در این نوشته با جواب صفحه 19 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 19 علوم ششم

جمع‌آوری اطلاعات

فهرستی از صنایع استان، شهر یا روستای خود تهیه و کاربردهای آهن را در هر مورد به‌طور جداگانه مشخّص کنید. 

اغلب کاربردهای فلز آهن در صنعت فولاد سازی می‌باشد. محصول آهن در بسیاری از کاربردهای صنعتی مانند: انواع دستگاه‌ها، پل‌ها، ساختمان‌ها، مخازن، اتوبان‌ها، خودرو سازی، ابزار سازی‌، ساخت سیم، لوله، ورق فولاد، ساخت ریل، دیگ بخار، قطعات ساختمانی، فنر، کارد و چنگال، همچنین تولید آلیاژ چدن به کار می‌رود. همچنین آهن قراضه و مستعمل مانند بدنه خودروهای فرسوده را می‌توان بازیافت کرد و دوباره مورد استفاده قرار داد که بسیار مقرون به صرفه است.

فکر کنید

چرا برای خشک کردن خمیر کاغذ و تبدیل آن به ورقه‌های نازک کاغذ از غلتک‌های بزرگ آهنی استفاده می‌کنند؟ دو دلیل بیاورید.

1- خارج کردن آب کاغذ
2- ایجاد استحکام در ورقه
3- کاهش حجم و نازک کردن کاغذ
4- مقاوم نمودن کاغذ

برچسب شده در: