جواب کاردرکلاس صفحه ۵۸ ریاضی هشتم


haladars دی 9, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کاردرکلاس صفحه ۵۸ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 58 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 58 ریاضی هشتم

مانند سؤال 5 فعّالیت بالا، ثابت کنید که حاصل ضرب یک عدد زوج در یک عدد فرد، عددی زوج است.

الف) چند مثال بزنید.

6×5=30

4×7=28

8×7=56

ب) به صورت جبری ثابت کنید:

عدد زوج=2n

 عدد فرد=2m−1

حاصل ضرب عدد زوج در عدد فرد=2×n×(2m−1)=2n×(2m−1)


یک عدد طبیعی n×(2m−1) 

در نتیجه: حاصل ضرب یک عدد طبیعی در عدد 2، یک عدد زوج است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه