در این نوشته با سوالات متن درس 2 مطالعات هفتم همراه شما هستیم.

در انتها نکات مهم درس 2 مطالعات هفتم برای مطالعه بیشتر و مرور قرار داده شده است.

سوالات متن درس دوم مطالعات هفتم

ا- حقوق متقابل چیست؟

یعنی همانطور که ما حق داریم، پدر و مادر، معلم، همسایگان ، دوستان و … نیز حقی بر ما دارند.

٢-ما در روابطی که با دیگران برقرار می کنیم دارای .. حقوق متقابل .. هستیم.

۳- حق و مسئولیت به منزله دو کفه ترازو هستند که باید تعادل آنها حفظ شود ، با ذکر مثال این جمله را توضیح دهید.

برای مثال کودکان حق دارند در خانواده از محبت و مراقبت و خوراک و پوشاک مناسب بهره مند شوند از طرف دیگر فرزندان نیز  وظیفه و مسئولیت دارند که به والدین خود احترام بگذارند و از آنها اطاعت کنند.

۴-همانطور که ما حقوقی داریم، مسئول .. هم هستیم

5-مسئولیت یعنی چه؟

یعنی وظایفی که هر یک از ما بر عهده داریم و انتظار می رود آنها را انجام دهیم

۶-چه هنگامی گفته می شود یک شخص فرد مسئولیت پذیری است؟

 وقتی فردی وظایف و تکالیف خود را خوب انجام می دهد می گویند او فرد مسئولیت پذیری است.

7- افراد در نقش های مختلف، به مسئولیتهای .. مختلف دارند 

۸- آیا ممکن است فردی مسئولیتی نداشته باشد؟

اگر چه ممکن است بعضی افراد مسئولیت های بیشتر با مهتری داشته باشند اما هیچ فردی نیست که مسئولیتی نداشته باشد.

9-ما در برابر چه چیز و چه کسانی مسئول هستیم؟

ما در برابر خداوند، خودم، دیگران (اعضای خانواده – معلمان همکلاسیها و اعضای جامعه) ، محیط زندگی خود و عالی آفرینش مسئول هستیم.

۱۰- چرا ما در برابر خداوند مسئول هستیم؟

چون خداوند متعال نعمت های فراوانی به ما عطا کرده است

اا-خداوند متعال چه نعمتهایی به ما عطا کرده است؟

عقل و فکر و استعداد و توانایی، خانواده، معلم، خوراک و پوشاک.

۱۲-ما در برابر نعمتهای خداوند چه وظایفی داریم؟

خداوند را عبادت کنیم، شکر گزار نعمت هایش باشیم و از دستورات او که برای سعادت و خوشبختی ما است پیروی کنیم.

۱۳-چگونه می توانیم در برابر نعمتهای خداوند شکر گزار باشیم؟ 

با استفاده صحیح از نعمت ها، دانستن قدر نعمتها و به هدر ندادن آنها.

۱۴- خداوند از اعمال و رفتار من و آنچه در قلب و فکر من میگذرد آگاه است.

صحیح (*)

غلط () 

۱۵-ما در برابر ب دن خود چه وظایفی داریم؟ 

با خوردن غذای مناسب و پرهیز از غذاها با مواد مضر، رعایت بهداشت و نظافت، خواب کافی و ورزش .

۱۶-ما برای مراقبت از روح و روان خود چه مسئولیتی داریم؟

تلاش می کنیم با زبانمان دروغ نگوئیم یا غیبت نکنیم و با دست و پایمان کار خطا و گناه انجام ندهیم. 

۱۷-وظیفه شما در برابر اعضای خانواده چیست؟

در کارهای خانه با پدر و مادرم همکاری می کنم وظایف شخصی خودم را بر  دوش دیگران نمی گذارم

از پدر و مادرم اطاعت می کنم و به نصیحت های آنها گوش می دهم

به خواهر و برادرم کمک می کنم ومراقب آنها هستم

به اعضای خانواده احترام می گذارم از کارهایی که باعث ناراحتی آنها میشود خودداری می کنم. 

۱۸ – وظایف شما در برابر مدرسه چیست؟

من مقررات و نظم کلاس و مدرسه را رعایت می کنم

در مدرسه همه تلاش می کنند تا به من بیاموزم و پیشرفت کنم

من با معلمان و دیگر مسئولان مدرسه، با ادب و احترام برخورد می کنم

به توصیه های معلمان گوش می کنم و سعی می کنیم درس ها را خوب یاد بگیرم و تکالیفم را به موقع انجام دهم

با همکلاسی هایم مهربان هستم و به آنها کمک می کنم

ما باید از اموال عمومی مدرسه که متعلق به هم است محافظت کنیم.

۱۹-شما در برابر اعضای جامعه چه وظایفی دارید

در محل زندگی خود طوری رفتار کنیم که همسایگان آزرده نشوند

برای حفظ پاکیزگی و امنیت با اهالی محل و مسئولان همکاری می کنیم

من وظیفه دارم به همراه هم وطنانم برای پیشرفت و آبادانی کشورم تلاشی کنم و در هنگام حوادث طبیعی مانند سیل یا زلزله به یاری آنها برسانم

۲۰-یکی از راه هایی که بوسیله آن شما دانش آموزان می توانید از استقلال میهن در مقابل دشمنان دفاع کنید چیست؟

خوب درس خواندن و امیدواری به آینده کشورم است.

۲۱- من در برابر خون شهیدانی که برای انقلاب اسلامی و دفاع از میهن جان دادند مسئول هستم و خود را موظف به ادامه راه آنها می دانم.

صحیح (*)

غلط )

۲۲-من علاوه بر کشورم در برابر مسلمانان جهان و همه انسان ها، .. مسئول .. هستم

۲۳-روز بسیج دانش آموزی چه روزی است؟

هشتم آبان سالروز شهادت دانش آموز بسیجی شهید حسین فهمیده

۲۴-امام خمینی (ره) در باره شهید حسین فهمیده چه فرموده اند؟

فرمودند: “رهبر ما آن طلفل سیزده ساله ای است که با قلب کوچک خود که ارزش از صدها زبان و قلم، بزرگتر است با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید .

25-آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی درباره شهید حسین فهمیده چه فرموده اند؟

فرمودند: او سیزده ساله بود؛ اما با رشد،  شعور، به اراده و مصمم بود که او کشور خود را می شناخته اعلام خود را می شناخته دشمن خود را می شناخت، اهمیت وجود و فعالیت خود را می شناخت. او رفت تا این سرمایه را تقدیم عزت کشور و آینده انقلاب و منافع و مصالح مردم کند. جسم او رفته اما روحش زنده مانده، باهش ابدی شد و خاطره اش به صورت اسطوره در آمد. این الگوست.

۲۶- نشانه های عظمت خداوند چیست؟

 آب ، خاک، نور، هوا، گیاه و جانوران 

۲۷-وظیفه شما در برابر محیط زندگی و عالم آفرینش چیست؟

برای آباد کردن محیط زندگی ام تلاش میکنم سعی میکنم بهداشت و پاکیزگی را در محیط زندگی ام حفظ کنم به محیط زیست آسیب نرسانم و نظم طبیعت را برهم نزنم 

سعی می کنم محیط زندگی حیوانات را تغییر ندهم و حیواناتی را که محل زندگی آنها طبیعت است، با نگهداری در محیط های بسته ای مانند قفس با خانه، اذیت نکنیم.

28-سال روز شهادت دانش آموز بسیجی، شهید حسین فهمیده چه روزی است؟

هشتم آبان

سوالات تستی درس 2 مطالعات هفتم

من به همراه هموطنانم برای پیشرفت و آبادانی کشورم تلاش می کنم”مربوط به کدام مورداست؟
1)مسئولیت من نسبت به خداوند

2)مسئولیت من نسبت به مدرسه

3)مسئولیت من نسبت به جامعه✓

4)مسئولیت من نسبت به خانواده

»عبادت خداوند و شکرگزاری از نعمت هایش«مربوط به کدام گزینه است؟

1)مسئولیت مادرنزد دیگران

2)مسئولیت ما در نزد خداوند✓

3)مسئولیت ما نسبت به خود و عالم آفرینش

4)مسئولیت ما نسبت به خودمان

شکرگزاربودن یعنی:

1)استفاده ی صحیح از نعمت های خداوند

2)قدر نعمت ها را دانستن

3)به هدر ندادن نعمت ها

4)همه ی مواردصحیح است✓

-گزینه ی نادرست را انتخاب کنید.

1)من وظیفه دارم استعدادهای خود را بشناسم وآنهاراشکوفاکنم.

2)من نسبت به مسلمانان جهانم مسئول نیستم✓

3)من دربرابر خون شهیدان مسئول هستم.

4)من وظیفه دارم از وحدت و استقلال میهن خود دفاع کنم

به وظایفی که هر یک از ما بر عهده داریم و انتظار می رود آن ها را انجام دهیم چه می گویند؟

1) حقوق متقابل

2)حقوق طبییعی

3) مسئولیت ✓

4)حق

– به استفاده ی صحیح از نعمت ها ، قدر آن ها را دانستن و هدر ندادن آن ها چه میگویند؟

1) صرفه جویی

2)مسئولیت

3) شکر گزار بودن ✓

4 )حق

– کدام یک از موارد زیر ، به منزله ی دو کفه ی ترازو بوده و باید تعادل آن ها حفظ شود ؟

1 )شکر گزاری و عبادت

2 )همدلی و همیاری

3)حقوق و مسئولیت✓

4 ) مسئولیت و تکالیف

– شکوفایی استعداد ها مربوط به مسئولیت ها نسبت به …………… است .

1)دیگران

2 )اعضای جامعه

3 )خود

4)محیط زندگی✓

خلاصه درس 2 مطالعات هفتم

نکات مهم درس

ما در روابطی که با دیگران برقرار می کنیم دارای حقوق متقابل هستیم. همراه با هر حق،مسئولیّت و تکالیفی وجود دارد و این دو به منزله ی دو کفه ی ترازو هستند که باید تعادل آن ها حفظ شود.


مسئولیّت یعنی وظایفی که هر یک از ما به عهده داریم و انتظار می رود آن ها را انجام دهیم وقتی فردی وظایف و تکالیف خود را خوب انجام می دهد می گویند او فرد مسئولی است.

مسئولیت های من عبارتند از:

در نزد خداوند: من در نزد خداوند مسئول هستم


الف)به دلیل نعمت های فراوانی که خداوند به ما عطا کرده،وظیفه ی ما این است که او را عبادت کنیم و شکرگزار نعمت هایش باشیم و از دستورات او که برای سعادت و خوشبختی ماست پیروی کنیم


ب)شکر گزار بودن یعنی استفاده ی صحیح از نعمت ها،قدر نعمت ها را دانستن و به هدر ندادن آنها

نسبت به خودم :

الف )مراقبت ازخودم به صورت: خوردن غذای مناسب و پرهیز از غذاهای مضر رعایت بهداشت و نظافت خواب کافی و ورزش  حفاظت در برابر موقعیّت های خطرناک( مانند ترقّه بازی)

ب)شناخت استعدادهای خود و تلاش در جهت شکوفایی آن


ج)مراقبت از اعمال و رفتار،مانند غیبت نکردن و دروغ نگفتن نسبت به دیگران و محیط زندگی و عالم آفرینش نیز مسئول هستم

 

مطلب قبلی: سوالات متن درس 1 مطالعات هفتم

مطلب بعدی: