در این نوشته با جواب نگارش صفحه 78 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 78 نگارش ششم

1. متن زیر را بخوانید و در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

قناری آواز نمی خواند. گل چشمانش را باز نمی کند. گویی همه منتظر فصل …..بهار….. هستند فصل دوباره زنده شدن طبیعت .فصل گل های …زیبا… و بوته های …..سرسبز….. و آسمان …..آبی….. که خورشید گرم و …..مهربان….. در آن می تابد و من پشت پنجره منتظر …..رسیدن….. نشسته ام. در انتظار فصلی که عشق و …..شور….. به زندگی را همراه می آورد .

3. در یک بند توضیح دهید که مشورت کردن چه فایده هایی دارد و با چه کسانی باید مشورت کرد؟

 مشورت با دیگران ‏آثار و  فواید بسیارى دارد، از جمله:

احتمال خطا را کم مى‏کند.

استعدادها را شکوفا مى‏کند.

مانع استبداد مى‏شود.

مانع حسادت دیگران است.

امداد الهى را به دنبال دارد، در فرهنگ دینى ماست که «یداللّه مع الجماعه»

استفاده از نظرات دیگران طرح را پخته و جامع مى‏کند.

همانطور که در کتاب نیز ذکر شده است باید با دانایان و پیران و جهان دیدگان مشورت کرد.

گام به گام سایر صفحات درس دوستی و مشاوره

برچسب شده در: