جواب املا و دانش زبانی صفحه ۱۲ نگارش پنجم

در این نوشته با جواب املا و دانش زبانی صفحه ۱۲ نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۲ نگارش پنجم

۱. کلمه های زیر را با حروف مناسب کامل کنید.

ف..ض..ل ← فضل

تو..ح..ید ← توحید

تأ..ث..یر ← تأثیر

..ز..م ..ز..مـه… ← زمزمه

۲. ابتدا حروف کلمه‌ی نوشته شده را جدا کنید، سپس مانند نمونه برای هر حرف، دو واژه بنویسید.

ن : نهار، بستان

م : زمزمه، ماه

ج : فجر، اجزا

جواب صفحه ۱۳ نگارش پنجم

۳. در متن درس، واژه هایی را که آهنگ یکسانی دارند، پیدا کنید و بنویسید.

لاله زار، نوبهار، شاخسار

بحر، برّ، ابر، لیل

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه