جواب هنر و سرگرمی صفحه ۱۶ نگارش پنجم


haladars شهریور 16, 1401 دقیقه مطالعه
جواب هنر و سرگرمی صفحه ۱۶ نگارش پنجم

در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 16 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 16 نگارش پنجم

جاهای خالی را با نشانه های ( ، . ! ؟ « » ) پر کنید.

1. پرنده‌ی کوچک و زیبا ناگهان به زبان آمد و گفت : « ای باغبان مهربان که با درخت ها مهربانی …. مرا خوب نگاه کن ! ببین چقدر کوچکم . من گوشت زیادی ندارم که تو بخواهی کبابش کنی و بخوری . همه‌ی تن منر و بال است . با استخوان های ریز . من حتی یک لقمه‌ی کوچک هم برای تو نمی شوم ، چرا می خواهی مرا بخوری ؟ »

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه