در این نوشته با جواب درک متن صفحه 58 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 58 نگارش پنجم

الف) متن های زیر را بخوانید.

1. گل‌های قرمز که انار می شود من همین طور می مانم که آخر چه طوری خدایا چه طوری از هیچ چیز همه چیز درست می کنی

کنار باغچه می نشینم یک مشت خاک بر می دارم و می گویم آخر قرمزی انار از کجای این خاک در می آید شیرینی و قیافه ی قشنگش از کجای خاک و این همه رنگ این همه بو این همه طعم خدایا به یادت می افتم حتّی با دیدن دانه های سرخ انار

2. گل‌های قرمز که انار می شود. من همین طور می مانم که آخر چه طوری؟ خدایا! چه طوری از هیچ چیز، همه چیز درست می کنی؟

کنار باغچه می نشینم. یک مشت خاک بر می دارم و می گویم: «آخر قرمزی انار از کجای این خاک در می آید؟ شیرینی و قیافه ی قشنگش از کجا؟ خاک و این همه رنگ، این همه بو، این همه طعم!». خدایا به یادت می افتم. حتّی با دیدن دانه های سرخ انار.

ب) کدام یک از متن ها را بهتر فهمیدید؟ چرا؟

متن دوم، چون در این متن، نشانه گذاری ها رعایت شده است و خواننده در خواندن متن و درک مطلب آن دچار مشکل نمی شود.

پ) متن زیر را بخوانید و نشانه گذاری کنید.

مردی تخم عقابی پیدا کرد و آن را در لانه ی مرغی گذاشت. عقاب با بقیه ی جوجه ها از تخم بیرون آمد و با آن‌ها بزرگ شد. در تمام زندگیش، او همان کارهایی را انجام داد که مرغ ها می کردند. برای پیدا کردن کرم و حشرات زمین را می کند و قدقد می کرد و گاهی هم با دست و پا زدن بسیار کمی، در هوا پرواز می کرد.

سال ها گذشت و عقاب پیر شد روزی پرنده ی با عظمتی را بالای سرش بر فراز آسمان دید و با خود گفت «چه با شکوه! این همه زیبایی، این همه قدرت!»

سپس از همسایه‌اش پرسید: «این کیست!» همسایه اش پاسخ داد: «این عقاب است. سلطان پرندگان او متعلّق به آسمان است و ما زمینی هستیم.»

گام به گام سایر صفحات درس نقش خردمندان

برچسب شده در: