در این نوشته با جواب خوانش و فهم صفحه 19 فارسی ششم همراه شما هستیم.

جواب خوانش و فهم صفحه 19 فارسی ششم

1. در مصراع «می ریختم تمام جهان را به پای تو»، «تو» به چه کسی اشاره دارد؟

مادر

2. بیت «مهرت برون نمی رود از سینه‌ام که هست                این خانه، خانه‌ی تو و این دل، سرای تو» چگونه خوانده می شود؛ چرا؟

بیت را باید با توجّه به ویرگول های گذاشته شده، خواند:

مهرت، از سینه ام برون نمی رود، که هست                         این خانه، خانه ی تو و این دل، سرای تو

یعنی: مهر و محبتت (مادر) همیشه داخل سینه ام هست و هرگز بیرون نمی رود چرا که این سینه منزلگاه تو و این دل (قلب) سرای تو می باشد.

برچسب شده در: