جواب املا و واژه آموزی نگارش پنجم


haladars شهریور 16, 1401 دقیقه مطالعه
جواب املا و واژه آموزی نگارش پنجم

در این نوشته با جواب املا و واژه آموزی نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه آموزی نگارش پنجم

1. کلمه های زیر را با حروف مناسب کامل کنید.

1. ف..ض..ل ← فضل

تو..ح..ید ← توحید

تأ..ث..یر ← تأثیر

..ز..م ..ز..مـه… ← زمزمه

2. ابتدا حروف کلمه‌ی نوشته شده را جدا کنید، سپس مانند نمونه برای هر حرف، دو واژه بنویسید.

2. ن : نهار، بستان

م : زمزمه، ماه

ج : فجر، اجزا

3. در متن درس، واژه هایی را که آهنگ یکسانی دارند، پیدا کنید و بنویسید.

3. لاله زار، نوبهار، شاخسار

بحر، برّ، ابر، لیل

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه