سوالات متن درس دهم اقتصاد دهم انسانی ویرایش 1400


haladars آبان 16, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس دهم اقتصاد دهم انسانی ویرایش 1400

در این نوشته با سوالات متن درس دهم اقتصاد دهم همراه شما دهمی های انسانی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین جزوه پرسش و پاسخ درس دهم اقتصاد پایه دهم رشته انسانی را در ادامه نوشته می توانید مشاهده کنید.

سوالات متن درس دهم اقتصاد دهم

چگونه می توان شرکت های کسب وکار را در برابر رکود،بیکاری ،تورم و تحریم یاری کرد؟

با استفاده از  سیاست های پولی متناسب با شرایط اقتصادی کشور،ایجاد امنیت وثبات اقتصادی برای تولیدکنندگان و  سیاست های تشویقی ، کاهش فاصله طبقاتی ) فاصله بین دهک های اقتصادی( ، نظارت بر عرضه کالا  وخدمات با واردات وصادرات صحیح ، به کار گیری سیاست های مالیاتی صحیح ودقیق، بودجه نویسی صحیح) بدون کسر بودجه ( ،توجه به مزیت های نسبی و مطلق تولید، توجه به مشارکت مردمی در فعالیت  های اقتصادی، تاکید بر اقتصاد دانش بنیان، …  

1-چه الگویی در تجارت خارجی ،اقتصاد ما را قوی می کند و به رونق و پیشرفت می رساند

توجه  بیشتر به : مزیت های نسبی تولید و ایجاد مزیت های نسبی جدید،تولید دانش بنیان،حمایت از  تولید کنندگان داخلی و صادرات  

2 –اقتصاد مقاومتی دارای چه اصولی است؟

پایداری ،تاب آوری اقتصاد در برابر فشارها و تحریم ها،  استحکام اقتصادی،ثبات اقتصادی،تولید داخلی،استقلال اقتصادی، 

3 –چرا روابط اقتصادی میان کشورهای جهان با اختلاف و تهدید ،تحریم ودشمنی و ستم همراه است؟

واقعیت آن است که کشورهای مختلف جهان و دولت های آنها، با وجود روابط اقتصادی پیچیده ای که با هم دارند، هنگام حضور در روابط جهانی، نگران منافع ملی خود نیز هستند .برخی کشورها حاضر نیستند کشورهای دیگر پیشرفت کنند و دوست دارند، خودشان تنها قدرتمند جهان باشند .کشورهای دیگر نیز یا باید در مقابل خواستۀ آنها سر تسلیم فرود آورند و به مزرعه ای از گاوهای شیرده تبدیل شوند یا باید از شرافت و استقلال ملی و دینی خود دفاع کنند و در برابر زیاده خواهی ها بایستند .

البته نگه داشتن این استقلال ملی و دینی بدون هزینه نیست . انواع تحریم های اقتصادی، سنگ اندازی ها و دشمنی ها، بیشتر و بیشتر خواهد شد .با این حال  کشوری که نخواهد زیر بار بیگانگان برود، راه های قوی شدن را نیز فرا خواهد گرفت.

4 -جایگاه اقتصادی ایران در دوران باستان چگونه بوده است؟

ایران به دلیل وسعت و پهناوری جغرافیایی، برخورداریا ز منابع طبیعی و قرار گرفتن در چهار راه بین المللی، از دوران باستان جایگاه ویژه ای در اقتصاد جهان داشته است .وجود حکومت ها و سلسله های بزرگ، لشکرکشی ها و جنگ ها، پهناوری مرزهای ایران باستان، جادۀ ابریشم و تجارت با چین و امپراتوری روم، از اهمیت و بزرگی اقتصاد ایران در آن دوران حکایت می کند. 

۵ –در هفت قرن نخست دوران اسالمی جایگاه اقتصادی ایران وجهان اسلام چگونه بوده است؟

طی هفت قرن دوران شکوفایی تمدن اسلامی، جلوه هایی از پیشرفت اندیشۀ اقتصادی، تأمین مالی مراکز علمی، عمران و آبادانی، تجهیز زیرساخت ها و موقوفات را می توان در اقتصاد ایران و جهان اسلام مشاهده کرد .احکام اقتصادی اسلام پایه قواعد و مقررات اقتصادهای موفق آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی، شمال آفریقا و حتی جنوب اروپا قرار گرفت.

۶ -جایگاه اقتصادی ایران در دوران صفویه چگونه بوده است ؟

رونق و آبادانی اقتصاد ایران را تا اواسط حکومت صفویه می توان ا ز زیربناها و عمران بندرها، بازارها، مدارس علمی، کاروا نسراها، مساجد باقی مانده و فعالیت های خیریه ها درک کرد .در نیمۀ اول حکومت صفویه، علاوه بر یکپارچگی  سیاسی، اقتصاد یکپارچه و مستقلی شکل گرفت که با سایر لایه های دینی، اجتماعی و فرهنگی کشور هماهنگی داشت؛

اما در دورۀ پایانی حکومت صفویه، اقتصاد ایران به تدریج رو به ضعف نهاد .حاکمان وقت از موقعیت جهان و وظایف خطیر تاریخی خود تصور درستی نداشتند و به همین دلیل نتوانستند با انتخاب روش درست وبهره برداری از اوضاع خاص آن زمان، جریان پیشرفت و نوسازی را آغاز کنند. 

همچنین ببینید: سوالات متن جامعه شناسی دهم

۷ –در دوران صفویه موقعیت اقتصادی ،سیاسی اروپا چگونه بوده است؟

با تغییر و تحول سریع در اروپا و شکل گیری قدرت های بزرگ در آن قاره مصادف بود .دولت های اروپایی با تجهیز ناوگان خود به رقابت شدید نظامی و تجاری با یکدیگر و استعمار کشورهای دیگر پرداختند. این رقابت و همچنین استعمار کشورهای دیگر، موجب تسریع جریان توسعۀ این کشورها شد .

آنها از یک سو با  چنگ انداختن بر دارایی های سایر ملت های جهان به ثروت اندوزی پرداختند و از سوی دیگر در رقابت با یکدیگر به نوسازی سریع صنایع و تولیدات خود اقدام کردند. 

8 –جایگاه اقتصادی ایران در دوران قاجار چگونه بوده است؟

در دوران قاجار، ایران فرصت طلایی خود را برای جبران کاستی ها، از دست داد .تلاش حاکمان صرف تحکیم پایه های حکومت خود، افزودن بر خزانها ز طریق غارت دسترنج مردم، اعطای امتیازات به وابستگان و خادمان خود،  تأمین هزینه های گزاف دربار، سفرهای خارجی و تجملات می شد .

ازدست دادن بخش های مهمیا ز سرزمین و منابع ایران، هزینه های شکست در جنگ، عهدنامه های ننگین و مبالغ جریمه های گزاف آنها، بی توجهی به سرمایه های انسانی و اجتماعی، سیاست های رکودی و انقباضی، نبودن برنامه ریزی و قانون گذاری اقتصادی، اعطای امتیازها به شرکت ها و کشورهای استعماری، تأسیس بانک های روسی و انگلیسی و سیل ورود کالاهای خارجی، آسیب های توان فرسایی بر اقتصاد ایران وارد کرد .

اقدامات محدود مذهبی و ملی، مثل تأسیس دارالفنون و برقراری نظم مالی و اداری توسط امیرکبیر، تأسیس شرکت اسلامی و تحریم کالاهای خارجی توسط علمای اصفهان، تحریم تنباکو و لغو قرارداد رژی و بیانیه هایی در حمایتا ز تولید ملی، متأسفانه چندان اثر بخش نبود. 

9 –جایگاه اقتصادی ایران در سلسله پهلوی چگونه بوده است؟)پاسخ عینا ازمتن کتاب است.(

روند افول اقتصاد ایران با حکومت رضاخان و تشکیل سلسلۀ پهلوی ادامه یافت .ویژگی عمدۀ این دوره، جدا شدن اقتصاد ایران از ابعاد هویتی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی خود بود .اقتصاد ایران به جای تکیه بر پایه های بومی و درون زای داخلی و ملی خود، به بیرون از مرزها و قدرت های بزرگ متکی شد .

حتی ایجاد زمینه ای قانونی( مثل قانون تجارت و تعاونی ها )و زیرساخت های مواصلاتی( مانند راه آهن)، گسترش مدارس و دانشگاه ها و بهبود نسبی بهداشت هم نتوانست اقتصاد ایران را ا ز ضعف ساختاری و هویتی برهاند .

تعدی حکومت پهلوی بر موقوفات و مالکیت های خصوصی و عمومی، واگذاری منابع نفتی و معدنی به بیگانگان و اجرای برنامه هایی موسوم به انقلاب سفید، که آخرین صدمه را به کشاورزی و اقتصاد روستایی زد، بر بیماری های اقتصاد  ایران افزود .

نوسازی و توسعۀ ایران در این زمان به صورتی ظاهری و سطحی و با صنایع مونتاژ انجام می شد و درآمدهای نفتی هم با تبدیل ایران به بازار مصرفی کالاهای کشورهای صنعتی و غفلت از اقتصاد مردمی، بر مشکلات اقتصاد ایران افزود .

در این دوران، دولت حضوری گسترده در عرصه اقتصاد کشور داشت و توانست سازمان و تشکیلات خود را نوسازی کند و شکل جدیدتری به خود بگیرد؛

درعین حال، نظام نوینی در مالیات ستانی و بودجه بندی کشور پدید آمد و برخی شاخص های اقتصادی، اجتماعی و انسانی بهبود یافت .

از سوی دیگر در نتیجۀ افزایش درآمدهای نفتی، قدرت اقتصادی دولت افزایش یافت .در این زمان، دولت با هدف ایجاد توسعۀ نمایشی به اجرای طرح های عمرانی متعدد در کشور پرداخت و به این ترتیب، بخشی از درآمدهای نفتی کشور، صرف ساخت وساز شد .

کارخانه ها و مؤسسات شکل گرفت و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در عرصۀ اقتصاد مطرح شد .ساختارهای اساسی اقتصاد کشور نیز زیر سلطه و برنامه ریزی بیگانگان قرار گرفت. 

10 –میشل فوکو روزنامه نگار ونویسنده فرانسوی کتاب ایران ،روح یک جهان بی روحدر باره انقلاب  اسلامی ایران چه دیدگاهی دارد؟

این رویداد انقلابی اراده ای مطلقا جمعی را نمایان می کند و کمتر مردمی در تاریخ چنین فرصت و اقبالی داشته اند .ارادۀ جمعی اسطوره ای سیاسی است که حقوق دانان یا فیلسوفان تلاش می کنند به کمک آن، نهادها و غیره را تحلیل یا توجیه کنند .

نمی دانم با من موافقید یا نه، اما ما در تهران و سرتاسر ایران با ارادۀ جمعی یک ملت برخورد کردیم .

این ارادۀ جمعی که در نظریه های ما همواره اراده ای کلی است، در ایران هدفی کامال  روشن و معین را برای خود تعیین کرده و بدین گونه در تاریخ ظهور کرده است .

در ایران عرق ملی بی نهایت قوی بوده است .سرباز زدن از اطاعت از بیگانگان، بیزاری از چپاول منابع ملی، عدم  پذیرش سیاست وابستگی به خارج و دخالت همه جا آشکار آمریکایی ها، همه و همه عوامل تعیین کنندها ی بودند تا شاه، یک دست نشاندۀ غرب به شمار آید 

11-نویسنده کتاب درباره تاثیر پیروزی انقالب اسلامی بر مردم ایران چه دیدگاهی دارد؟)پاسخ عینا  ازمتن کتاب است.(

با پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ما به توانمندی های خود برای ایجاد تحول و تغییر در شیوۀ حکمرانی سیاسی و زندگی جمعی پی بردند .مردمی که تا آن روز خود را در برابر زورگویی کشورهای غربی در تعیین حاکمان و تعیین سیاست های اقتصادی و اجتماعی شان، ناتوان می دیدند، روی پای خودشان ایستادند و خواستار استقلال  و آزادی کشورشان شدند.

 12 –در قانون اساسی بر کدام آموزه های اقتصادی تاکید شده است؟

اقتصاد مردمی،نفی سلطه  بیگانگان واستقلال اقتصادی،حقوق اقتصادی شهروندان و عدالت اقتصادی 

13 –مقاوم سازی اقتصادی به چه معنایی است؟

مقاوم سازی اقتصادی به معنای آن است که مجموع نیروهای مولد، شرکت ها، مؤسسات تولیدی و خدماتی یک کشور، روی پای خود بایستند تا بتوانند در صورت به وجود آمدن بحران، تمامی نیازهای اساسی و حیاتی شان را خودشان تولید و تأمین کنند و وابسته به بیگانگان نباشند .

اقتصاد مقاوم، محصول خودباوری، تلاش و مجاهدت همه جانبه و فراگیر مردمان سخت کوشی است که حاضر نیستند زیر سایۀ بیگانگان زندگی کنند و به آنان وابسته باشند .

رشادت ها و دلاوری های مردم ایران در طول تاریخ ثابت کرده است که ایرانیان مسلمان، از چنین قدرتی برخوردارند و هرکجا از این قدرت خود استفاده کرده اند، به پیشرفت های بزرگی دست یافته اند. 

14 –اقتصاد مقاومتی دارای چه ویژگی هایی است؟

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است پیشرفته، مردمی و دانش بنیان که در برابر تهدیدات و تکانه های داخلی و خارجی، آسیب ناپذیر است و با اتکای به قابلیت ها و ظرفیت های داخلی و استفاده از فرصت های بیرونی، نیازها و مشکلات اقتصادی را رفع می کند و با تحریم ها و تهدیدات دشمنان، به زانو در نمی آید .وابسته نبودن اقتصاد ملی به اقتصادهای بیگانه را می توان با نام استقلال اقتصادی شناخت .

با این حال استقلال اقتصادی به معنای قطع ارتباط با کشورهای دیگر نیست و هر کشوری برای پیشرفت، به تعامل منطقی با کشورهای دیگر نیاز دارد

همچنین ببینید:  گام به گام عربی دهم انسانی

1۵ –اصل 43 قانون اساسی درباره کدام اصول اقتصادی صحبت می کند؟

اصل 43 قانون اساسی  برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای  انسان درجریان رشد با حفظ آزادی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استواراست:  تامین نیازهای اساسی خوراک.پوشاک.بهداشت.درمان.آموزش وپرورش وامکانات ازدواج،تامین شرایط  اشتغال کامل با رضایت وآزادی حق انتخاب،جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه براقتصاد کشور،تاکید  برافزایش تولیدات کشاورزی .دامی.صنعتی تا مرحله خودکفایی” 

16-اصل 44 قانون اساسی درباره کدام اصول اقتصادی صحبت می کند؟

اصل44 قانون اساسی  با تعیین سه بخش مهم در اقتصاد ،گستره فعالیت آنها را مشخص می سازد.نظام اقتصاد ایران  برپایه سه بخش دولتی ،تعاونی وخصوصی با برنامه ریزی منظم وصحیح استوار است.

بخش دولتی  شامل صنایع بزرگ ومادر وزیربنایی است که دراختیار دولت است. بخش خصوصی شامل کشاورزی  .دامداری . صنعت وتجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی وتعاونی  است.” 

17 –اصل 43 قانون اساسی درباره کدام اصول اقتصادی صحبت می کند؟

ثروت های عمومی  از قبیل زمین های موات یا رهاشده ،معادن ،دریاها،دریاچه ،رودخانه ها وسایر آب های عمومی ،کوه  ها،دره ها،جنگل ها،نیزارها،بیشه های طبیعی ،مراتعی که حریم نیست واموال عمومی که از غاصبین  مسترد می شود دراختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.”

18 –مهم ترین راه های زمینه سازی برای رونق کسب و کارهای اقتصادی کشور چیست؟

استفاده از سیاست های انبساطی پولی، حمایت از تولید کننده داخلی دربرابر کالاهای خارجی با سیاست  های وارداتی صحیح و عوارض گمرکی مناسب ،تاکیر بر مزیت های نسبی ومطلق تولید و…

همچنین ببینید: گام به گام درس دهم اقتصاد دهم

تهیه کننده سوالات متن درس دهم اقتصاد دهم انسانی: جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن اقتصاد دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

9 دیدگاه
 1. Ŕęzā

  سلام؛
  ممنون از نویسنده ، خوب بود

 2. Amir

  عالی بود. موفق باشید .

 3. ناشناس

  عالی بود ممنون ازطراح

 4. ناشناس

  عالی

 5. عباس

  عالی خیلی ممنون واقعا کمک کرد

 6. kal

  چیبگم این چی بود اصلا مثل کتاب نبود این سوالا اصلا اروپا کجای درس 10 هست کی اینو نوشته عجب

 7. همی عوییی

  عالی بی عوییییییییییییی

 8. حدیث

  خیلی خوب بود
  ممنون از سازنده اقای رحیمی 🌹

 9. سام بادی گیو می

  هایااااااا