در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 74 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 74 نگارش سوم

1- از روی سرمشق زیر، با خطِ خوش بنویس.

خوب و عزیزی، ایران زیبا              پاینده باشی، ای خانه ی ما

2- جدول را کامل کن.

1) محلّ حرم حضرت معصومه (س)           

2) بلند ترین قله ی ایران

3) پایتخت ایران

4) پایتخت مذهبی ایران

5) از محصول های کشاورزی شمال ایران

6) نام دریای شمال ایران

7) شهر دو حرفی نزدیک تهران

جواب هنر و سرگرمی صفحه 74 نگارش سوم

گام به گام صفحات دیگر درس ایران عزیز

برچسب شده در: