در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 28 زیست دهم همراه شما هستیم.

image 9

ذخیرۀ بیش از اندازۀ چربی در کبد موجب بیماری «کبدچرب» می‌شود. چگونه می‌توان از این بیماری پیشگیری کرد؟ در این باره اطلاعاتی جمع‌آوری کنید و به کلاس ارائه دهید.

1 .داشتن رژیم غذایی سالم 

2 .حفظ وزن سالم و تناسب اندام 

3 .ورزش (فعالیت بدنی) 

4 .عدم مصرف الکل