جواب کتاب خوانی صفحه ۱۴ نگارش پنجم


haladars شهریور 16, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کتاب خوانی صفحه ۱۴ نگارش پنجم

در این نوشته با جواب کتاب خوانی صفحه 14 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب کتاب خوانی صفحه 14 نگارش پنجم

یک کتاب داستان انتخاب کنید؛ آن را بخوانید و سپس رویدادهای آن را به ترتیب بنویسید.

نام داستان : سرباز

شخصیت ها : سرباز، پدر و مادر، رفیق سرباز

زمان : گذشته و مربوط به زمان جنگ جهانی دوم

مکان : شهر، خانه

رویدادها : انجام جنگ، تماس سرباز با پدر و مادر، در میان گذاشتن مسأله ای با پدر و مادر، موافقت نکردن پدر و مادر با درخواست پسر سربازشان، رخ دادن سانحه برای سرباز، پی بردن پدر و مادر به اشتباه خود

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه