جواب نگارش صفحه ۱۵ نگارش پنجم

در این نوشته با جواب نگارش صفحه ۱۵ نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۵ نگارش پنجم

شعر «رقصِ باد، خنده ی گل» را بصورت داستان، بنویسید.

در تبدیل کردن شعر به قصه، نکات زیر را رعایت کنید.
موضوع اصلی شعر و شخصیت های آن را حفظ کنید.
زمان و مکان رویدادها را بیان کنید.
در بیان رویدادها، جزئیات را دقیق بنویسید.

توجه

پاسخ:با شروع فصل پاییز و وزیدن باد سرد، کم کم، سبزه ها و برگ های درخت نارون همچون چتری زیبا به رنگ زرد در می آید. با وزش باد برگ های درختان شروع به افتادن کردند و چشمه های آب کم کم خشک شدند و باغ ها به خواب زمستانی رفتند.

دهقان دانه ها را در خاک قرار داده و شاخه های دختان را کوتاه می کرد. فصل پاییز و زمستان به اتمام می رسد و فصل بهار از راه می رسد. گیاهان سر از خاک مرده، بیرون آورده و چشمه ها مملو از آب می شود. برگ های سبز درخت نارون در آمده و درختان سبز می شوند.

گل ها شکوفه کرده و بوی خوش فضای باغ را پر می کند و پرندگان از جمله پرستو با صدای خوش به پرواز در آمده و بر روی شاخه های درختان، لانه می سازند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه

46 دیدگاه ها