پاسخ فعالیت های فصل هفتم زمین شناسی یازدهم


haladars اسفند 16, 1399 دقیقه مطالعه
پاسخ فعالیت های فصل هفتم زمین شناسی یازدهم

گام به گام فصل هفتم زمین شناسی یازدهم شامل چندین فعالیت است که در ادامه می توانید پاسخ فعالیت های فصل هفتم زمین شناسی یازدهم را به صورت کامل مشاهده کنید.

تحقیق کنید صفحه 121 زمین شناسی یازدهم


قدیمی ترین سنگ های ایران در کدام مناطق یافت می شوند؟
درمناطقی از یزد درنزدیکی شهراردکان منطقه پشت بادام و ایران مرکزی قدیمی ترین سنگ ها یافت می شود.


جمع آوری اطلاعات صفحه 127 زمین شناسی یازدهم


در مورد سنگهای آذرین در رشته کوه البرز، اطلاعات جمع آوری و به کلاس گزارش دهید.
در اثر جدا شدن صفحه ایران از بزرگ قاره جنوبی “گندوانا” و مهاجرت آن به سوی شمال در طی پالئوزوئک در زمان تریاس میانی، با صفحه توران برخورد کرده و رشته کوههای قدیمی پالئوزوئیک و مزوزوئیک زیرین را به وجود آورده، از این پس صفحه ایران بخشی از بزرگ قاره شمال )اوراسیا( محسوب شده و حوضه رسوبی مشترکی با البرز داشته است. حد فاصل بین این دو صفحه زمین درزی به نام زمین درز پالئوتتیس وجود دارد که بیشتر کانونتهای زمین لرزههای قدیمی و کنونی این منطقه منطبقبر گستره این زمین درز است. کلیه سنگهای تشکیل دهنده رشته کوه کپه داغ، از نوع سنگهای رسوبی و بیشتر سنگهای کربناته و کمتر سنگهای تخریبی است. این رسوبت در دیایی نه چندان ژرف تا کم ژرف نهشته شده است، به دلیل شکل چین خوردگی این رشته کوهها، امکان تجمع مواد هیروکربوری و به
تله افتادن آنها در مناطقی خاص، پهنهای با پتانسیل ذخایر نفت و گاز را در این بخش از ایران زمین به وجود آمده است. بخش جنوبی و یا در حقیقت رشته کوههای البرز، به دلیل این که در زمانهای مختلف از نظر زمین ساختی، گسترهای پویا بوده است. فعالیتهای ماگمایی در دورههایی خاص وجود داشته است. در رشته کوههای البرز خاوری، از قدیمی ترین سنگهای پالئوزوئیک از جنس سنگهای آذرین، سنگهای رسوی تخریبی و سنگهای رسوبیکربناته )شیمیایی ( تا عهد حاضر وجود دارد.
سنگهای آذرین ساب ولکانیک ترشیری به صورت سیل، دایک و استوک در دامنه های جنوبی البرز مرکزی در شمال تهران مشاهده می شوند. ترکیب سنگ شناسی آنها از گابرو تامونزوگابرو و مونزودیوریت تغییر میکند. بررسی تجزیه های شیمیایی اکسیدهای اصلی و طیف وسیعی از عناصر ناچیز 22 نمونه از سنگهای منطقه نشان میدهد که خصوصیات ژئوشیمیایی این سنگها با خصوصیات سنگهای قوسهای آتشفشانی در حاشیه های صفحه ای مخرب شباهت زیادی دارند.

جمع آوری اطلاعات صفحه 128 زمین شناسی یازدهم


در مورد معادن شدادی استان خود تحقیق کنید.
فعالیتهای معدنکاری که امروزه در حال انجام است به نوعی ادامه معدنکاریهایی است که پیشینیان ما در هزاران یاد میشود. در واقع لزوم استفاده از ابزارآلات و تجهیزات » شدادی « سال پیش انجام داده و از آن با عنوان معدنکاری فلزی و مصنوعات طلا باعث شده تا پیشینیان به تامین مواد اولیه از طریق معدنکاری روی آورند. موضوعی که آثار آن را در معادن کنونی همچون طلای زرشوران شاهد هستیم. شاید به جرات بتوان لقب نخستین معدنکاری را به ایرانیان نسبت داد به گونه ایکه بررسی روش و چگونگی معدنکاری شدادی هم اکنون نیز به کمک معدنکاری مدرن آمده و زمینه سرمایهگذاری دوباره و استحصال مواد معدنی را فراهم کرده است.

پاسخ دهید صفحه 135 زمین شناسی یازدهم

در نزدیکی محل سکونت شما کدام گسل/گسل ها وجود دارد؟
گسلهای مهم ایران
زاگرس
راندگی اصلی زاگرس • کازرون • دنا • میناب • اردل • زردکوه • گسل آغاجاری • گسل مارون
ایران مرکزی
درونه • بینالود • میامی • ترود و انجیلو • کلمرد • پشتبادام • قم زفره • ایندس • دهشیر • سروستان • شهداد • کوهبنان • جرجافک • گلباف • نایبند
خاور و جنوب خاوری ایران
نهبندان • بشاگرد • هریرود • کشفرود
البرز باختری آذربایجان –
گسل ارومیه زرینهرود • آستارا • تبریز • سلطانیه • گسلهای البرز • البرز • سمنان • مشاء فشم • کندوان • شمال – –
تهران • دامغان • عطاری • گسلهای زمینلرزهای

پاسخ فعالیت های فصل هفتم زمین شناسی یازدهم

پاسخ فعالیت های فصل هفتم زمین شناسی یازدهم

تحقیق کنید صفحه 137 زمین شناسی یازدهم


1- زمین گردشگری چگونه در رونق اقتصادی کشور تأثیر می گذارد و شما در زمینه حفاظت از آن چه نقشی می توانید داشته باشید؟
متصدیان زمین گردشگری در منطقه بهترین سرویس، خدمات و تدارکات را برای گردشگران اماده می کنند و در قبال این موارد، هزینه آنها را دریافت می کنند که به مردم بومی آن منطقه کمک فراوانی کند و…و درمجموع موجب توسعه وپیشرفت منطقه می شود.ما می توانیم با افزایش سواد زیست محیطی گردشگران و افراد بومی منطقه ازطریق آموزش از تخریب طبیعت جلوگیری کنیم.اگرگردشگران و افراد بومی ارزش محیط زیست را بدانند واگردرمورد روش های حفظ محیط زیست و طبیعت بی جان آگاهی کسب کنند قطعا درحفظ محیط زیست تلاش می کنند و بهتراست ما دانش آموزان ابندا با مطالعه بیشتر سواد زیست محیطی خودمان را بالا ببریم تا بتوانیم درحفظ محیط زیست نقش داشته باشیم و…

همچنین ببینید: سوالات فصل هفتم زمین شناسی یازدهم

تهیه و تنظیم  پاسخ فعالیت های فصل هفتم زمین شناسی یازدهم : جناب آقای محسن یوسفی

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه