقط با  سطح مایع در تماس است، این تغییر رنگ، دیرتر و با شدت کمتر مشاهده می شود.

image 12
گام به گام فصل سوم زیست شناسی دهم

اگر تکه ای از شش را ببرید و روی آب بیندازید، خواهید دید که روی سطح آب شناور می ماند.  چرا؟

به دلیل وجود حبابک های زیادی که در آن وجود دارد، مقداری هوا درون آن باقی می ماند  که باعث می شود شش ها روی آب شناور باقی بمانند. برای چگونگی تشریح شش گوسفند به  سایت ir.mhbb مراجعه کنید.

image 13

1 .عدد حاصل ظرفیت واقعی را نشان نمی دهد.چون همیشه بین 5/0 تا یک لیتر هوا درون شش  ها باقی می ماند. 

2 .کافی است از طریق لوله عمل دم انجام شود.عمل بازدم معادل عمل دم است.

تهیه کننده پاسخ فعالیت های فصل سوم زیست شناسی دهم : خانم اسما محمدی زاده

برای مشاهده سایر دروس گام به گام زیست دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه