معنی شعر صبح ستاره باران فارسی دوازهم


haladars بهمن 5, 1400 دقیقه مطالعه
معنی شعر صبح ستاره باران فارسی دوازهم

در این نوشته با معنی شعر صبح ستاره باران فارسی دوازهم همراه شما هستیم.

معنی شعر صبح ستاره باران فارسی دوازهم

صبح ستاره باران

1- ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران                بیداری ستاره ، در چشم جویباران

قلمرو زبانی : مهربان : واژه دو تلفظی / بوسه : وندی

قلمرو ادبی : برگ نماد مهربانی است / تشخیص : برگ مهربان – بوسه های باران – ستاره بیدار .چشم جویباران  استعاره : چشم جویباران ( جویبار مانند موجودی است که چشم دارد) / تشبیه : تو مثل برگ هستی و از آن مهربان ترا

قلمرو فکری : ای کسی که مهربان تر از برگ ها هستی در هنگام بارش باران ؛ و اشک ها مانند ستارگان بیداری هستند که از چشم همچون جویبار عاشقانت پدیدار شده است. ( عشق تو ، چشمان عاشقان را اشک بار کرده است.)

۲- آیینه نگاهت ، پیوند صبح و ساحل              لبخند گاه گاهت ، صبح ستاره باران

قلمرو زبانی : ت : مضاف الیه ( نگاه تو – لبخند تو ) ) حذف فعل است به قرینه معنوی

قلمرو ادبی: تشبیه : آیینه نگاه؛ تشبیه: لبخند به صبح اتکرار: صبح / استعاره: ستاره دندان های تو مثل ستاره ای هست که با لبخند تو آشکار می شوند) / تناقض صبح ستاره باران / نمادها: آیینه نماد پاکی ،صبح نماد امید و روشنایی

قلمرو فکری: نگاه تو مثل آیینه ای است که صبح و ساحل را به هم پیوند می دهد؛ لبخند تو مثل صبح روشنی بخش است

۳- باز آ که در هوایت خاموشی جنونم                        فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران

 قلمرو زبانی : بازآ: فعل پیشوندی/ هوا: آرزوا جنون: دیوانگی ام: مضاف الیه (جنون من ) / شیوه بلاغی سنگ نماد سکوت

قلمرو ادبی: تناقض: خاموشی فریاد برانگیزد/ تشخیص:سنگها فریاد برآرند / اغراق: خاموشی از سنگ ها فریادها برانگیزد/ کنایه : فریادها برانگیخت: دردمند ساخت

قلمرو فکری : برگرد چرا که در آرزوی دیدار تو ، دیوانگی سکوتم از سنگ های کوهساران فریاد بر انگیخته است. 

۴- ای جویبار جاری ! زین سایه برگ مگریز                  کاین گونه فرصت از کف دادند بیشماران

قلمرو زبانی : جویبار جاری : ترکیب وصفی / مگریز : فرار مکن بی شماران : افراد بی شمار / سه جمله

قلمرو ادبی : تشخیص: جویبار مورد خطاب قرار گرفته است / مجاز : کف ( منظور دست » است ) / جویبار استعاره از یار و معشوق / سایه برگ استعاره ار عاشق یا خود شاعر / از کف دادن: کنایه از محروم شدن، فرصت از کف دادن : زمان را بیهوده سپری کردن

قلمرو فکری : ای کسی که مثل جویبار جاری هستی ، از این سایه برگ گریزان مشو ؛ چرا که انسان های بسیاری این فرصت ها را از دست داده اند ( تو این فرصت را از دست نده )

۵- گفتی : « به روزگاران مهری نشسته » گفتم:              « بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران»

 قلمرو زبانی : گفتی : فعل ماضی ساده / روزگاران : دو تلفظی / به روزگاران : در طول روزگار.« آن » زمان است نشسته : نشسته است « ماضی نقلی »/ بیت چهار جمله است

قلمرو ادبی : آوردن قسمتی از شعر سعدی «تضمین» / تکرار: به روزگاران / مهری نشسته بر دل : کنایه از عاشق شدن

قلمرو فکری : گفتی : « در طول زمان ، مهر و محبتی در دل نشسته است » گفتم : « این مهر و محبت را نمی توان بیرون کرد حتی در طول زمان های بسیار.» سعدی می گوید: فراموشی عشق با گذشت زمان میسر هست . ولی دکتر شفیعی کدکنی می گوید: فراموشی عشق ممکن نیست.

۶- پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند                    دیوار زندگی را زین گونه یادگاران

 قلمرو زبانی : بسیار : افراد بسیار / نقش بستند: تصویر کردند ، نقاشی کردند، نوشتند/ بودند : غیر اسنادی بسیار:قید

قلمرو ادبی : دیوار زندگی :اضافه تشبیهی / مراعات نظیر: نقش ، دیوار / یادگاران استعاره از عشق ها

قلمرو فکری : پیش از این ، عشق نقش خورده بود و دیوار زندگی با عشاق بسیاری به یادگار مانده است. ( فراگیری عشق)

۷- وین نغمۂ محبت ، بعد از من و تو ماند                   تا در زمانه باقی است آواز باد و باران

قلمرو زبانی : نغمه : آهنگ ، نوا / تا در زمانه باقی است آواز باد و باران : همیشه مصرع دوم شیوه بلاغی

قلمرو ادبی : تشبیه : نغمۂ محبت  کنایه : تا در زمانه باقی است آواز باد و باران / تناسب: باد، باران / تشخیص : باد و باران آواز بخوانند.

قلمرو فکری : تنها مهر و محبت است که همیشه در دنیا باقی می ماند. ( عشق همیشه جاری است)

مثل درخت ، در شب باران ، محمدرضا شفیعی کدکنی (م. سرشک)

درک و دریافت :

1- این شعر را با متن درس ششم ، از نظر لحن و آهنگ خوانش مقایسه کنید.

لحن این شعر تغزلی است و سرشار از احساسات و عواطف عاشقانه . درد فراق در آن موج می زند. کلام لحنی آرام و حزین و عاشقانه به خود می گیرد. از نظر لحن و آهنگ با درس ششم ، وضعیتی یکسان دارد .

 اما چون مثنوی درس ششم) لحنی عرفانی است لحن و آهنگ آن اندکی محکم تر و حماسی تر ادا می شود.

۲- شفیعی کدکنی ، در کدام بیت ، از شاعری پیشین تأثیر گرفته است ؟ توضیح دهید.

بیت پنجم ، از شعر سعدی « سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل بیرون نمی توان کرد الا به روزگاران» این بیت تضمینی است با اندکی تغییر

تهیه کننده معنی شعر صبح ستاره باران فارسی دوازدهم : گروه ادبیات فارسی اذربایجان شرقی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام فارسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه