در این نوشته با جواب کارگاه نویسندگی صفحه 27 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب کارگاه نویسندگی صفحه 27 نگارش ششم

2. بعد از یک میهمانی، ظرف ها در آشپزخانه درباره ی آداب غذا خوردن مهمان ها در حال صحبت بودند. گفت و گوی آنها را در دو بند بنویسید.

میهمانی تمام شده بود، میزبان ظروف غذا خوری را در آشپزخانه جهت شست و شو جمع کرده بود، زمانی بود تا ظروف با هم، هم صحبت شوند. قاشق رو به دوستانش کرد پرسید چه کسی می داند آداب غذاخوری چیست؟ همه به فکر فرو رفتند. چنگال گفت : «آداب غذا خوری یعنی ابتدا بسم الله گفتن»،

بشقاب گفت: «البته چیزهای دیگری هم است مثل آهسته غذا خوردن، در هننگام صرف غذا به دیگران نگاه نکردن، به اندازه ی نیاز غذا کشیدن و پرخوری نکردن» لیوان آب خوری در ادامه گفت: «بچّه ها چیز مهمتری هم است و آن شکرگذاری از خدا و در پایان تشکّر از پدر و مادر و یا میزبان بخاطر زحمتی که متحمّل شده اند».

3. مفهوم ضرب المثل «دشمن دانا بلندت می کند               بر زمینت می زند نادانِ دوست» را در یک بند توضیح دهید.

این ضرب المثل به ما سر مشق زندگی می دهد که الگو های زندگی خویش را درست و بجا انتخاب کنیم و اینکه دانش و درک بالا از زندگی و همچنین کسانی که به این اوصاف متصل هستند قابل اعتمادند و می توانند دوستان خوبی برای ما باشند و نه هر کسی از راه رسید بشود دوست و یار ما. ضمن اینکه برای سنجش آدم ها فضل و دانایی رو باید ملاک سنجش قرار داد و نه چیز دیگری.

برچسب شده در: