در این نوشته تمامی سوالات متن درس چهارم جغرافیا دهم به همراه سوالات چهار گزینه ای (تستی) که شامل 55 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس چهارم جغرافیا دهم را مشاهده کنید.

سوالات درس چهارم جغرافیا دهم

درس  ناهمواری های ایران بدین شرح است:

1-ارتباط پراکندگی شهرها و روستاهای ایران با ناهمواری ها را بنویسید.

در سرزمین ما، روستاها و شهرهای بسیاری هست؛ اما پراکندگی آنها در همه جای کشور یکسان نیست. از دشت های نسبتاً هموار داخلی تا جلگه های سرسبز سواحل دریای خزر و از کوه های البرز تا زاگرس و جلگه های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان، شهرها و روستا های زیادی استقرار یافته است. تعداد این آبادی ها در مناطق پایکوهی بیشتر، و جمعیت در آنها متراکم تر است.

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دهم

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دهم

2-آیا بین ناهمواری ها وتراکم جمعیت ارتباطی وجوددارد؟

بین ناهمواری ها و تراکم جمعیت، ارتباط نزدیکی هست؛

3-اهمیت ناهمواری های ایران را بنویسید.

ناهمواری ها بر تشکیل اجتماعات انسانی، نوع معیشت مردم و حتی بر تاریخ کشور ما، پیروزی و ناکامی های تاریخی نیز تأثیرگذار بوده است(به عنوان نمونه آریوبرزن سردار دلاور ایرانی با استفاده از تنگه تکاب در ارتفاعات زاگرس (جایی در استان کهگیلویه و بویراحمد کنونی) در برابر حمله اسکندر مقدونی از ایران دفاع کرد.

4-شکل امروزی ناهمواری های ایران مربوط به کدام دوران زمین شناسی است؟

طی دوران های زمین شناسی، ناهمواری ها به وجود آمده است. ناهمواری های ایران بیشتر طی دوران های اول تا سوم زمین شناسی پدید آمده است و شکل امروزی آنها به اواخر دوران سوم زمین شناسی (سنوزوئیک) مربوط است.

5-درکدام دوره زمین شناسی ناهمواری های ایران شکل نهایی یافت؟

پس از آخرین تحولات دراین دوران، طی دوره«کواترنر» ناهمواری های کشورما شکل نهایی یافته است.

6-عوامل تغییرشکل ناهمواری های ایران بعد از کواترنر را بنویسید.

بعد از کواترنرناهمواری ها تحت تأثیر عوامل فرسایش تغییر شکل می یابند. این عوامل (آب های روان، باد، اختلاف دما) به همراه عملکرد انسان،

7-چرا انسان سرعت تغییرات را افزایش داده است؟

با بهره برداری های گوناگون انسان از محیط موجب تغییرشدیدمحیط شده است.

همچنین ببینید: سوالات متن درس چهارم دین و زندگی دهم

8-تقسیمات ناهمواری های ایران را بنویسید.

الف ـ سرزمین های کوهستانی که اغلب بیش از هزارمتر از سطح دریاهای آزاد ارتفاع دارند.

بـ سرزمین های هموار که شامل دشت ها و جلگه های کم ارتفاع در نواحی داخلی  وا سواحل دریاها می شوند.

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دهم

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دهم

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دهم

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دهم

9-مهم ترین کوه های منطقه کوهستانی آذربایجان را نام ببرید.

دو رشته کوه ارسباران (قره باغ) در شمال و رشته کوه مرزی ایران و ترکیه (مانندقله آرارات)  شمال و غرب این منطقه را دربرگرفته است. علاوه بر این کوه ها، دو توده کوهستانی مهم دیگر، به نامهای سهند و سبلان بر اثر فوران آتشفشانی در این منطقه وجود دارند.

10-ویژگی های کوه های تالش را بنویسید.

کوهستان تالش با جهت شمالی ـ جنوبی، منطقه آذربایجان را از کناره های دریای خزر جدا کرده است. شیب عمومی این کوه ها به سمت خزر بیش از منطقه آذربایجان است و آب های جاری از آنها با سرعت به دریای خزر، وارد می شود. بلندترین قله آن آق داغ نام دارد.

11-ویژگی های منطقه کوهستانی البرز را بنویسید.

-کوه های البرز از تنگ منجیل شروع شده و در امتداد غربی ـ شرقی تا کوه های شاهکوه در نزدیکی شاهرود و دره خوش ییلاق ادامه دارند.

-دامنه های این کوه ها معمولاً به سمت شمال و یا جنوب است و در آن دره های وسیع و عمیقی هست، که رودهایی چون چالوس و هراز در آنها جریان دارد.

-بخش  بزرگی  از این چین خوردگی وسیع، حاصل کوه زایی(چین خوردگی) مواد رسوبی طی میلیون ها سال است.

– فعالیت های آتش فشانی در دوره کواترنر سبب شکل گیری قلّه دماوند در این رشته کوه شده است.

– مراکز جمعیتی بسیاری در امتداد کوهستان های البرز مستقر شده است و یکی از کانون های عمده  فعالیت های اقتصادی کشور به شمار می رود.

12-علل ناپایدارشدن منطقه کوهستانی البرز  را بنویسید.

-گسترش شهرهای پررونق اقتصادی مثل تهران، کرج،

-احداث جاده های ارتباطی (شوسه و راه آهن،)

-احداث سدها وهدایت رودخانه ها و بهره برداری از آنها،

– گسترش فعالیت های کشاورزی گوناگون و بهره برداری از معادن فراوان کوههای البرز، ناهمواریهای این منطقه کوهستانی را به شکلی ناپایدار درآورده است.

13-پیامدهای ناپایدارشدن منطقه کوهستانی البرز را بنویسید.

مجموع این فعالیت ها سبب شده است دامنه ها و دره ها، دشت ها و رودخانه های این منطقه کوهستانی طی چند دهه، چهره دیگری به خود بگیرد و گاه، مخاطراتی همچون ریزش و لغزش در جاده ها و دامنه ها، لرزش های خفیف و گسترده، طغیان رودها و بروز سیلاب وهمانند آنها حادث شود.

14-ویژگی های کوه های خراسان شمالی را بنویسید.

-این کوه ها به شکل منظم و موازی در شمال شرقی ایران قرار دارند.

-از رشته کوه های مهم کوههای شمال خراسان، می توان هزار مسجد، آلاداغ و در اطراف نیشابور، بینالود را نام برد.

15-ویژگی های رشته کوه زاگرس را بنویسید.

-چین خوردگی های دیواره مانندی با دره های موازی و به طول صدها کیلومتر

-چشم انداز نواحی کوهستانی غربی کشور ازکردستان با جهت شمال غربی ـ جنوب شرقی تا تنگه هرمزرا تشکیل داده است.

16-عوامل پیدایش رشته کوه زاگرس را بنویسید.

-رشته کوه زاگرس از برخورد دو صفحه شبه جزیره عربستان و صفحه  اوراسیا به وجود آمده است.

– این چین خوردگی ها پس از تشکیل، به حالت اولیه باقی نماند و طی میلیونها سال به علت فرسایش تغییر شکل یافته است.

17-گنبد نمکی را تعریف کنید .

لایه های نمک به شکل گنبدهایی بین لایه های رسوبی قرار گرفته است.

18-عوامل طبیعی تغییر دهنده رشته کوه زاگرس را بنویسید.

-رودهای بسیاری از زاگرس سرچشمه میگیرد. جریان آب در این رودها به علت تغییرات اقلیمی، دچار نوساناتی شده و از حالت منظم به حالت نامنظم و طغیانی تغییر شکل داده است. ریزش های جوّی شدید، کوه ها رامیفرساید و مواد آن در دسترس این رودها قرار میگیرد. به نظر میرسد طی سه دهه اخیر، طغیان در رودهای حوضه زاگرس بیش از گذشته شده و در پی آن، حمل رسوب توسط رودها به تشکیل شکل های جدیدی از ناهمواری منجرشده است.

– گرد و غبار از دیگر عواملی است که هم طبیعت و هم انسان در منطقه زاگرس در ایجاد و گسترش آنها مؤثر است. طی سی سال اخیر، وقوع توفان ها در این منطقه بیشتر شده است و انتظار می رود در استانهای زاگرسی (مثل خوزستان، لرستان و ایلام) افزایش یابد.

19-عوامل انسانی تغییر دهنده رشته کوه  زاگرس را بنویسید.

-بر روی رودهای حوضه زاگرس، سدهای متعدد احداث شده است. این سدها برای جلوگیری از طغیان، تولید برق آبی، تنظیم آب مورد نیاز برای آبیاری اراضی کشاورزی، استفاده های صنعتی و یا تأمین آب مورد نیاز شهرها و روستاها احداث شده است. به نظر می رسد برخی از این سدها در محل های مناسبی احداث نشده است .

-همچنین شهرهای متعددی در کناره رودها گسترش یافته است که باعث برهم خوردن تعادل جریان رودها براثر دستکاریهای انسانی (مثل دیواره بندی، مجراسازی، پل سازی، پوشاندن روی رودها وورود فاضلابهای شهری) در نواحی شهری شده و رود ها را وادار کرده است که در مناطق شهری از بستر تعیین شده تجاوز کند و طغیان یا سیلاب را به شهرها تحمیل نماید. نمونه های متعددی از این سیلاب ها در زاگرس دراستانهای لرستان و ایلام طی سالهای اخیر مشاهده شده است.

-افزایش رسوبات، سبب گسترش «سیلاب دشت ها» می شود، و مجاری رودها را دچار تغییر میکند.

احداث جاده ها، از بین بردن جنگل ها و استفاده  نامناسب از اراضی کشاورزی در نواحی شهری و روستایی زاگرس همراه با گسترش شهرها و روستاها به ضرر دامنه ها، دره ها و دشت ها بوده است و از دیگر عوامل انسانی تغییر شکل ناهمواری ها در زاگرس، طی پنجاه سال اخیر به شمار می آید.

20-علت طغیانی شدن رودهای زاگرس چیست؟

رودهای بسیاری از زاگرس سرچشمه می گیرد. جریان آب در این رودها به علت تغییرات اقلیمی، دچار نوساناتی شده و از حالت منظم به حالت نامنظم و طغیانی تغییر شکل داده است.

21-تاثیرریزش های شدید جوی درمنطقه زاگرس چیست؟

ریزش های جوّی شدید، کوه ها رامی فرساید و مواد آن در دسترس این رودها قرار می گیرد. به نظر می رسد طی سه دهه اخیر، طغیان در رودهای حوضه زاگرس بیش از گذشته شده و در پی آن، حمل رسوب توسط رودها به تشکیل شکل های جدیدی از ناهمواری منجرشده است.

22-پیامد گسترش بی رویه شهرها درکناررودها چیست؟

برهم خوردن تعادل جریان رودها

23-عوامل برهم خوردن تعادل جریان رودها دراثرگسترش بی رویه شهرها را بنویسید.

براثر دستکاریهای انسانی (مثل دیواره بندی، مجراسازی، پل سازی، پوشاندن روی رودها وورود فاضلابهای شهری) در نواحی شهری شده و رود ها را وادار کرده است که در مناطق شهری از بستر تعیین شده تجاوز کند و طغیان یا سیلاب را به شهرها تحمیل نماید.

24-درکدام استان ها سیلاب های شدید رخ داده است؟

نمونه های متعددی از این سیلاب ها در زاگرس دراستان های لرستان و ایلام طی سالهای اخیر مشاهده شده است.

25-عامل گسترش سیلاب دشت ها چیست؟شرح دهید.

افزایش رسوبات، سبب گسترش «سیلاب      دشت ها» می شود، و مجاری رودها را دچار تغییر می کند.

26-موقعیت جغرافیایی کوه های مرکزی ایران را بنویسید.

اگر سه نقطه کوه جُغَتای در خراسان رضوی، گردنه آوج در استان همدان و قله کوه بَزمان یا خضر زنده درسیستان و بلوچستان را به یکدیگر وصل کنید، مثلثی تشکیل میشود که سایر ناهمواری های کشور در آن قراردارد.

27-انواع ناهمواری های مناطق مرکزی ایران را بنویسید.

-بخشی به شکل رشته کوه که به آن ها کوه های مرکزی(رشته کوه مرکزی) گفته میشود .

-برخی توده های نفوذی آذرین که به آنها کوه های منفرد مرکزی می گویند.

28-منطقه مکران درکجا قرار دارد؟

در جنوب استان سیستان و بلوچستان و اطراف چاله جازموریان در کرمان واستان هرمزگان (سواحل دریای عمان)منطقه مکران واقع شده است

29-رشته کوه بشاگرد درکجا قرار دارد؟

درمنطقه مکران کنار دریای عمان

30-درمنطقه مکران کدام رشته کوه قراردارد؟

بشاگرد

31-کوه های مریخی درکجا قرار دارد؟

در شرق بندرچابهار کناردریای عمان

32-کوه های مریخی چگونه پدید آمده اند؟

دراثرفرسایش، شکل های زیبایی با دره ها، چاله ها و گودال های عمیق ایجاد کرده است.

33-گل فشان ها درکجا قراردارند؟

در استان های هرمزگان و بلوچستان جنوبی در فاصله  این ناهمواری ها تا دریای عمان

34-علت فعالیت گل فشان ها چیست؟

علت فعالیت این چشمه های جوشان، فعالیت های زمین ساختی است.

35-ارزش های اقتصادی نواحی کوهستانی را بنویسید.

-ذخایر آب

 -معدن و ذخایر طبیعی

-دامپروری

-تعدیل آب وهوا

-محل سرچشمه رودها

36-انواع سرزمین های هموار را نام ببرید.

دشت ها وجلگه ها

همچنین ببینید: پاورپوینت درس چهارم جغرافیا دهم

37-عوامل پیدایش دشت ها را بنویسید.

-رخی دشت ها در هنگام چین خوردگی ها و در حد فاصل طاقدیس ها و یا در میان ناودیس ها، ایجاد شده اند (دشت کاکان در فارس).

-بعضی از دشت ها بر اثر انباشت مواد حاصل از فرسایش در نواحی پست به وجود آمده اند ( دشت نهاوند).

-بعضی از دشتها حاصل انحلال مواد آهکی و هموار شدن زمین ها هستند (مثل ماهیدشت کرمانشاه و دشت ارژن در فارس)

 -برخی از دشت ها از دورانه ای زمین شناسی بسیار قدیم برجای مانده اند، اما در روی آنها ناهمواری های جدید براثرفرسایش بادی ایجاد شده است مثل دشت لوت.

38-عوامل تغییرشکل وفرسایش دشت های ایران را بنویسید.

-تغییرات اقلیمی، که نشانه های آن را می توان تغییر در الگوی پراکندگی ریزش های جوی، بروز توفان ها و خشک سالی ها دانست، نه تنها در بسیاری از مناطق جهان بلکه در کشور ما و در مناطق پست داخلی مشغول تغییر شکل ناهمواری های کنونی است.

-توفان ها و بادهای شدید به فرسایش و جابه جایی مواد در دشت ها مشغول است و تپه های ماسه ای و دیگرپدیده های طبیعی مثل شوره زارها، بستر رودها و دشت های ریگی را از نظر وسعت و مکان تغییر می دهد.

 -طغیان دوره ای رودها، مواد را از جایی برمی دارد و در جای دیگری برجای می نهد که شکل های تازه ای بر اثر آن ها ایجاد می شود.

 -بهره برداری انسانی و تغییرات کاربری اراضی، بوته کنی و از بین بردن پوشش های گیاهی، دست کاری نابخردانه در مسیل ها و مجاری رودها، احداث جاده ها در مناطق حساس به دست کاری های انسانی و بهره برداری وسیع از معادن و منابع طبیعی، از دیگر عواملی است که می تواند فرسایش انسانی را در نواحی بیابانی ودشت ها گسترش دهد.

39-نشانه های تغییراقلیم چیست؟

تغییر در  الگوی پراکندگی ریزش های جوی، بروز توفان ها

  خشک سالی ها

40-مهم ترین عوامل فرسایش انسانی درنواحی بیابانی را بنویسید.

 -تغییرات کاربری اراضی،

  -بوته کنی و از بین بردن پوشش های گیاهی،

  -دست کاری نابخردانه در مسیل ها و مجاری رودها،

  -احداث جاده ها در مناطق حساس

 – بهره برداری وسیع از معادن و منابع طبیعی،

 

41-ارزش اقتصادی جلگه ها را بنویسید.

-جاذبه های گردشگری

 -استفاده از انرژی پاک، مانند انرژی خورشید و باد

-گذران اوقات فراغت به دلیل مناسب بودن برای رصد ستارگان، کویرنوردی و برگزاری مسابقات ورزشی

 -معادن گچ، نمک و مصالح ساختمانی

42-تعریف جلگه را بنویسید.

جلگه ها سرزمین های همواری هستند که ازیک طرف به کوه ها و از طرف دیگر به دریاها و دریاچه ها منتهی می شوند.

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دهم

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دهم

43- عوامل پیدایش جلگه ها را بنویسید.

ساختمان زمین، مقاومت سنگ، عمق آب و تراکم آبرفت از مهم ترین عللپی دایش جلگه ها می باشند.

44-شکل امروزی ناهمواری های ایران مربوط به کدام دوران زمین شناسی است؟

الف( اول                       ب( دوم                               ج( سوم                                د( پرکامبرین

  45-نقش کدام عامل زیر به صورت افزایش مقدار فرسایش  وسرعت تغییرات محیط نمایان می شود؟

الف( آب های روان                 ب( عملکرد انسان                 ج( اختلاف دما                   د( باد

46-در تقسیمات ناهمواری های ایران سرزمین های که اغلب بیش از 1000متر از سطح دریاهای آزاد ارتفاع دارند …… گفته می شود.

الف(جلگه ای           ب(کوهپایه ای            ج(دشت           د(کوهستانی

47-دو رشته کوه مهم که منطقه کوهستانی آذربایجان را در بر گرفته اند کدام است؟

الف( سهند و سبلان                ب( ارسباران و رشته کوه مرکزی

ج( ارسباران و آرارات           د( تالش و ارسباران

48-کدام گزینه زیر نتیجه تغییرات و ناپایداری های محیطی است که انسان در کوه های البرز ایجاد کرده است؟

الف( بهره برداری از معادن                                  ب( ریزش و لغزش در جاده ها و دامنه ها

ج( احداث جاده های ارتباطی                                     د( هدایت رودخانه ها و بهره برداری از آنها

 

49-در ایجاد  وگسترش کدام عامل طبیعی تغییر دهندۀ زاگرس در حال حاضر هم طبیعت و هم انسان مؤثر است؟

الف( طغیان رودها               ب(  گسترش شهرها              ج(گرد وغبار               د( ایجاد سدها

 50-محدوده کوه های مرکزی ایران با اتصال کدام نقاط بر روی نقشه در داخل یک مثلث قرار می گیرند؟

الف( کوه جغتای – گردنه آوج – کوه بزمان                     ب( کوه جغتای – کوه الوند – کوه بزمان

ج( کوه بینالود- گردنه آوج – کوه بزمان                       د( کوه جغتای – گردنه آوج – کوه تفتان

51- «ناهموار یهای مریخی» در کدام منطقه از ناهمواری های زیر قرار دارند؟

الف( منطقه کوهستانی آذربایجان                                                  ب( منطقۀ کوهستانی زاکرس 

ج( کوه های بشاگرد                                                                            د( کوه های مرکزی

52-کدام یک از گزینه های زیر را نمی توان از نشانه های تغییرات اقلیمی دانست؟

الف( بروز توفان ها                                                                         ب( تغییرات کاربری اراضی 

ج(  تغییر در الگوی پراکندگی ریزش های جوی                                 د( خشکسالی ها

53-کدام عامل مرتب  سبب تغیر مکان و وسعت جلگه ها می شود؟

الف( فعالیت های انسانی                                                                  ب( رودهای طغیانی 

ج(  حرکات دریایی                                                                   د( نوسانات عمومی آب دریاها

54-بهترین مکان های کشاورزی کشورمان کدام است؟

الف( جلگه ها               ب(  دشت های حاصلخیز         ج( کوهپایه ها               د( سواحل دریاها

55-شماره 1نام  رشته کوه درغرب ایران

شماره 2-نام دشت پهناور

شماره 3-نام دشت درجنوب شرق ایران

شماره4-نام رشته کوه درشمال ایران

شماره 5-نام قله آتشفشانی در نزدیک اردبیل

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دهم

سوالات متن درس چهارم جغرافیا دهم

1-زاگرس2-دشت کویر-3-لوت4-البرز5-سبلان

 

همچنین ببینید: پاسخ فعالیت های درس چهارم جغرافیا پایه دهم

تهیه کننده سوالات متن درس چهارم جغرافیا دهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر سوالات جغرافیا پایه دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.