در این نوشته با جواب نگارش صفحه 78 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 78 نگارش ششم

1. متن زیر را بخوانید و در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

1. قناری آواز نمی خواند. گل چشمانش را باز نمی کند. گویی همه منتظر فصل …..بهار….. هستند فصل دوباره زنده شدن طبیعت .فصل گل های …زیبا… و بوته های …..سرسبز….. و آسمان …..آبی….. که خورشید گرم و …..مهربان….. در آن می تابد و من پشت پنجره منتظر …..رسیدن….. نشسته ام. در انتظار فصلی که عشق و …..شور….. به زندگی را همراه می آورد .

3. در یک بند توضیح دهید که مشورت کردن چه فایده هایی دارد و با چه کسانی باید مشورت کرد؟

 مشورت با دیگران ‏آثار و  فواید بسیارى دارد، از جمله:

احتمال خطا را کم مى‏کند.

استعدادها را شکوفا مى‏کند.

مانع استبداد مى‏شود.

مانع حسادت دیگران است.

امداد الهى را به دنبال دارد، در فرهنگ دینى ماست که «یداللّه مع الجماعه»

استفاده از نظرات دیگران طرح را پخته و جامع مى‏کند.

همانطور که در کتاب نیز ذکر شده است باید با دانایان و پیران و جهان دیدگان مشورت کرد.

برچسب شده در: