جواب خودرابیازمایید صفحه ۱۶ شیمی یازدهم

جواب خودرابیازمایید صفحه ۱۶ شیمی یازدهم

مرداد 15, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب خودرابیازمایید صفحه 16 شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب خودرابیازمایید صفحه 16 شیمی یازدهم

1- اسکاندیم 21Sc ، نخستین فلز واسطه در جدول دوره‌ای است که در وسایل خانه مانند تلویزیون رنگی و برخی شیشه‌ها وجود دارد.

الف) آرایش الکترونی اتم آن را بنویسید.

جواب خودرابیازمایید صفحه 16 شیمی یازدهم

ب) کاتیون این فلز در ترکیب‌هایش، سه بار مثبت دارد. آرایش الکترونی فشرده کاتیون اسکاندیم را رسم کنید.

جواب خودرابیازمایید صفحه 16 شیمی یازدهم
جواب خودرابیازمایید صفحه 16 شیمی یازدهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه