در این نوشته با جواب تفکر در احادیث صفحه 44 دین و زندگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب تفکر در احادیث صفحه 44 دین و زندگی دوازدهم

امیرالمؤمنین علی می فرماید:

فاعِلُ الخَیرٌ مِنهُ ؛ وَ فاعِلُ الشَّرِّ، شَرٌّ مِنهُ.

انجام دهنده کار نیک، از آن کار بهتر است و انجام دهنده کار شر، از آن شر بدتر است.

در این سخن حکیمانه تفکر کنید و رابطه آن را با اخلاص در اندیشه و قلب توضیح دهید.

این فرمایش امام علی علیه السلام بر این نکته تأکید دارد که انجام دهنده کار خیر، از آن عمل خیر، برتر است و انجام دهنده کار شر از عملش بدتر و پست تر است.

اما رابطه این سخن با موضوع اخلاص این است که از آنجا که هر کار خیری بر آمده از اندیشه و باور قلبی خالصانه فاعل آن است، پس می توان گفت که در حقیقت این اندیشه و باور خالصانه فرد است که به کارش ارزش داده است پس جایگاه خود فرد نیکوکار از عملش برتر است. به عبارت دیگر این اندیشه و باور خالصانه آن فرد است که باعث می شود کار خیر انجام شود.

در نقطه مقابل نیز باید گفت، از آنجا که عمل شر برآمده از اندیشه ناسالم و قلب گناهکار و غیر خدایی فرد است. پس فرد شرور بدتر و پست تر از عملش است. زیرا اگر این اندیشه و قلب ناسالم نبود، این عمل شر هم صورت نمی گرفت.