جواب کارگاه نویسندگی صفحه ۲۷ نگارش ششم

در این نوشته با جواب کارگاه نویسندگی صفحه ۲۷ نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه نویسندگی صفحه ۲۷ نگارش ششم

۲. بعد از یک میهمانی، ظرف ها در آشپزخانه درباره ی آداب غذا خوردن مهمان ها در حال صحبت بودند. گفت و گوی آنها را در دو بند بنویسید.

میهمانی تمام شده بود، میزبان ظروف غذا خوری را در آشپزخانه جهت شست و شو جمع کرده بود، زمانی بود تا ظروف با هم، هم صحبت شوند. قاشق رو به دوستانش کرد پرسید چه کسی می داند آداب غذاخوری چیست؟ همه به فکر فرو رفتند. چنگال گفت : «آداب غذا خوری یعنی ابتدا بسم الله گفتن»،

بشقاب گفت: «البته چیزهای دیگری هم است مثل آهسته غذا خوردن، در هننگام صرف غذا به دیگران نگاه نکردن، به اندازه ی نیاز غذا کشیدن و پرخوری نکردن» لیوان آب خوری در ادامه گفت: «بچّه ها چیز مهمتری هم است و آن شکرگذاری از خدا و در پایان تشکّر از پدر و مادر و یا میزبان بخاطر زحمتی که متحمّل شده اند».

۳. مفهوم ضرب المثل «دشمن دانا بلندت می کند               بر زمینت می زند نادانِ دوست» را در یک بند توضیح دهید.

جواب اول :این ضرب المثل به ما سر مشق زندگی می دهد که الگو های زندگی خویش را درست و بجا انتخاب کنیم و اینکه دانش و درک بالا از زندگی و همچنین کسانی که به این اوصاف متصل هستند قابل اعتمادند و می توانند دوستان خوبی برای ما باشند و نه هر کسی از راه رسید بشود دوست و یار ما. ضمن اینکه برای سنجش آدم ها فضل و دانایی رو باید ملاک سنجش قرار داد و نه چیز دیگری.

جواب دوم: این ضرب المثل به معنای این است که دشمنی که داناست و دارای دانش و تجربه است، می‌تواند با کارهایی که انجام می‌دهد، شما را به سمت رشد و پیشرفت سوق دهد، در حالی که دوست نادان و بی‌تجربه می‌تواند با کارهایی که انجام می‌دهد، شما را به سمت زوال و افول سوق دهد. به عبارت دیگر، دشمن دانا با دانش خود می‌تواند مانع راه شما شود و شما را به سختی و تلاش بیشتری برای رسیدن به هدفتان مجبور کند، درحالی که دوست نادان با بی‌تجربگی خود می‌تواند به طور ناخودآگاه به شما آسیب برساند.

گام به گام قسمت های دیگر درس هوشیاری

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه