در این نوشته با گام به گام درس 1 عربی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

گام به گام درس 1 عربی یازدهم

گام به گام درس 1 عربی یازدهم
گام به گام درس 1 عربی یازدهم

فهرست مطالب

ترجمه متن درس اول عربی یازدهم

﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ …﴾اَلْحُجُرات: 12


ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید.

مِنْ آیاتِ الْأَخلاقِ

﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا لا یَسخَرْ قَومٌ مِن قَومٍ عَسَیٰ أَن یَکونوا خَیراً مِنهُم وَ لا نِساءٌ مِن نِساءٍ عَسَیٰ أنَ یَکُنَّ خَیراً مِنهُنَّ وَ لا تَلْمِزوا أَنفُسَکُم وَ لا تَنابَزوا بِالْأَلقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسوقُ بَعْدَ الْإِیمانِ وَ مَن لَم یَتُبْ فَأُولٰئِکَ هُمُ الظّالِمونَ.


ای کسانی که ایمان آورده‌اید، نباید مردمانی مردم دیگر را ریشخند کنند، شاید آنها از خودشان بهتر باشند، و نباید زنانی زنانِ [دیگر] را [ریشخند کنند]، شاید آنها از خودشان بهتر باشند، و از یکدیگر عیب جویی نکنید، و به همدیگر لقب‌های زشت ندهید. نام زشت پس از ایمان آوردن زشت است و هرکس توبه نکرد آنان خودشان ستمکارند.

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ وَ لا تَجَسَّسوا وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُم بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُم أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُموهُ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إنَّ اللّٰهَ تَوّابٌ رَحیمٌ﴾ اَلْحُجُرات: 11 و 12


ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید که برخی گمان‌ها گناه است، و جاسوسی و بدگویی یکدیگر نکنید. آیا کسی از شما دوست می‌دارد که گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟ این کار را ناپسند می‌‌دارید، و از خدا پروا کنید که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است.

قَدْ یَکونُ بَینَ النّاسِ مَنْ هوَ أَحْسَنُ مِنّا، فَعَلَینا أَنْ نَبتَعِدَ عَنِ الْعُجْبِ وَ أَنْ لا نَذْکُرَ عُیوبَ الْآخَرینَ بِکَلامٍ خَفیٍّ أَوْ بِإشارَهٍ. فَقَدْ قالَ أَمیرُ الْمُؤمِنینَ عَلیٌّ (ع): «أَکبَرُ الْعَیبِ أَنْ تَعیبَ ما فیکَ مِثلُهُ».


گاهی میانِ مردم کسی هست که از ما بهتر است، پس باید از خودپسندی دوری کنیم و عیب‌های دیگران را با سخنی پوشیده، یا با اشاره ذکر نکنیم. امیر مؤمنان علی فرموده‌اند: بزرگ‌ترین عیب آن است که عیبی بجویی که مانندِ آن در خودت باشد.

تَنصَحُنا الْآیَهُ الْأُولیٰ وَ تَقولُ: لا تَعیبُوا الْآخَرینَ. وَ لا تُلَقِّبوهُم بِأَلقابٍ یَکرَهونَها. بِئسَ الْعَمَلُ الْفُسوقُ! وَ مَن یَفعَلْ ذٰلِکَ فَهوَ مِنَ الظّالِمینَ.


آیۀ نخست، ما را اندرز می‌دهد و می‌گوید: عیب جویی دیگران نکنید و به آنان لقب‌هایی که ناپسند می‌دارند ندهید. آلودگی به گناه بد است و هرکس چنین کند در این صورت از ستمگران است.

إذَنْ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ تَعالَی فی هاتَینِ الْآیَتَینِ:


بنابراین، خدای بلندمرتبه در این دو آیه حرام ساخته است:

اَلِاسْتِهزاءَ بِالْآخَرینَ، وَ تَسْمیَتَهُم بِالْأَسماءِ الْقَبیحَهِ.

ریشخند کردنِ دیگران، و نامیدنِ آنها با اسم‌های زشت

سوءَ الظَّنِّ، وَ هوَ اتِّهامُ شَخصٍ لِشَخصٍ آخَرَ بِدونِ دَلیلٍ مَنطِقیٍّ.


بدگمانی، و آن عبارت است از اتهام زدن کسی به کسی دیگر بدون دلیلی منطقی.

اَلتَّجَسُّسَ، وَ هوَ مُحاوَلَهٌ قَبیحَهٌ لِکَشفِ أَسرارِ النّاسِ لِفَضْحِهِم وَ هوَ مِنْ کَبائِرِ الذُّنوبِ فی مَکتَبِنا وَ مِنَ الْأَخلاقِ السَّیِّئَهِ.


جاسوسی، و آن عبارت است از تلاشی زشت برای آشکار ساختن رازهای مردم و برای رسوا کردنشان که از گناهان بزرگ در آیین ما و از اخلاق بد است.

وَ الْغیٖبَهَ، وَ هیَ مِن أَهَمِّ أَسبابِ قَطعِ التَّواصُلِ بَینَ النّاسِ.


غیبت، و آن از مهم‌ترین دلیل‌های قطع ارتباط میان مردم است.

سَمَّی بَعْضُ الْمُفَسِّرینَ سورَهَ الْحُجُراتِ الَّتی جاءَتْ فیها هاتانِ الْآیَتانِ بِسورَهِ الْأَخلاقِ.


برخی مفسّران سورۀ حُجُرات را که در آن این دو آیه آمده است سورۀ اخلاق نامیده‌اند.

جواب صحیح و خطا درس اول عربی یازدهم

عَیِّنِ الصَّحیحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نَصِّ الدَّرْسِ. (ص / غ)

1- سَمّیٰ بَعضُ الْمُفَسِّرینَ سورَهَ الْحُجُراتِ بِعَروسِ الْقُرآنِ. غ
برخی از مفسران سوره حجرات را عروس قرآن نامیدند.

2- حَرَّمَ اللهُ فی هاتَینِ الْآیَتَینِ الِاسْتِهْزاءَ وَالْغیٖبَهَ فَقَطْ. غ
خداوند فقط در این دو آیه ریشخند زدن و غیب را حرام کرده است.

3- اَلْغیٖبَهُ هیَ أَنْ تَذْکُرَ أَخاکَ وَ أُختَکَ بِما یَکْرَهانِ. ص
غیبت آن است که از برادرت و خواهرت یاد کنی درباره آنچه ناپسند می‌دارند.

4- إنَّ اللهَ یَنْهَی النّاسَ عَنِ السُّخْریَّهِ مِنَ الْآخَرینَ. ص
همانا خداوند مردم را از مسخره کردن دیگران باز می‌دارد.

5- اَلسَّعْیُ لِمَعرِفَهِ أَسرارِ الْآخَرینَ أَمرٌ جَمیلٌ. غ
کوشش برای آگاهی از رازهای دیگران کار زیبایی است.

جواب اختبر نفسک درس 1 عربی یازدهم

اِخْتَبِرْ نَفْسَکَ

تَرجِمِ الْأَحادیثَ التّالیَهَ، ثُمَّ ضَعْ خَطّاً تَحتَ اسْمِ التَّفضیلِ.

1- سُئِلَ رَسولُ اللهِ (ص): مَنْ أَحَبُّ النّاسِ إلَی اللهِ، قالَ أَنفَعُ النّاسِ لِلنّاسِ.


از پیامبر خدا پرسیده شده: چه کسی نزد خداوند محبوب‌ترین مردم است، فرمود سودمندترین مردم برای مردم.
أَحَبُّ: اسم تفضیل (محبوب‌تر‌ین) / أَنفَعُ: اسم تفضیل (سودمندترین)

2- أَعْلَمُ النّاسِ، مَن جَمَعَ عِلْمَ النّاسِ إلیٰ عِلْمِهِ. رسول (ص)


داناترین مردم، کسی است که دانش مردم را با خود بیفزاید.
أَعْلَمُ: اسم تفضیل (داناترین)

3- أَفْضَلُ الْأَعمالِ الْکَسْبُ مِنَ الْحَلالِ. رسول (ص)


برترین (بهترین) کارها، کسب حلال است.
أَفْضَلُ: اسم تفضیل (بهترین)

اِخْتَبِرْ نَفْسَکَ

تَرجِمِ العِْباراتِ التّالیَهَ.

1- ﴿…رَبَّنا آمَنّا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَیْرُ الرّاحِمینَ﴾ اَلْمؤمِنون: 109


پروردگارا ایمان آوردیم پس بر ما ببخشای و به ما رحم کن که تو بهترین رحم کنندگان هستی.

2- خَیْرُ إخْوانِکُم مَنْ أَهْدیٰ إلَیکُم عُیوبَکُم. رَسولُ اللّهِ (ص)


بهترین دوستانتان (برادران شما) کسی است که عیب‌هایتان را به شما هدیه کند.

3- ﴿لَیْلَهُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ الْقَدْر: 3


شب قدر بهتر از هزار ماه است.

4- مَنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ فَهوَ شَرٌّ مِنَ الْبَهائِمِ. أَمیرُ الْمُؤمِنینَ عَلیٌّ (ع)


هر کس شهوتش بر عقلش غلبه کند پس او بدتر از چهارپایان (حیوانات است.)

5- شَرُّ النّاسِ ذو الْوَجْهَیْنِ.


بدترین مردم دو رویان هستند.

اِخْتَبِرْ نَفْسَکَ

تَرجِمِ الْآیَتَینِ وَ الْعِبارَهَ، ثُمَّ عَیِّنِ اسْمَ الْمَکانِ وَ اسْمَ التَّفضیلِ.

1- ﴿… وَ جادِلْهُم بِالَّتی هیَ أَحْسَنُ إنَّ رَبَّکَ هوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبیلِهِ …﴾ اَلنَّحْل: 125


و با آنها به روشی که نیکوتر است مجادله نمای (ستیزه کن) در حقیقت، پروردگارت به [حال] کسی که از راهش منحرف شده، داناتر است.
أَحْسَنُ: اسم تفضیل (نیکوتر، خوبتر)
أَعْلَمُ: اسم تفضیل (داناتر)

2- ﴿وَ الْآخِرَهُ خَیْرٌ وَ أَبْقیٰ﴾ اَلْأعْلیٰ: 17


با آنکه [جهان] آخرت نیکوتر و پایدارتر است.
خَیْرٌ: اسم تفضیل (نیکوتر)
أَبْقیٰ: اسم تفضیل (پایدارتر)

3- کانَتْ مَکتَبَهُ «جُندی سابور» فی خوزستان أَکبَرَ مَکتَبَهٍ فی الْعالَمِ الْقَدیمِ.


کتابخانه‌ی جندی شاپور در خوزستان، بزرگترین کتابخانه‌ در دنیا قدیم بود.
أَکبَرَ: اسم تفضیل (بزرگ‌ترین)
مَکتَبَهٍ: اسم مکان (کتابخانه‌)

جواب حوار درس 1 عربی یازدهم

حِوارٌ

در گروه‌های دو نفره شبیه گفت‌وگوی زیر را در کلاس اجرا کنید.

(فی سوقِ مَشهَد)
در بازار مشهد
اَلزّائِرَهُ الْعَرَبیَّهُ
خانم زائر عرب
بائِعُ الْمَلابِسِ
فروشنده لباس‌ها
سَلامٌ عَلَیکُم.
سلام علیکم
عَلَیکُمُ السَّلامُ، مَرحَباً بِکِ.
علیکم السلام. خوش آمدید.
کَم سِعرُ هٰذَا الْقَمیصِ الرِّجالیِّ؟
قیمت این پیراهن مردانه چقدر است؟
سِتّونَ أَلْفَ تومان.
60 هزار تومان
أُریدُ أَرخَصَ مِن هٰذا. هٰذِهِ الْأَسَعارُ غالیَهٌ.
ارزان‌تر از این می‌خواهم. این قیمت‌ها گران (بالا) است.
عِندَنا بِسِعْرِخَمسینَ أَلْفَ تومان. تَفَضَّلی اُنظُری.
به قیمت ۵۰ هزار تومان داریم. بفرما ببین.
أَیُّ لَوْنٍ عِندَکُم؟
چه رنگ‌‌هایی دارید؟
أَبیَضُ وَ أَسوَدُ وَ أَزرَقُ وَ أَحمَرُ وَ أَصفَرُ بَنَفسَجیٌّ.
سفید و سیاه و آبی و قرمز و زرد و بنفش.
بِکَم تومان هٰذِهِ الْفَساتینُ؟
این پیراهن‌های زنانه چند تومن است؟
تَبدَأُ الْأَسعارُ مِن خَمْسَهٍ وَ سَبْعینَ أَلْفاً إلیٰ خَمسَهٍ و ثَمانینَ أَلْفَ تومان.
قیمت‌ها از ۷5 هزار شروع می‌شود تا 85 هزار تومن.
اَلْأَسْعارُ غالیَهٌ!
قیمت‌ها گران (بالا) است!
سَیِّدَتی، یَخْتَلِفُ السِّعْرُ حَسَبَ النَّوعیّاتِ.
خانم ، قیمت بر حسب جنس فرق دارد.
بِکَم تومان هٰذِهِ السَّراویلُ؟
این شلوارها چند تومان است؟
اَلسِّروالُ الرِّجالیُّ بِتِسعینَ أَلْفَ تومان، وَ السِّروالُ النِّسائیُّ بِخَمسَهٍ وَ تِسْعینَ أَلْفَ تومان.
شلوار مردانه ۹۰ هزار تومان و شلوار زنانه ۹۵ هزار تومان است.
أُریدُ سَراویلَ أَفضَلَ مِن هٰذِهِ.
شلوارهایی بهتر از این می‌خواهم.
ذٰلِکَ مَتْجَرُ زَمیلی، لَهُ سَراویلُ أَفضَلُ.
آن مغازهٔ همکار من است، شلوارهای بهتری دارد.
فی مَتجَرِ زَمیلِهِ …
در مغازهٔ همکارش …
رَجاءً، أَعْطِنی سِروالاً مِن هٰذَا النَّوعِ وَ … کَم صارَ الْمَبلَغُ؟
 لطفأ، شلواری از این نوع (جنس) و … به من بده. قیمت چند (مبلغ چقدر) شد؟
صارَ الْمَبلَغُ مِئَتَینِ وَ ثَلاثینَ أَلْفَ تومان.
مبلغ 230 هزار تومان شد.
أَعْطینی بَعدَ التَّخْفیضِ مِئَتَینِ وَ عِشْرینَ أَلْفاً.
بعد از تخفیف، به من ۲۲۰ هزار بده.
گام به گام درس 1 عربی یازدهم

تمارین درس اول عربی یازدهم

اَلتَّمرینُ الْأَوَّلُ (صفحهٔ 11 کتاب درسی)

أَیُّ کَلِمَهٍ مِن کَلِماتِ مُعجَمِ الدَّرسِ تُناسِبُ التَّوضیحاتِ التّالیَهَ؟

1- جَعَلَهُ حَراماً: حرَّمَ
آن را حرام گردانید.

2- اَلَّذی لَیسَ حَیّاً: مَیْت
کسی که زنده نیست.

3- اَلذُّنوبُ الْکَبیرَهُ: کَبائِر
گناهان بزرگ.

4- اَلَّذی یَقْبَلُ التَّوبَهَ عَن عِبادِهِ: تَوّابٌ
کسی که توبه را از بندگانش می‌پذیرد.

5- تَسمیَهُ الْآخَرینَ بِالْأَسَماءِ الْقَبیحَهِ: التَنابُز
نامیدن دیگران با نام‌های بد.

6- ذَکَرَ ما لا یَرْضیٰ بِهِ الْآخَرونَ فی غیابِهِم: الْغیٖبَهَ
آن‌چه را که دیگران در نبودشان به آن راضی نیستند بیان کرد = غیبت کرد.

اَلتَّمرینُ الثّانی (صفحهٔ 11 کتاب درسی)

تَرْجِمْ هٰذِهِ الْأَحادیثَ النَّبَویَّهَ، ثُمَّ عَیِّنِ الْمَطلوبَ مِنکَ.

1- حُسْنُ الْخُلُقِ نِصفُ الدّینِ. (اَلْمُبتَدَأَ وَ الْخَبَرَ)


خوش اخلاقی نیمی از دین است.
حُسْنُ: مبتدا
نصفُ: خبر

2- مَن ساءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ. (اَلْفاعِلَ وَ الْمَفعولَ)


هر کس اخلاقش بد باشد (بد شود) خودش را عذاب می‌دهد.
خُلُقُ: فاعل
نَفْسَ: مفعول

3- إنَّما بُعُثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الْأَخلاقِ. (اَلْفِعْلَ الْماضیَ الْمَجهولَ وَ الْمَفعولَ)


فقط به خاطر مکارم اخلاق (بزرگواری‌های اخلاق) برانگیخته شدم.
بُعُثْتُ: فعل ماضی مجهول
مَکارمَ: مفعول

4- اَللّٰهُمَّ کَما حَسَّنْتَ خَلْقی، فَحَسِّنْ خُلُقی. (فِعْلَ الْأَمرِ وَ الْفِعلَ الْماضیَ)


خدایا، همان طور که آفرینشم را نیکو گردانیدی اخلاقم را هم نیکو بگردان.
حَسَّنْتَ: فعل ماضی
حَسُنْ: فعل امر

5- لَیسَ شَیءٌ أَثقَلَ فِی الْمیزانِ مِنَ الْخُلُقِ الْحَسَنِ. (اِسْمَ التَّفضیلِ وَ الْجارَّ وَ الْمَجرورَ)


در ترازوی اعمال، چیزی سنگین‌تر از اخلاق خوب نیست.
أَثقَلَ: اسمم تفضیل
مِنَ الْخُلُق: جار و مجرور

اَلتَّمرینُ الثّالِثُ (صفحهٔ 12 کتاب درسی)

تَرْجِمِ الْأفعالَ وَالْمَصادِرَ التّالیَهَ.

اَلْماضیاَلْمُضارعُ وَ الْمُستَقبَلُاَلْأَمْرُ وَ النَّهْیُاَلْمَصْدَر
قَدْ أَحْسَنَ: نیکی کرده استیُحْسِنُ: نیکی می‌کندأَحْسِنْ: نیکی کردنإحْسان: نیکی کردن
اِقْتَرَبَ: نزدیک شدیَقْتَرِبونَ: نزدیک می‌شوندلا تَقْتَرِبوا: نزدیک نشویداِقْتِراب: نزدیک شدن
اِنْکَسَرَ: شکسته شدسَیَنْکَسِرُ: شکسته خواهد شدلا تَنْکَسِرْ: شکسته نشواِنْکِسار: شکسته شدن
اِسْتَغْفَرَ: آمرزش خواستیَسْتَغْفِرُ: آمرزش می‌خواهداِسْتَغْفِرْ: آمرزش بخواهاِسْتِغفار: آمرزش خواستن
ما سافَرْتُ: سفر نکردملا یُسافِرُ: سفر نمی‌کندلا تُسافِرْ: سفر نکنمُسافَرَه: سفر کردن
تَعَلَّمَ: یاد گرفتیَتَعَلَّمانِ: یاد می‌گیرندتَعَلَّمْ: یاد بگیرتَعَلُّم: یاد گرفتن
تَبادَلْتُم: عوض کردیدتَتَبادَلونَ: عوض می‌کنیدلا تَتَبادَلوا: عوض نکنیدتَبادُل: عوض کردن
قدَْ عَلَّمَ: آموزش داده استسَوْفَ یُعَلِّمُ: آموزش خواهد دادعَلِّمْ: آموزش بدهتَعْلیم: آموزش دادن
گام به گام درس 1 عربی یازدهم

اَلتَّمرینُ الرّابِعُ (صفحه 13 کتاب درسی)

اُکتُبِ الْعَمَلیّاتِ الْحِسابیَّهَ التّالیَهَ کَالْمِثالِ:

محاسبات زیر را مانند نمونه بنویسید.

1) عَشَرَهٌ زائِدُ اَربَعَهٍ یُساوی اَربَعَهَ عَشَرَ               

14 = 4 + 10

1) ده به علاوه چهار مساویست با چهارده.

2) مِئَهٌ تَقسیمٌ عَلَی اثنَینِ یُساوی خَمسینَ

2) صد تقسیم بر دو مساوی است با پنجاه.

100 ÷ 2 = 50

3) ثَمانیَهٌ فی ثَلاثَهٍ یُساوی اَربَعَهً وَ عِشرینَ

3) هشت ضربدر سه مساوی است با بیست و چهار.

8 × 3 = 24

4) سِتَّهٌ وَ سَبعونَ ناقِصُ اَحَدَ عَشَرَ یُساوی خَمسَهً وَسِتّینَ

4) هفتاد و شش منهای یازده مساوی است با شصت و پنج

76 – 11 = 65

اَلتَّمرینُ الْخامِسُ (صفحهٔ 13 کتاب درسی)

عَیِّنِ الْمَحَلَّ الْإعرابیَّ لِلْکَلِماتِ الْمُلَوَّنَهِ.

1- ﴿فَأَنْزَلَ اللهُ سَکینَتَهُ عَلیٰ رَسولِهِ وَ عَلَی الْمُؤمِنینَ﴾ الَفَتْح: 26


پس خداوند آرامشش را بر پیامبرش و بر مومنان نازل کرد.
اللهُ: فاعل
سکینهٌ: مفعول
رسولِ: مجرور به حرف جر

2- ﴿لا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلّا وُسْعَها﴾ اَلْبَقَرَه: 286


خداوند کسی را جز به اندازه‌ی توانش مکلّف نمی‌سازد (تکلیف نمی‌دهد.)
اللهُ: فاعل
نفساً: مفعول

3- اَلسُّکوتُ ذَهَبٌ وَ الْکَلامُ فِضَّهٌ. رَسولُ اللّٰهِ (ص)


سکوت کردن طلا هست و سخن گفتن نقره است.
السّکوتُ: مبتدا
ذَهَبٌ: خبر
الکَلامٌ: مبتدا
فِضَّهٌ: خبر

4- أَحَبُّ عِبادِ اللهِ إلَی اللهِ أَنْفَعُهُم لِعِبادِهِ. رَسولُ اللّٰهِ (ص)


أَحَبُّ: مبتدا
عِبادِ: مضاف الیه
اللهِ: مجرور به حرف جر
أَنْفَعُ: خبر
لِعِبادِ: جار و مجرور

5- عَداوَهُ الْعاقِلِ خَیْرٌ مِن صَداقَهِ الْجاهِلِ. أَمیرُ الْمُؤمِنینَ عَلیٌّ (ع)


دشمنیِ دانا، بهتر از دوستیِ نادان است.
عَداوَه: مبتدا
خَیْرٌ: خبر
صَداقَهِ: مجرو به حرف جر
الْجاهِلِ: مضاف‌الیه

اَلتَّمرینُ السّادِسُ (صفحهٔ 14 کتاب درسی)

تَرْجِمْ. مایَلی، ثُمَّ عَیِّنِ اسْمَ الْمَکانِ، وَ اسْمَ التَّفضیلِ.

1- ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ﴾: اَلشُّعَراء: 28


پروردگار مشرق و مغرب (خدای شرق و غرب).
الْمَشْرِقِ: اسم مکان
الْمَغْرِبِ: اسم مکان

2- ﴿مِنَ الْمَسجِدِ الْحَرامِ﴾: اَلْإسْراء: 1

از مسجد الحرام
الْمَسجِدِ: اسم مکان

3- یا أَسْمَعَ السَامِعینَ:


ای شنونده‌ترین شنوندگان
أَسْمَعَ: اسم تفضیل

4- یا أَحْسَنَ الْخالِقینَ:


ای بهترین آفرینندگان
أَحْسَنَ: اسم تفضیل

5- یا أَرْحَمَ الرّاحِمینَ:

ای مهربانترین مهربانان
أَرْحَمَ: اسم تفضیل

اَلتَّمرینُ السّابِعُ (صفحهٔ 15 کتاب درسی)

عَیِّنِ الْکَلِمَهَ الْغَریبَهَ فی کُلِّ مَجموعَهٍ.

1- صَباح / مَساء / لَیْل / مَیْت
صبح / عصر / شب / مرده

2- عُجْب / لَحْم / فُسوق / إثْم
خودپسندی / گوشت / آلودگی به گناه / گناه

3- کَبائِر / نِساء / رِجال / أَوْلاد
گناهان بزرگ / زنان / مردان / فرزندان

4- سَخِرَ / عابَ / ساعَدَ / لَمَزَ
مسخره کرد / عیب گرفت / کمک کرد / سرزنش کرد

5- أَحْمَر / أَحْسَن / أَجْمَل / أَصْلَح
قرمز / خوب‌تر / زیباتر / نیکوتر

6- أَصْفَر / أَزْرَق / أَبْیَض / أَکْثَر
زرد / آبی / سفید / بیشتر

اَلتَّمرینُ الثّامِنُ (صفحهٔ 15 کتاب درسی)

ضَعْ فِی الْفَراغِ کَلِمَهً مُناسِبَهً. 

1- اِشْتَرَیْنا ……………. وَ فَساتینَ بِأَسْعارٍ رَخیصَهٍ فِی الْمَتْجَرِ. (سَراویل / أَشْهُراً / مَواقِفَ)


در فروشگاه شلوارها و دامن‌های زنانه را با قیمت ارزان خریدیم.

2- مَن ………………. الْمُؤمِنینَ فَعَلَیهِ أَنْ یَعْتَذِرَ إلَیهِم. (اِغْتابَ / اِتَّقیٰ / مَدَحَ)


هرکس غیبت کند باید از ایشان پوزش بخواهد.

3- خَمْسَهٌ و سِتّونَ ناقِصُ ثَلاثَهٍ وَ عِشْرینَ یُساوی ……………….. (اِثنَینِ و أَربَعینَ / اِثنَینِ وَ سَبعینَ / أَربَعَهً و عِشْرینَ)


شصت و پنج منهای بیست و سه. چهل و دو

4- أَرادَ الْمُشتَری ………………. السِّعْرِ. (نَوعیَّهَ / مَتْجَرَ / تَخْفیضَ)

خریدار تخفیف قیمت خواست.

جواب بحث علمی صفحه 16 عربی یازدهم

اِستَخرِج خَمسَهَ اَسماءِ تَفصیلٍ مِن دُعاء الِافتِتاحِ

پنج اسم تفضیل از دعای افتتاح پیدا کنید و بنویسید.

دعای افتتاح

اَیقَنتُ اَنَّکَ اَنتَ اَرحَمُ الرّاحِمینَ فی مَوضِغِ العَفوِ و الرَّحمَهِ.

یقین پیدا کرده ام که به راستی فقط تو مهربان ترین مهربانانی در جایگاه گذشت و مهربانی

وَ اَشَدُّ المُعاقِبینَ فی مَوضِغِ النَّکالِ و النَّقِمَه.

و سخت ترین کیغرکننده در جایگاه شکنجه و انتقام هستی

وَ اَعظَمُ المُتَجَبّرینَ فی مَوضِغِ الکِبریاءِ و العَظَمَهِ ….

و بزرگترین جباران در جایگاه بزرگی و عظمت هستی

یا خَیرَ المسؤولینَ و اَوسَعَ المُعطینَ.

ای بهترین درخواست شوندگان و دست بازترین عطا کنندگان