پایه دهم

پایه دهم اولین پایه از دوره دوم متوسطه هست که دانش آموزان در رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی و کاردانش و فنی تحصیل می کنند.