برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

گام به گام علوم پنجم

61   مقاله
61
ج

جواب فکر کنید صفحه ۱۰۴ علوم پنجم

1 دقیقه زمان مطالعه

در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 104 علوم پنجم همراه شما هستیم. اگر بر رو و پشت برگ های گیاه شمعدانی مقداری وازلین بمالیم، با آنکه شرایط مناسب برای رشد این گیاه فراهم است، آن برگ پژمرده می شود. چرا؟…

ج

جواب فکر کنید صفحه ۱۰۲ علوم پنجم

1 دقیقه زمان مطالعه

در این نوشته با جواب فکر کنید صفحه 102 علوم پنجم همراه شما هستیم. وقتی می خواهیم گلدان یک گیاه را عوض کنیم، چرا آن گیاه را با خاک اطراف ریشه اش به گلدان دیگر منتقل می کنیم؟ برای…